New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Condiții de Utilizare a Serviciului

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2021

Prezentele Condiții de Utilizare a Serviciului Revue („Condițiile de Utilizare”) guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului/site-urilor, aplicațiilor și a oricăror caracteristici, interfețe de programare a aplicațiilor (APIs) sau servicii Revue („Serviciul”). Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sunteți de acord să fiți ținut de prezentele Condiții de Utilizare și înțelegeți Politica de Confidențialitate a Platformei sau Politica de Confidențialitate a Site-ului, după caz. Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului se supune de asemenea Condițiilor Twitter de Utilizare of Serviciului, Regulilor și Politicilor Twitter și oricăror altor politici la care se face referire în prezentele Condițiile de Utilizare, cu excepția cazurilor în care acestea sunt modificate în mod expres prin prezentele Condiții de Utilizare.

Dacă locuiți în Uniunea Europeană, Statele AELS sau Regatul Unit, încheiați prezentele condiții de utilizare cu Twitter International Company cu sediul social în One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlanda („TIC”).

Dacă locuiți într-un stat din afara Uniunii Europene, Statelor AELS sau altul decât Regatul Unit, încheiați prezentele condiții de utilizare cu Twitter, Inc., („Twitter”) cu sediul social în 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, SUA.

Dacă plătiți o taxă de utilizare a oricăror Servicii și locuiți în America de Nord (inclusiv Hawaii) sau America de Sud, încheiați prezentele Condiții de Utilizare cu Twitter.

Dacă plătiți o taxă de utilizare a oricăror Servicii și locuiți într-un stat din afara Americii de Nord sau Americii de Sud, încheiați prezentele Condiții de Utilizare cu TIC.

„Dumneavoastră” sau „a/al/ale/ai dumneavoastră” înseamnă dumneavoastră ca persoană fizică și societatea, organizația și/sau entitatea care accesează electronic Serviciile și/sau acceptă Condițiile de Utilizare. Dacă acceptați prezentele Condiții de Utilizare și utilizați Serviciile în numele unei societăți, organizații, autorități sau altei persoane juridice, declarați și garantați că sunteți autorizat să procedați astfel și dețineți autoritatea de a angaja respectiva entitate în legătură cu prezentele Condiții de Utilizare, caz în care termenii „dumneavoastră” și „a/al/ale/ai dumneavoastră”, astfel cum sunt folosiți în prezentele Condiții de Utilizare, se vor referi la respectiva entitate.

Crearea contului

Revue oferă un site și servicii online care permit scriitorilor și editorilor („Editorilor”) să creeze și să trimită buletine informative, să partajeze Conținut (definit mai jos) și să interacționeze cu cititori („Cititorii”) în toate site-urile, aplicațiile și alte servicii online ale noastre (cum ar fi Twitter) – și care permit Cititorilor să se aboneze și să primească aceste buletine informative și să acceseze respectivul Conținut pe site-urile, aplicațiile și alte servicii ale noastre. Pentru a utiliza Serviciul nostru, trebuie să aveți vârsta minimă de 13 ani sau vârsta de consimțământ din jurisdicția dumneavoastră.

În momentul creării unui cont pentru serviciul nostru, trebuie să furnizați întotdeauna informații corecte, complete și actuale. Dacă nu veți proceda astfel, fapta dumneavoastră va fi considerată o încălcare a Condițiilor de Utilizare, care poate avea drept consecință sistarea imediată a accesului dumneavoastră la Serviciu. Atunci când vă înregistrați pentru un cont în calitate de Editor, este posibil să solicităm informații suplimentare pentru a vă verifica autenticitatea înainte de a putea utiliza Serviciul nostru. Editorii pot de asemenea să adauge utilizatori suplimentari în contul acestora printr-o invitație („Utilizatori Invitați”). Toți Utilizatori Invitați trebuie să își creeze un cont și să fie de acord cu prezentele Condiții de Utilizare și cu Politica noastră de Confidențialitate de pe Platformă. Aveți responsabilitatea de a vă proteja parola pe care o folosiți pentru a accesa Serviciul și sunteți răspunzător pentru orice activități sau acțiuni efectuate sub parola dumneavoastră. Trebuie să ne anunțați imediat în momentul în care constatați orice încălcare a securității sau utilizare neautorizată a contului dumneavoastră.

Dacă vă abonați la un buletin informativ, Editorul stabilește dacă respectivul buletin informativ va fi gratuit sau se va plăti o taxă de abonament. Revue nu stabilește taxele pentru astfel de abonamente. Dacă aveți o dispută în legătură cu orice plată efectuată către Editor, înțelegeți și sunteți de acord că respectiva dispută este în mod direct între dumneavoastră și Editor.

Nu puteți folosi ca nume de utilizator numele unei alte persoane sau entități sau care nu este disponibil în mod legal pentru utilizare, un nume sau o marcă asupra căruia/căreia are orice drepturi o altă persoană sau entitate decât dumneavoastră, fără autorizarea corespunzătoare, sau un nume care este în orice fel ofensator, vulgar sau obscen sau poate provoca confuzie sau presupune asumarea identității unei alte persoane.

În calitate de Editor, declarați și garantați că: (i) mențineți o politică de confidențialitate prin care se comunică Cititorilor dumneavoastră modalitatea în care colectați, utilizați, partajați și stocați datele cu caracter personal ale acestora; și (ii) dețineți toate acordurile necesare pentru a încărca e-mailurile Cititorilor dumneavoastră și pentru a le trimite acestora comunicări comerciale de marketing prin Serviciu. Atunci când un Editor furnizează adresele de e-mail și/sau numele Cititorilor săi prin Serviciul nostru sau un Cititor se abonează la buletinul informativ al unui Editor prin Serviciul nostru, Editorul este proprietarul respectivelor informații și este de acord că: (i) vom acționa ca persoană împuternicită a respectivei persoane vizate sub rezerva Acordului nostru de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal al Persoanei Împuternicite, inclus aici prin referință, în scopul Furnizării Serviciului și (ii) acesta nu va partaja datele confidențiale ale niciunui Cititor.

Oferte Premium

Unele părți ale Serviciului sunt disponibile doar în baza unei taxe și sunt guvernate de condiții suplimentare cuprinse într-o Comandă semnată. În cazul oricărui conflict între prezentele Condițiile de Utilizare și orice condiții suplimentare, condițiile suplimentare vor prevala. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail RevueInformation@twitter.com dacă aveți întrebări referitoare la ofertele noastre cu plată.

Cota Revenue din Buletinele Informative cu Plată

Dacă alegeți să percepeți Cititorilor dumneavoastră o taxă de abonament pentru buletinul informativ, sunteți de acord ca procesarea plăților de la Cititori să fie efectuată doar prin intermediul platformei terțe de procesare a plăților („Procesatorul de Plăți”) alese de noi și să respectați orice reguli indicate de noi. Nu vă puteți sustrage de la obligațiile dumneavoastră de plată față de noi prin utilizarea unei alte modalități de plată.

Sunteți de acord să ne plătiți procentul din suma totală percepută de dumneavoastră Cititorilor astfel cum se prevede pe site-ul nostru, cu excluderea oricăror taxe („Cota Revenue”). Sunteți de acord că Procesatorul de Plăți ne poate plăti Cota Revenue în momentul procesării de către dumneavoastră a plăților abonamentelor și că aceste plăți sunt nereturnabile. Ca Editor, dacă anulați sau încetați buletinul informativ cu plată înainte de expirarea duratei abonamentului, veți fi responsabil pentru oricare și toate obligațiile cu privire la respectivul abonament at Cititorului, inclusiv orice rambursări pro rata, dacă este cazul.

Sunteți de acord că veți fi responsabil pentru oricare și toate impozitele, taxele, tarifele, impunerile, reținerile și alte taxe similare federale, statale, locale și străine aplicabile (inclusiv, fără limitare, taxe pe vânzări, utilizare și taxa pe valoare adăugată) în legătură cu buletinul dumneavoastră informativ. Noi suntem responsabili doar pentru impozitele pe venit aferente profitului realizat din cota Revenue ce revine Twitter.

Conținutul dumneavoastră

Serviciul nostru vă permite să publicați, să inserați link-uri, să stocați, să partajați și să puneți la dispoziție în alt mod anumite informații, texte, grafică, clipuri video sau alte materiale („Conținutul”). Sunteți răspunzător pentru Conținutul dumneavoastră, inclusiv pentru legalitatea, credibilitatea și caracterul adecvat al acestuia. Conținutul dumneavoastră se supune Condițiilor Twitter de Utilizare a Serviciului și Regulilor și Politicilor Twitter.

Prin publicarea Conținutului în Serviciu, ne acordați dreptul și licența fără plata niciunei redevențe de a utiliza, modifica, executa public, reda public, reproduce și distribui respectivul Conținut pe și prin Serviciu. Sunteți de acord că prezenta licență include dreptul nostru de a pune Conținutul dumneavoastră la dispoziția altor utilizatori ai Serviciului, sub rezerva setărilor contului dumneavoastră, care pot de asemenea utiliza Conținutul dumneavoastră sub rezerva prezentelor Condiții de Utilizare. Vă păstrați oricare și toate drepturile asupra Conținutului dumneavoastră și sunteți responsabil pentru protejarea acestor drepturi.

Declarați și garantați că: (i) Conținutul este al dumneavoastră (dumneavoastră îl dețineți) sau dumneavoastră aveți dreptul de a-l utiliza și să ne acordați drepturile și licența conform prevederilor prezentelor Condițiile de Utilizare și (ii) publicarea Conținutului dumneavoastră pe sau prin Serviciu nu încalcă drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, drepturile contractuale sau orice alte drepturi ale oricărei persoane.

Dacă dumneavoastră considerați că orice Conținut al unui Cititor sau Editor încalcă Politicile noastre, puteți raporta respectiva încălcare pe adresa de e-mail RevueReport@twitter.com.

Politica privind Drepturile de Autor

Vom da curs reclamațiilor dumneavoastră privind drepturile de autor formulate în baza Digital Millennium Copyright Act (Legea Drepturilor de Autor în Era Digitală) („DMCA”) în conformitate cu Politica noastră privind Dreptul de Autor. În cazul în care considerați că Conținutul dumneavoastră a fost copiat în orice mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să raportați această încălcare prin contactarea responsabilului nostru cu drepturile de autor desemnat la:

  • Revue
  • În atenția: Responsabilul cu Drepturile de Autor
  • 1355 Market Street, Suite 900
  • San Francisco, CA 94103
  • E-mail: Revuecopyright@twitter.com

Licența Dumneavoastră de a Utiliza Serviciul

Vă acordăm o licență personală, la nivel mondial, gratuită, netransferabilă și neexclusivă de utilizare a Serviciului. Această licență are scopul exclusiv de a vă permite să utilizați și să vă bucurați de beneficiile Serviciului oferit de noi în modalitatea permisă în baza acestor Condiții de Utilizare.

Proprietate Intelectuală

Serviciul și conținutul original al acestuia (cu excepția Conținutului furnizat de utilizatori), caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Twitter și TIC, după caz, și a licențiatorilor respectivi ai acestora. Serviciul este protejat de legislația privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi aplicabile în Statele Unite și Irlanda și în alte țări. Mărcile și imaginea noastră comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul nostru prealabil scris și trebuie, dacă este cazul, să respecte Brand Assets and Guidelines (Valorile Brandului si Linii Directoare) care se găsesc la următoarea adresă: https://twitter.com/logo.

Link-uri către alte Site-uri

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri sau servicii terțe care nu sunt deținute, operate sau controlate de noi. Nu avem niciun control asupra și nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile unor site-uri sau servicii terțe. Confirmați și sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători, în mod direct sau indirect, pentru nicio daună sau pierdere provocată sau presupus a fi provocată de către sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul oricăror astfel de site-uri sau servicii.

Sistarea Accesului Dumneavoastră la Serviciu

Putem sista sau suspenda contul dumneavoastră și accesul la Serviciu imediat, fără nicio notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, în cazul încălcării de către dumneavoastră a Condițiilor de Utilizare. În momentul sistării accesului, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat. În cazul în care doriți să vă închideți contul, puteți face acest lucru pur și simplu prin încetarea utilizării Serviciului. Obligațiile dumneavoastră de plată pot fi guvernate de condiții suplimentare.

Încetarea sau Modificarea Serviciului Revue

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul, sau orice parte a acestuia, în orice moment, dar vă vom comunica o notificare prealabilă cu privire la modificările esențiale sau întreruperea Serviciului. Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră după notificarea modificărilor aduse Serviciului va fi considerată ca o acceptare de către dumneavoastră a acestor modificări. În cazul în care orice modificări sunt inacceptabile pentru dumneavoastră, puteți rezilia Abonamentul sau utilizarea Serviciului.

Declarații & Garanții Suplimentare

Declarați, garantați și vă angajați că: (a) nu vă veți implica și nici nu veți determina implicarea altor persoane în, spamming sau activități de marketing abuzive, rău intenționate sau frauduloase în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului (b) utilizarea de către dumneavoastră. a Serviciului sau orice Conținut sau Conținutul dumneavoastră: (i) nu încalcă nicio lege, statut, directivă, ordonanță, tratat, contract sau regulament aplicabil, inclusiv, fără limitare, nicio sancțiune/sancțiuni comercială/comerciale și/sau reglementare/reglementări privind importul sau exportul care se aplică utilizării de către dumneavoastră a Serviciului (de exemplu, fără limitare, restricțiilor prevăzute de U.S. Export Administration Regulations (Reglementările privind Administrarea Exporturilor din SUA) și OFAC) (împreună, „Legile”) și/sau Politicile sau liniile noastre directoare și (ii) nu va fi fals, inducător în eroare, înșelător, defăimător sau calomnios și nu va include niciun pachet TCP / IP fals sau orice parte a informațiilor antetului în orice e-mail sau postare și nu va utiliza în niciun fel Serviciile pentru a trimite informații denaturate, înșelătoare sau false de identificare a sursei; (c) cu excepția cazului în care este permis în mod expres de legislația aplicabilă, nu veți realiza ingineria inversă, nu veți dezasambla, reconstrui, decompila, copia sau crea lucrări derivate ale Serviciului sau orice aspect sau parte a acestuia; (d) nu veți reambala, revinde sau sublicenția Serviciul sau orice parte a acestuia și nu veți permite niciunui terț să procedeze astfel; (e) nu veți accesa sau căuta sau încerca să accesați sau să căutați Serviciile prin orice mijloace (automatizate sau de altă natură), cum ar fi prin scraping, în altă modalitate decât prin interfețele noastre disponibile în prezent, publice, care sunt furnizate, cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să procedați astfel în baza unui contract separat încheiat cu noi; și (f) dacă utilizați oricare dintre API-urile noastre, veți respecta Regulile noastre privind Utilizarea Restricționată a API. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a accesa, citi, păstra și dezvălui orice informații, după cum vom considera în mod rezonabil că este necesar în scopul (i) conformării cu orice lege, reglementare aplicabile, procedură sau solicitare a unei autorități, (ii) punerii în aplicare a prezentelor Condiții de Utilizare, inclusiv cercetării eventualelor încălcări ale prezentelor Condiții de Utilizare, (iii) detectării, prevenirii sau combaterii în altă modalitate a fraudei, problemelor de securitate sau tehnice, (iv) acordării unui răspuns cererilor de asistență a utilizatorilor sau (v) protejării drepturilor, proprietății sau siguranței noastre sau a utilizatorilor și a publicului. Orice dezvăluire în legătură cu cele de mai sus nu va include furnizarea de informații care permit identificarea personală către terți cu excepția cazurilor prevăzute de politicile noastre de confidențialitate.

Despăgubire

Ne veți despăgubi, apăra și exonera de răspundere pe noi și afiliații, societățile-mamă, filialele, administratorii, membrii de conducere, angajații, mandatarii, reprezentanții, succesorii și cesionarii noștri („Părțile Despăgubite”) cu privire la orice pretenții (în mod colectiv, „Pretenția/Pretențiile”) care decurg din sau în legătură cu (a) utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului și / sau (b) încălcarea de către dumneavoastră a declarațiilor și garanțiilor dumneavoastră prevăzute în prezentele Condiții de Utilizare. Sunteți exclusiv responsabil pentru asigurarea apărării în legătură cu orice Pretenții împotriva Părților Despăgubite, sub rezerva dreptului fiecăreia dintre acestea de a participa asistat un avocat ales de aceasta, precum și pentru plata tuturor hotărârilor, acordurilor de tranzacție, daunelor, pierderilor, obligațiilor, costurilor și cheltuielilor, inclusiv onorariile avocațiale rezonabile, rezultate în urma tuturor Pretențiilor împotriva oricăreia dintre Părțile Despăgubite. Nu veți fi de acord cu niciun acord de tranzacție în legătură cu orice Pretenții fără acordul nostru expres prealabil scris, indiferent dacă acest acord de tranzacție eliberează sau nu Partea Despăgubită relevantă de orice obligație sau răspundere.

Limitarea Răspunderii

În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, în niciun caz noi sau administratorii, angajații, partenerii, mandatarii, furnizorii, societatea-mamă sau afiliații noștri nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune indirecte, incidente, speciale, consecvente sau punitive, inclusiv, fără limitare, beneficii nerealizate, pierderi de date, utilizări, fond de comerț sau alte pierderi necorporale, rezultate în urma (i) accesului dumneavoastră sau utilizării de către dumneavoastră sau imposibilității dumneavoastră de a accesa sau utiliza Serviciul; (ii) oricărui comportament sau conținut al oricărui terț din cadrul Serviciului; (iii) oricărui conținut obținut de la Serviciu; și (iv) accesului neautorizat, utilizării sau modificării transmisiunilor sau conținutului dumneavoastră, indiferent dacă acestea au intervenit sau nu în baza garanției, contractului, răspunderii delictuale (inclusiv pentru neglijență) sau oricărei alte teorii juridice, indiferent dacă am fost sau nu informați cu privire la posibilitatea intervenirii unor astfel de daune și chiar dacă se constată că un remediu prevăzut de prezentele Condiții de Utilizare nu și-a îndeplinit scopul esențial.

Declinarea Răspunderii

Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului se face exclusiv pe riscul dumneavoastră. Serviciul este furnizat „AȘA CUM ESTE” și „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”. Serviciul este furnizat fără niciun fel de garanții, exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanții implicite privind vandabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop, neîncălcarea sau conduita.

Nu garantăm că (a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, va fi sigur sau disponibil în orice moment sau locație; (b) orice erori sau vicii vor fi corectate; (c) Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare; sau (d) rezultatele utilizării Serviciului vor satisface exigențele dumneavoastră.

Disponibilitatea Serviciului și Suport

Actualizăm în mod constant Serviciul. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile și de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Nu suntem responsabili pentru întreruperi și întârzieri și, uneori, accesul dumneavoastră la Serviciu poate fi perturbat sau întârziat. Vom depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a lua măsuri în vederea remedierii și evitării unor astfel de evenimente, dar nu putem garanta și nu garantăm că astfel de evenimente nu vor avea loc. Declinăm orice răspundere care decurge din sau în legătură cu astfel de evenimente.

Legea Aplicabilă

Prezentele Condiții de Utilizare vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația jurisdicției prevăzute mai jos, fără a se ține cont de prevederile acesteia privind conflictul de legi.

Entitate Twitter Contractantă Legea Aplicabilă
Twitter, Inc. Statul California, S.U.A.
Twitter International Company Legislația din Irlanda

Notificări

Sunteți de acord că vă putem transmite notificări prin postarea acestora în Serviciu sau pe e-mail la adresa furnizată de dumneavoastră. Trebuie să vă asigurați că informațiile dumneavoastră de contact și în legătură cu contul sunt actuale și corecte și să ne anunțați imediat în scris în legătură cu orice modificări ale acestor informații. Ne veți trimite toate notificările printr-un serviciu de curierat expres recunoscut sau prin scrisoare recomandată cu confirmarea de primire, după cum urmează:

Entitate Twitter Contractantă Adresa pentru transmiterea Notificării
Twitter, Inc. General Counsel, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Twitter International Company Departamentul juridic, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda.

Forța Majoră

Nicio persoană nu va avea nicio răspundere în temeiul prezentelor Condiții de Utilizare în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor noastre sau ale dumneavoastră din cauza grevelor, penuriei, revoltelor, actelor de terorism, insurecției, incendiilor, inundațiilor, furtunilor, exploziilor, cutremurelor, pandemiilor, epidemiilor, unor întreruperi ale internetului și / sau ale electricității, virușilor informatici, dezastrelor naturale, războiului, acțiunilor guvernamentale sau din orice altă cauză independentă de voința noastră sau a dumneavoastră în mod rezonabil.

Renunțare

Neexercitarea de către noi a oricărui drept sau prevedere a prezentelor Condiții de Utilizare nu va fi considerată o renunțare la respectivele drepturi. În cazul în care orice prevedere a acestor Condiții de Utilizare este considerată nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță, restul prevederilor prezentelor Condiții de Utilizare vor rămâne în vigoare.

Cesiune

Nu veți cesiona (fie în temeiul legii sau altfel) prezentele Condiții de Utilizare sau orice alte drepturi sau obligații în baza prezentelor Condiții de Utilizare niciunui terț, fără acordul nostru prealabil scris. Orice cesiune, transfer sau încercare de cesionare sau transfer cu încălcarea prezentei secțiuni va fi nulă și nu va produce efecte. Noi și cesionarii noștri ulteriori putem cesiona, delega, sublicenția sau transfera în alt mod periodic prezentele Condiții de Utilizare sau drepturile sau obligațiile în baza acestora, integral sau parțial, oricărei persoane sau entități. Sub rezerva restricțiilor de mai sus, prezentele Condiții de Utilizare vor fi pe deplin obligatorii, vor fi în beneficiul și vor fi aplicabile de către părți și succesorii și cesionarii respectivi ai acestora.

Integralitatea Contractului; Continuarea valabilității prevederilor după încetarea Contractului; Independența clauzelor

Prezentele Condiții de Utilizare constituie întregul acord dintre noi cu privire la Serviciul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare care pot exista între noi cu privire la Serviciul nostru. Condițiile care, fie în mod explicit, fie prin natura lor, trebuie să rămână în vigoare chiar și după rezilierea sau anularea prezentelor Condiții de Utilizare, vor continua să fie valabile și după reziliere sau anulare. În cazul în care orice prevedere a prezentelor Condiții de Utilizare este inaplicabilă, valabilitatea restului prevederilor nu va fi afectată.

Modificări ale prezentelor Condițiile de Utilizare

Ne rezervăm dreptul, la alegerea noastră, de a modifica sau înlocui prezentele Condiții de Utilizare în orice moment. În cazul în care o modificare este esențială, vom încerca să transmitem o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile înaintea intrării în vigoare a noilor condiții. Ceea ce constituie o schimbare esențială va fi stabilit la alegerea noastră exclusivă.

Prin continuarea accesării sau utilizării Serviciului după intrarea în vigoare a modificărilor, sunteți de acord să fiți ținut de condițiile modificate. Dacă nu sunteți de acord cu noile condiții, vă rugăm să nu mai utilizați Serviciul.

Informații de contact

Dacă aveți orice întrebări în legătură cu prezentele Condiții de Utilizare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail RevueSupport@twitter.com