New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Hizmet Şartları

Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021

İşbu Revue Hizmet Şartları ("Şartlar") Revue internet sitesini/sitelerini, uygulamalarını ve diğer Revue özelliklerini, uygulama programlama arayüzlerini (API) veya hizmetlerini ("Hizmet") kullanımınızı düzenler. Hizmetimize erişmeniz veya Hizmetimizi kullanmanız halinde, işbu Şartların bağlayıcılığını ve uygulanabildiği ölçüde Platform Gizlilik Politikasını veya İnternet Sitesi Gizlilik Politikasını anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız. Hizmetimizi kullanımınız ayrıca, Twitter Hizmet Şartlarına, Twitter Kuralları ve Politikaları ile işbu Şartlarda açıkça değiştirilenler hariç, Şartlarda atıfta bulunulan diğer politikalara tabidir.

Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyor olmanız halinde, işbu Şartların tarafı One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 İrlanda adresinde mukim Twitter International Company'dir ("TIC").

Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri veya Birleşik Krallık dışında ikamet ediyor olmanız halinde, işbu Şartların tarafı 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, ABD adresinde mukim Twitter, Inc.'dir ("Twitter").

Hizmetlerden herhangi birini kullanmak için ücret ödüyorsanız ve Kuzey Amerika (Hawai dahil) veya Güney Amerika'da ikamet ediyorsanız, işbu Şartların tarafı Twitter'dır.

Hizmetlerden herhangi birini kullanmak için ücret ödüyorsanız ve Kuzey Amerika veya Güney Amerika dışında ikamet ediyorsanız, işbu Şartların tarafı TIC'dir.

"Siz" veya "Sizin" ibareleri, birey olarak sizi ve Hizmetlerimize elektronik olarak erişen ve/veya işbu Şartları kabul eden şirketi, organizasyonu ve/veya kurumu ifade eder. İşbu Şartları kabul etmeniz ve Hizmetleri bir şirket, organizasyon, devlet kurumu veya diğer bir kuruluş adına kullanıyor olmanız halinde, bu hususta yetkili olduğunuzu ve bu kuruluşları işbu Şartlara tabi kılma yetkinizin bulunduğunu beyan ve taahhüt edersiniz. Bu durumda, işbu Şartlardaki "siz" veya "sizin" ibareleri, söz konusu kuruluşları ifade edecektir.

Hesap Oluşturma

Revue yazarların ve yayımcıların ("Yayımcılar") internet sitelerimiz, uygulamalarımız ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizde (Twitter'da yer alan hizmetler gibi) haber bültenleri oluşturmalarına ve göndermelerine, içerik (aşağıda tanımlanmıştır) paylaşmalarına ve okuyucular ("Okuyucular") ile etkileşime geçmelerine - ve Okuyucuların bu bültenlere abone olmalarına ve bültenleri almalarına ve internet sitelerimiz, uygulamalarımız ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizdeki bu İçeriklere erişmelerine imkan sağlayan bir internet sitesi ve çevrimiçi hizmetler sunmaktadır. Hizmetimizi kullanmanız için en az 13 yaşında olmanız veya bulunduğunuz ülkede reşit olmanız gerekmektedir.

Hizmetimizde bir hesap oluşturmanız halinde, her daim doğru, eksiksiz ve güncel bilgi sağlamanız gerekmektedir. Bu hususa aykırı hareket etmeniz Şartların ihlali sonucunu doğuracak olup Hizmete erişiminiz derhal etki doğurmak üzere sonlandırılabilecektir. Yayımcı olarak bir hesap oluşturmanız halinde, Hizmetimizi kullanmadan önce kimliğinizi doğrulamak adına sizden ek bilgi talep edebiliriz. Yayımcılar aynı zamanda davette bulunarak hesaplarına ilave kullanıcılar ekleyebilir ("Davetli Kullanıcılar"). Tüm Davetli Kullanıcıların bir hesap oluşturmaları ve işbu Şartları ve Platform Gizlilik Politikamızı kabul etmeleri gerekmektedir. Hizmete erişmek için kullandığınız şifrenin güvenliğini sağlamaktan ve bu şifre altında yapılan işlemlerden ve yürütülen faaliyetlerden sorumlusunuz. Herhangi bir güvenlik ihlalinden veya hesabınızın yetkisiz kullanımından haberdar olmanız halinde bizi derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Bir haber bültenine abone olmanız halinde, bültenin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağına Yayımcının karar verdiğini unutmayın. Revue bu tür abonelikler için herhangi bir ücret belirlememektedir. Yayımcıya yaptığınız herhangi bir ödemeye ilişkin bir uyuşmazlığın bulunması halinde, bu uyuşmazlığın doğrudan siz ve Yayımcı arasında çözümleneceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Başka bir kişinin veya şirketin adını/unvanını veya yasal olarak kullanılması uygun olmayan bir adı, yetkiniz bulunmaksızın sizin dışınızda başka bir kişinin veya şirketin hak sahibi olduğu bir adı veya ticari markayı veya sair surette hakaret içerikli, uygunsuz veya müstehcen olan ya da karışıklık yaratabilecek veya diğer bir kişiyi taklit edebilecek nitelikte bir adı, kullanıcı adınız olarak kullanmamanız gerekmemektedir.

Yayımcı olarak, (i) Okuyucularınıza kişisel verilerini nasıl topladığınızı, kullandığınızı, paylaştığınızı ve depoladığınızı açıklayan bir gizlilik politikası bulundurmayı ve (ii) Okuyucularınızın epostalarını yüklemek ve onlara Hizmet üzerinden ticari pazarlama iletileri göndermek için gerekli tüm onayları almayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bir Yayımcının Hizmetimiz üzerinden Okuyucularının eposta adreslerini ve/veya adlarını sağlaması veya Okuyucunun Hizmetimiz üzerinden bir Yayımcının haber bültenine abone olması halinde, bu bilgiler Yayımcıya ait olup Yayımcı (i) referansla işbu Şartlara dahil edilen Veri İşleme Sözleşmemize tabi olmak üzere, Hizmetin Sunulması amacıyla bu verilere ilişkin olarak veri işleyen sıfatıyla hareket ettiğimizi ve (ii) herhangi bir Okuyucunun hassas verilerini bizimle paylaşmayacağını kabul eder.

Premium Teklifler

Hizmetin bir kısmı ücret karşılığı sunulmakta olup ilgili Siparişte yer alan ek şartlara tabidir. İşbu Şartlar ve ek şartlar arasında ihtilaf olması halinde, ek şartlar geçerli olacaktır. Ücretli tekliflerimiz hakkında sorunuz olması halinde lütfen RevueInformation@twitter.com adresi üzerinden bize ulaşın.

Ücretli Bültenler İçin Gelir Payı

Bültenleriniz için Okuyucularınızdan abonelik ücreti talep etmek istemeniz halinde, ödeme süreçlerini yalnızca tercih ettiğimiz üçüncü ödeme kuruluşlarına ait platformlar ("Ödeme Kuruluşu") üzerinden yürütmeyi ve belirlediğimiz diğer kurallara riayet etmeyi kabul edersiniz. Başka bir ödeme yöntemi kullanarak ödemeye ilişkin yükümlülüklerinizden kaçınmanız mümkün değildir.

Okuyucularınızdan tahsil ettiğiniz toplam ücretin belirli bir yüzdesini, internet sitemizde açıklandığı üzere vergilerden ari olarak bize ödemeyi kabul etmektesiniz ("Gelir Payı"). Ödeme işlemlerini gerçekleştirdiğiniz sırada Ödeme Kuruluşunun bize Gelir Payını ödeyebileceğini ve bu ödemelerin iade edilmeyeceğini kabul edersiniz. Yayımcı olarak, herhangi bir Okuyucunun ücretli aboneliğini, abonelik süresinin sona ermesinden önce iptal etmeniz veya feshetmeniz halinde, uygulanabilir olması halinde orantısal hesaplanan geri ödemeler dahil, Okuyucunun aboneliğine ilişkin tüm yükümlülüklerden sorumlusunuz.

Bülteninize ilişkin federal vergiden, eyalet vergisinden, yerel ve yabancı vergilerden, harçlardan, tarifelerden, kesintilerden, stopajdan ve benzer vergilendirmelerden (satış, kullanım ve katma değerli vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. Bu noktada bizim yalnızca Twitter gelir payından elde ettiğimiz kara ilişkin gelir vergilerinden sorumlu olduğumuzu belirtmek isteriz.

İçeriğiniz

Hizmetimiz belirli bilgileri, metinleri, grafikleri, videoları veya diğer materyalleri ("İçerik") yayımlamanıza, bunlara bağlantı vermenize, depolamanıza, paylaşmanıza ve bunları sair surette erişilebilir kılmanıza imkan sağlar. Yasallığı, güvenirliği ve uygunluğu dahil, İçeriğinizden sorumlusunuz. İçeriğiniz Twitter Hizmet Şartları ve Twitter Kuralları ve Politikalarına tabidir.

İçeriği Hizmetimizde paylaşarak, bize, bu İçeriği Hizmetimizde veya Hizmet vasıtasıyla kullanmak, değiştirmek, temsil suretiyle faydalanmak, umuma arz etmek, çoğaltmak ve yaymak için bila-bedel bir hak ve lisans vermektesiniz. Bu lisansın, hesap tercihlerinize bağlı olarak, İçeriğinizi işbu Şartlara tabi olarak kullanabilecek Hizmetteki diğer kullanıcılara sunma hakkını da kapsadığını kabul etmektesiniz. İçeriğinize ilişkin tüm haklarınız saklıdır ve bu haklarınızın korunmasından sorumlusunuz.

(i) İçeriğin sizin olduğunu (size ait olduğunu) veya İçeriği kullanma ve işbu Şartlarda belirtilen hakları ve lisansı bize verme hakkını haiz olduğunuzu ve (ii) İçeriğinizin Hizmetimizde veya Hizmetimiz vasıtasıyla paylaşılmasının gizlilik haklarını, aleniyet haklarını, telif haklarını, sözleşmesel hakları veya herhangi bir kişiye ait diğer hakları ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Herhangi bir Okuyucunun veya Yayımcı İçeriğinin Politikalarımızı ihlal ettiğini düşünmeniz halinde, söz konusu ihlali RevueReport@twitter.com adresine bildirebilirsiniz.

Telif Hakkı Politikası

Dijital Binyıl Telif Yasası (Digital Millennium Copyright Act, “DMCA”) kapsamında yapılan telif hakkına ilişkin şikayetleri Telif Hakkı Politikamıza uygun olarak cevaplandırıyoruz. İçeriğinizin bir telif hakkını ihlal edecek şekilde kopyalandığını düşünmeniz halinde, bu durumu lütfen aşağıdaki adreste mukim görevli telif hakkı temsilcimize bildiriniz:

  • Revue
  • Dikkatine: Telif Hakkı Temsilcisi (Copyright Agent)
  • 1355 Market Street, Suite 900
  • San Francisco, CA 94103
  • Email: Revuecopyright@twitter.com

Hizmeti Kullanma Lisansınız

Hizmeti kullanmanız için size kişisel, dünya çapında, bila-bedel, devredilemeyen ve münhasır olmayan bir lisans veriyoruz. Bu lisans yalnızca sunduğumuz Hizmeti işbu Şartların izin verdiği şekilde kullanmanızı ve olanaklarından faydalanmanızı sağlamak için verilmektedir.

Fikri Mülkiyet

Hizmet ve Hizmette yer alan orijinal içerikler (kullanıcılar tarafından sağlanan İçerikler hariç), özellikler ve işlevler münhasıran Twitter ve TIC'ye ve uygulanabildiği ölçüde ilgili lisans verenlerine aittir. Hizmet, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve yabancı ülkelerdeki telif ve marka kanunları ve diğer kanunlar ile korunmaktadır. Ticari markalarımız ve ticari takdim şeklimiz, önceden verilmiş yazılı onayımız olmaksızın herhangi bir ürün veya hizmet ile bağlantılı olarak kullanılmamalı ve uygulanabildiği ölçüde https://twitter.com/logo adresinde yer alan Twitter Marka Varlıkları ve Kılavuzlarına uygun olmalıdır.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz bize ait olmayan, tarafımızca işletilmeyen veya kontrol edilmeyen üçüncü kişilere ait internet sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait internet siteleri ve hizmetlerde yer alan içerikler, gizlilik politikaları veya uygulamalar üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır ve bunlara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ayrıca, söz konusu internet siteleri veya hizmetlerde yer alan içerikten, mal veya hizmetlerden ya da bunlara duyulan güvenden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen veya bunların kullanımı ile bağlantılı herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumu olmayacağımızı beyan ve kabul etmektesiniz.

Hizmete Erişiminizin Sonlandırılması

Şartları ihlal etmeniz halinde, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir sebeple önceden bildirimde bulunmaksızın veya sorumluluğumuz doğmaksızın Hizmete erişiminizi ve hesabınızı derhal iptal edebilir veya sonlandırabiliriz. İptal / sonlandırma işlemi üzerine Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızı Hizmeti kullanımınızı sonlandırarak iptal edebilirsiniz. Ödeme yükümlülükleriniz ek şartlara tabi olabilir.

Revue Hizmetinin Sona Erdirilmesi veya Değiştirilmesi

Hizmeti veya belirli bir bölümünü herhangi bir zamanda sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Hizmette yapılabilecek esaslı bir değişikliği veya Hizmeti sonlandırma kararımızı önceden size bildirmeye çalışacağız. Hizmette yapılan değişikliklerin size bildirilmesinden sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Değişiklikler kabul etmek istememeniz halinde, Aboneliğinizi iptal edebilir veya Hizmeti kullanmayı bırakabilirsiniz.

Ek Beyanlar ve Taahhütler

(a) Spam yapmayacağınızı veya Hizmeti kullanımınıza ilişkin uygunsuz, kötü niyetli veya dolandırma amaçlı pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağınızı ya da başka kişilerin bu faaliyetlerde bulunmasına vesile olmayacağınızı; (b) Hizmeti kullanımınızın veya herhangi bir İçeriğinizin (i) Hizmeti kullanımınıza uygulanan ticari yaptırım(-lar) ve/veya ithalat veya ihracat düzenlemeleri (örneğin, ABD İhracat İdaresinin Düzenlemeleri ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) kısıtlamaları) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki kanunlar, tüzükler, direktifler, kararlar, akitler, sözleşmeler veya düzenlemeleri (birlikte, "Kanunlar") ve/veya Politikaları veya kılavuzları ihlal etmeyeceğini; (ii) yanlış, yanıltıcı, aldatıcı, karalayıcı veya hakaret niteliğinde olmayacağını veya eposta ya da paylaşımlarda sahte bir TCP/IP paket başlığı veya başlık bilgisi içermeyeceğini ya da sair surette değiştirilmiş, yanıltıcı veya yanlış kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek için Hizmeti kullanmayacağınızı; (c) yürürlükteki kanunların açıkça izin verdiği haller saklı kalmak kaydıyla, Hizmette veya Hizmetin herhangi bir bölümünde, ters mühendislik yapmayacağınızı, Hizmeti veya herhangi bir bölümünü parçalarına ayırmayacağınızı, yeniden yapılandırmayacağınızı, geri derlemeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı veya türev çalışmalar oluşturmayacağınızı; (d) Hizmeti veya herhangi bir bölümünü yeniden düzenlemeyeceğinizi, satmayacağınızı veya alt lisanslamayacağınızı ya da üçüncü bir kişinin bunları yapmasına imkan vermeyeceğinizi; (e) aramızdaki ayrı bir sözleşmeye istinaden izin verilen haller hariç, kazıma (scraping) gibi halihazırda size sunduğumuz arayüzler dışındaki (otomatik veya diğer) yöntemlerle Hizmetlere erişmeyeceğinizi veya Hizmetleri araştırmayacağınızı ya da bu surette Hizmete erişme veya Hizmeti araştırma girişiminde bulunmayacağınızı ve (f) API'lerimizden herhangi birini kullanmanız halinde API Kısıtlı Kullanım Kurallarına uyacağınızı beyan, garanti ve taahhüt etmektesiniz.

Ayrıca, (i) herhangi bir kanunun, yönetmeliğin, yasal sürecin veya resmi kurum talebinin gereğini yerine getirmek; (ii) olası ihlallerin soruşturulması dahil, işbu Şartları uygulamak; (iii) dolandırıcılık faaliyetlerini ya da güvenlik sorunlarını veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya sair surette ele almak; (iv) kullanıcı destek taleplerine cevap vermek veya (v) haklarımızı, mülklerimizi veya güvenliğimizi ya da kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak için makul açıdan gerekli olduğunu düşündüğümüz hallerde her türlü bilgiye erişme ve bilgiyi görüntüleme, muhafaza etme ve açıklama hakkımız saklıdır. Gizlilik politikalarımız doğrultusunda yapılan ifşalar hariç, yukarıdaki açıklamalarımız ile bağlantılı olarak yapılacak bilgi paylaşımları kapsamında üçüncü kişilere kişisel veri sağlanmayacaktır.

Tazminat

Bizi ve iştiraklerimizi, ortaklarımızı, bağlı şirketlerimizi, yöneticilerimizi, görevlilerimizi, çalışanlarımızı, aracılarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi veya devralanlarımızı ("Tazmin Edilen Kişiler") (a) Hizmetleri kullanımınız ve/veya işbu Şartlarda yer alan beyan ve taahhütlerinizin ihlali ile bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan tüm taleplerden (birlikte, "Talep(-ler)") beri kılmayı kabul etmektesiniz. Tazmin Edilen Kişileri, (i) bu kişilerin tercih ettikleri avukatlar vasıtasıyla yasal süreçlere katılım sağlama hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendilerine yönelik Taleplere karşı savunmaktan ve (ii) makul avukatlık ücretleri dahil bu Taleplerden kaynaklanan mahkeme kararlarına, uzlaşmalara, zararlara, kayıplara, sorumluluklara, masraflara ve harcamalara ilişkin ödemelerden münferiden sorumlusunuz. Taleplere ilişkin hiçbir uzlaşma talebini, bu uzlaşma ilgili Tazmin Edilen Kişiyi herhangi bir yükümlülükten veya sorumluluktan beri kılsa dahi, önceden verilmiş yazılı onay olmaksızın kabul edemezsiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kanunların izin verdiği azami ölçüde, bizim veya yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın, temsilcilerimizin, tedarikçilerimizin, ana şirketimizin veya iştiraklerimizin (i) Hizmete erişiminizden veya Hizmeti kullanımınızdan ya da Hizmete erişememenizden veya Hizmeti kullanamamanızdan, (ii) üçüncü kişiye ait Hizmet üzerindeki herhangi bir içerikten veya işlemden, (iii) Hizmetten elde edilen herhangi bir içerikten ve (iv) iletilerinize veya içeriğinize yetkisiz erişimden veya iletilerinizin ya da içeriğinizin yetkisiz kullanımından veya değiştirilmesinden doğabilecek kar, veri, fayda, itibar kaybı veya diğer manevi kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türü dolaylı, arızi, özel, cezai zararlardan veya netice zararlarından; garanti, sözleşme, haksız fiil veya bu zararların dayandığı diğer bir hukuki gerekçeden ve bu zararların meydana gelme olasılığına ilişkin bilgilendirilmiş olmamızdan bağımsız olarak, burada düzenlenen herhangi bir hukuki çarenin zararı telafi edememiş olması halinde dahi, hiçbir surette sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sorumluluk Reddi

Hizmeti kullanımınıza ilişkin risk tamamen sizin üzerinizdedir. Hizmet "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT UYGULANABİLİR HALİYLE" sunulmaktadır. Hizmet, pazarlanabilirlik, amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme veya ifa sürecine ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın sağlanmaktadır.

(a) Hizmetin kesintisiz veya güvenli bir şekilde çalışacağını veya belirli bir zaman veya yerde erişilebilir olacağını, (b) tüm sorunların veya ayıpların düzeltileceğini, (c) Hizmetin virüsten veya diğer zararlı bileşenlerden ari olacağını veya (d) Hizmetin kullanımı sonucu gereksinimlerinizin karşılanacağını taahhüt etmiyoruz.

Hizmetin Erişilebilirliği ve Destek

Hizmetimizi sürekli olarak güncellemekteyiz. Önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Hizmette değişiklik yapma veya bilgileri güncelleme ve hataları, yanlışlıkları ve ihmalleri düzeltme hakkımız saklıdır. Belirli zamanlarda Hizmete erişiminiz kesintiye veya gecikmeye uğrayabilir ve bu kesinti ve gecikmelerden sorumlu değiliz. Bu tür durumları düzeltmek ve önlemek için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz, ancak bu durumların meydana gelmeyeceğini garanti edemiyoruz ve etmemekteyiz. Bu durumlardan kaynaklanan veya bu durumlara ilişkin her türlü sorumluluğu reddediyoruz.

Uygulanacak Hukuk

İşbu Şartlar, kanunlar ihtilafı kuralları hariç aşağıdaki ilgili ülkenin kanunlarına tabi olup bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

Sözleşme Tarafı Twitter şirketi Uygulanacak Hukuk
Twitter, Inc. Kaliforniya Eyaleti, ABD
Twitter International Company İrlanda kanunları

Bildirimler

Hizmet üzerinden paylaşımda bulunarak veya bize sağladığınız adrese email göndererek size bildirimlerde bulunabiliriz. İletişim ve hesap bilgilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlamanız ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bizi yazılı olarak bilgilendirmeniz gerekmektedir. Tüm bildirimlerinizi kurye ile veya iadeli taahhütlü posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderiniz:

Sözleşme Tarafı Twitter Şirketi Tebligat Adresi
Twitter, Inc. General Counsel, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Twitter International Company Legal Department, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, İrlanda.

Mücbir Sebep

Taraflardan herhangi birinin grev, kıtlık, isyan, terör eylemleri, ihtilal, yangın, sel, fırtına, patlama, deprem, pandemi, salgın hastalık, İnternet ve/veya elektrik kesintisi, bilgisayar virüsleri, doğal afet, devlet müdahalesi veya makul kontrolleri dışındaki diğer herhangi bir sebepten ötürü yükümlülüklerini yerine getirememesi veya zamanında yerine getirememesi halinde, ilgili Tarafın işbu Şartlar kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Feragat

İşbu Şartların herhangi bir hükmünü ileri sürmememiz veya işbu Şartlar kapsamındaki herhangi bir hakkımızı kullanmamamız, bu haklardan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün mahkeme kararıyla geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, Şartların geri kalan hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.

Devir

İşbu Şartları veya işbu Şartlar tahtındaki hak veya yükümlülüklerinizi, önceden verilmiş yazılı onayımız olmaksızın (kanun gereği veya sair surette) üçüncü bir kişiye devredemezsiniz. Bu maddeye aykırı şekilde yapılacak herhangi bir devir, temlik veya devir girişimi geçersiz sayılacak olup bu işlemin hiçbir bağlayıcılığı olmayacaktır. Haleflerimiz ile birlikte, işbu Şartları veya işbu Şartlar tahtındaki hak veya yükümlülüklerimizi, tamamen veya kısmen, üçüncü bir kişiye veya şirkete devretme, delege etme, alt lisanslana veya sair surette temlik etme hakkımız bulunmaktadır. Yukarıdaki kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, işbu Şartlar taraflar, ilgili halefleri ve devralanlarının lehine hüküm ifade edecek, onlar için bağlayıcı ve uygulanabilir olacaktır.

Sözleşmenin Bütünlüğü, Yürürlükte Kalma, Bölünebilirlik

İşbu Şartlar Hizmetimize ilişkin sizinle aramızdaki tüm sözleşmeyi teşkil eder ve Hizmete ilişkin aramızda daha önce yapılmış tüm mutabakatları geçersiz kılar ve onların yerine geçer. İşbu Şartların feshi veya iptalinden sonra da yürürlükte kalacağı açıkça belirtilen veya niteliği gereği yürürlükte kalacağı anlaşılan hükümler, Şartların feshinden veya iptalinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz bulunması halinde, geri kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

İşbu Şartlarda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Şartları herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme veya yenileme hakkımızı saklı tutuyoruz. Şartlarda yapılacak bir değişikliğin esaslı olması halinde, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce size bildirimde bulunmaya çalışacağız. Bir değişikliğin esaslı olup olmadığı tamamen kendi takdirimize bağlıdır.

Değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Hizmete erişmeye veya Hizmeti kullanmaya devam etmeniz halinde, değiştirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız. Yeni şartları kabul etmek istememeniz halinde, lütfen Hizmeti kullanmayı bırakın.

Bize Ulaşın

İşbu Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen RevueSupport@twitter.com adresinden bize ulaşın.