New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Servicevilkår

Senest opdateret: 26. januar 2021

Disse Revue Servicevilkår ("Vilkår") gælder for anvendelsen af Revue website(s), apps og alle Revue-funktioner, application programming interfaces (API'er) og tjenester ("Tjenesten"). Ved tilgang til eller anvendelse af Tjenesten accepteres disse Vilkår samt Platform Persondatapolitik eller Website Persondatapolitik, som det måtte være relevant. Anvendelse af Tjenesten er ligeledes underlagt Twitter Terms of Service, Twitter Rules and Policies samt enhver anden politik, som disse Vilkår måtte henvise til, medmindre andet er udtrykkeligt anført i disse Vilkår.

Indbyggere i EU, EFTA-lande eller UK indgår på disse vilkår med Twitter International Company med hjemsted One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland ("TIC").

Indbyggere uden for EU, EFTA-lande og UK indgår på disse vilkår med Twitter, Inc., ("Twitter") med kontor på adressen 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA.

Såfremt du betaler et gebyr for anvendelse af nogen af Tjenesterne, og du befinder dig i Nordamerika (inkl. Hawaii) eller Sydamerika, indgår du på disse Vilkår med Twitter.

Såfremt du betaler et gebyr for anvendelse af nogen af Tjenesterne, og du befinder dig uden for Nordamerika eller Sydamerika, indgår du på disse Vilkår med TIC.

"Du/dig" og "din/dit/dine" henviser til dig som enkeltperson samt til selskaber, organisationer og/eller enheder, som elektronisk tilgår vores Tjenester og/eller accepterer disse Vilkår. Ved din accept af disse Vilkår og brug af Tjenesten på vegne af et selskab, en organisation, regering eller anden juridisk enhed, garanterer du, at du er bemyndiget dertil og er bemyndiget til at forpligte en sådan enhed til disse Vilkår, hvorved betegnelsen "du/dig" i disse Vilkår henviser til den relevante enhed.

Kontooprettelse

Revue leverer et website og online-tjenester, som giver skribenter og udgivere ("Udgivere") mulighed for at oprette og udsende nyhedsbreve, dele Indhold (defineret nedenfor) og beskæftige sig med læsere ("Læsere") på tværs af vores websites, apps og andre online-tjenester (fx på Twitter) - og giver Læsere mulighed for at abonnere på og modtage sådanne nyhedsbreve og tilgå sådant Indhold på vores websites, apps og andre online-tjenester. Du skal være mindst 13 år for at anvende vores Tjeneste, eller være gammel nok til at kunne afgive samtykke til behandling af personoplysninger i dit område.

Når du opretter en konto hos os, skal du give os de oplysninger, som til enhver tid er korrekte og fuldstændige. Undladelse heraf udgør brud på Vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig lukning af din adgang til Tjenesten. Opretter du en konto som Udgiver, kan vi udbede os yderligere oplysninger for at verificere din ægthed, før du kan anvende vores Tjeneste. Udgivere kan desuden tilføje yderligere brugere til deres konto ved invitation ("Inviterede Brugere"). Alle Inviterede Brugere skal oprette en konto og acceptere disse Vilkår samt vores Platform Persondatapolitik. Det er dit ansvar at sikre det password, du bruger til at tilgå Tjenesten og til eventuelle andre aktiviteter, hvor du anvender dit password. Hvis du opdager brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto, skal du straks underrette os.

Bemærk, at hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, er det op til Udgiveren, om det pågældende nyhedsbrev er gratis eller underlagt et abonnementsgebyr. Revue bestemmer ikke gebyrerne for sådanne abonnementer. I tilfælde af tvist angående betaling fra dig til Udgiver, gøres du opmærksom på, at en sådan tvist er direkte mellem dig og Udgiver.

Dit brugernavn må ikke være navnet på en anden person eller enhed, som ikke lovligt kan anvendes, et navn eller varemærke som er underlagt en anden persons eller enheds rettigheder, uden behørig tilladelse, eller et navn som i øvrigt er fornærmende, vulgært eller obskønt, eller som kan give anledning til forvirring eller imitere en anden person.

Som Udgiver garanterer du, at du: (i) opretholder en privatlivspolitik, som informerer dine Læsere om, hvordan du indhenter, anvender, deler og lagrer deres personoplysninger, og (ii) har indhentet relevant samtykke til at uploade dine Læseres e-mails og sende dem kommercielt markedsføringsmateriale via Tjenesten. Når en Udgiver forsyner sine Læsere med e-mailadresser og/eller navne via vores Tjeneste, eller en Læser abonnerer på en Udgivers nyhedsbrev via vores Tjeneste, er Udgiver ejeren af disse oplysninger og accepterer: (i) at vi optræder som behandler af disse data i henhold til vores Databehandler DPA, inkorporeret heri ved denne henvisning, med det formål at levere Tjenesten, og (ii) ikke at dele følsomme oplysninger om nogen Læser med os.

Særlige ydelser

Dele af Tjenesten er kun tilgængelige ved betaling af gebyr og er underlagt yderligere vilkår, der fremgår af en ekspederet Ordre. I tilfælde af konflikt mellem disse Vilkår og eventuelle yderligere vilkår, har de yderligere vilkår forrang. Du er velkommen til at kontakte os på RevueInformation@twitter.com med eventuelle spørgsmål om vores betalingsydelser.

Omsætningsdel ved Betalte Nyhedsbreve

Hvis du vælger at opkræve abonnementsbetaling for dit nyhedsbrev hos dine Læsere, accepterer du kun at behandle betaling fra Læsere via den platform for tredjepartsbetalingsbehandling ("Betalingsbehandler"), som vi vælger, samt at følge eventuelle andre regler, som vi måtte anføre. Du må ikke undvige din betalingsforpligtelse over for os ved at anvende en anden betalingsmetode.

Du accepterer at betale os en procentdel af det samlede beløb, du opkræver hos Læsere, som anført på vores website, eksklusive eventuelle afgifter ("Omsætningsdelen"). Du accepterer, at Betalingsbehandleren kan betale Omsætningsdelen til os, når du behandler abonnementsbetalinger, og at disse betalinger ikke er refunderbare. Hvis du som Udgiver aflyser eller opsiger dit betalte nyhedsbrev før udløbet af en Læsers abonnementsperiode, er du ansvarlig for enhver forpligtelse i forbindelse med den pågældende Læsers abonnement, herunder eventuelle pro-rata tilbagebetalinger.

Du accepterer, at du er ansvarlig for enhver indenlandsk og udenlandsk beskatning, gebyr, tarif, afgift, indeholdelse og lignende beregning (herunder salgs-, brugs- og momsbeskatning) forbundet med dit nyhedsbrev. Vi er udelukkende ansvarlige for indkomstskat forbundet med overskuddet af omsætningsdelen fra Twitter.

Dit Indhold

Vores Tjeneste giver dig mulighed for at opslå, linke, opbevare, dele og på anden vis stille visse oplysninger, tekst, grafik, videoer og andet materiale ("Indhold") til rådighed. Du er ansvarlig for dit Indhold, herunder dets lovlighed, pålidelighed og hensigtsmæssighed. Dit Indhold er underlagt Twitter Servicevilkår og Twitter Regler og Politikker.

Når du opslår Indhold via Tjenesten, giver du os ret og licens til - royaltyfrit - at anvende, ændre, offentligt udføre og vise, gengive og udsende sådant Indhold via Tjenesten. Du accepterer, at denne licens omfatter ret for os til at gøre dit Indhold tilgængeligt for andre brugere af Tjenesten, i henhold til dine kontoindstillinger, som ligeledes kan anvende dit Indhold i henhold til disse Vilkår. Du beholder alle rettigheder til dit Indhold, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder.

Du garanterer at: (i) Indholdet er dit (du ejer det) eller du har ret til at anvende det og giver os ret og licens som anført i disse Vilkår, og (ii) opslag af dit Indhold på eller via Tjenesten ikke overtræder nogen anden persons privatlivsrettigheder, offentliggørelsesrettigheder, kontraktrettigheder eller lignende.

Hvis du mener, at en Læsers eller en Udgivers Indhold udgør en krænkelse af vores politikker, kan du indberette krænkelsen på RevueReport@twitter.com.

Ophavsretspolitik

Vi behandler klager angående ophavsret indgivet i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") i henhold til vores Ophavsretspolitik. Hvis du mener, at dit Indhold er blevet kopieret på en måde, som udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du indberette dette ved at kontakte vores ophavsretsansvarlige på:

Din licens til brug af Tjenesten

Vi giver dig en personlig, global, royaltyfri, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at anvende Tjenesten. Denne licens har alene til formål at gøre dig i stand til at anvende og udnytte fordelene ved Tjenesten som leveret af os, således som anført i disse Vilkår.

Immaterielle rettigheder

Tjenesten og dens oprindelige indhold (eksklusive Indhold tilført af brugere), funktioner og funktionalitet er og forbliver henholdsvis Twitters og TICs og disses licensgiveres ejendom. Tjenesten er beskyttet af lovgivning om ophavsret, varemærke og lignende lovgivning både i USA og Irland og andre lande. Vores varemærke og vareudstyrsmærke må ikke anvendes i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste uden vores forudgående skriftlige samtykke og skal, hvis relevant, overholde Twitter Brand Assets and Guidelines, som kan findes på https://twitter.com/logo.

Links til andre websites

Vores Tjeneste kan indeholde links til websites eller tjenester, som tilhører tredjepart, og som ikke ejes, drives eller kontrolleres af os. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for nogen tredjeparts websites' eller tjenesters indhold, privatlivspolitikker eller handlemåder. Du anerkender og accepterer endvidere, at vi ikke hverken direkte eller indirekte er ansvarlige for eller hæfter for skader eller tab, som er forårsaget af eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller i tillid til indhold, produkter eller ydelser, som er tilgængelige på eller via et sådant website eller en sådan tjeneste.

Ophør af din adgang til Tjenesten

Vi kan ophæve eller suspendere din konto og adgang til Tjenesten umiddelbart og uden forudgående varsel eller ansvarspådragelse med enhver begrundelse, herunder uden begrænsning i tilfælde af din overtrædelse af disse Vilkår. Ved ophævelse ophører din ret til at anvende Tjenesten straks. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du gøre det ved blot at ophøre med at anvende Tjenesten. Dine betalingsforpligtelser kan være underlagt yderligere vilkår.

Opsigelse eller ændring af Revue Tjenesten

Vi forbeholder os retten til at ændre eller ophøre med Tjenesten eller dele deraf til enhver tid, men vi vil bestræbe os på at varsle dig om væsentlige ændringer eller ophør af Tjenesten. Din anvendelse af Tjenesten efter varsel om ændringer vil blive anset som din accept af sådanne ændringer. Hvis du ikke kan acceptere eventuelle ændringer, kan du opsige dit Abonnement eller ophøre med at anvende Tjenesten.

Yderligere garantierklæringer

Du garanterer og indgår aftale om: (a) at du ikke vil deltage i eller forårsage at andre deltager i spamming eller ubehørige, ondsindede eller bedrageriske markedsføringsaktiviteter i forhold til din anvendelse af Tjenesten, (b) at din anvendelse af Tjenesten og ethvert Indhold (i) ikke overtræder nogen gældende lovgivning, direktiv, forordning, traktat, kontrakt eller reglement, herunder handelssanktioner og/eller import-/eksportreguleringer, som gælder for din anvendelse af Tjenesten (fx U.S. Export Administration Regulations og OFAC-begrænsninger) (tilsammen "Lovgivning") og/eller vores Politikker og vejledninger, og (ii) ikke er usand, vildledende, æreskrænkende eller injurierende eller omfatter nogen falske headere på TCP/IP-pakker eller nogen del af header-oplysningerne i e-mails eller opslag, eller på nogen måde anvender Tjenesterne til at sende ændrede, vildledende eller falske kildeidentificeringsoplysninger, (c) at du ikke, ud over hvad der udtrykkeligt er tilladt under gældende lovgivning, vil foretage reverse engineering, demontering, rekonstruktion, dekompilering, kopiering eller oprettelse af afledte værker af Tjenesten eller nogen del af Tjenesten, (d) at du ikke vil ompakke, videresælge eller viderelicensere Tjenesten eller dele deraf eller gøre tredjepart i stand dertil, (e) at du ikke vil tilgå eller søge efter eller forsøge at tilgå eller søge efter Tjenesterne på nogen måde (automatisk eller andet), såsom ved scraping, andet end via vores til enhver tid tilgængelige offentliggjorte grænseflader, som vi leverer, medmindre du har fået særlig tilladelse dertil ved separat aftale med os, og (f) at du vil overholde vores API Restricted Use Rules, såfremt du anvender nogen af vores API'er. Vi forbeholder os desuden retten til at tilgå, læse, gemme og videregive enhver oplysning, som vi med rimelighed anser for nødvendig for at (i) iagttage gældende lovgivning, forordninger, retlige procedurer eller offentlig anmodning (ii) håndhæve disse Vilkår, herunder undersøgelse af eventuelle overtrædelser af samme, (iii) afdække, forhindre eller på anden vis imødegå svindel, sikkerhedsmæssige eller tekniske forhold, (iv) svare på anmodninger om bruger-support eller (v) beskytte vores, vores brugeres og offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Videregivelse i forbindelse med ovenstående omfatter ikke videregivelse af personidentificerende oplysninger til tredjepart, undtagen i henhold til vores privatlivspolitikker.

Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde og forsvare os og vores respektive søsterselskaber, moderselskaber, datterselskaber, direktører, ledende medarbejdere, ansatte, agenter, repræsentanter, efterfølgere og aftaleerhververe ("Skadesløsholdte Parter") mod ethvert krav (under ét "Krav"), som måtte opstå af eller i forbindelse med (a) din anvendelse af Tjenesterne og/eller (b) din overtrædelse af garantierklæringer anført i disse Vilkår. Du er alene ansvarlig for at forsvare ethvert Krav mod de Skadesløsholdte Parter, betinget af den enkelte Parts ret til at deltage med egen juridisk bistand, samt for betaling for enhver dom, forlig, skadeserstatning, tab, erstatningspligt, omkostning og udgift, herunder rimelige udgifter til advokatbistand, som måtte opstå som følge af ethvert Krav mod nogen af de Skadesløsholdte Parter. Du må ikke indgå noget forlig om noget Krav uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke, uanset om et sådant forlig frigør den relevante Skadesløsholdte Part for eventuel forpligtelse eller erstatningspligt.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang det er tilladt under gældende lovgivning, hæfter vi, vores direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører, moderselskab og søsterselskaber under ingen omstændigheder for nogen indirekte, hændelige, særskilte skader, følgeskader eller pønalt begrundet erstatning, herunder tab af fortjeneste, data, anvendelse, goodwill eller andre immaterielle tab, som måtte opstå som resultat af (i) din adgang til eller anvendelse af eller manglende adgang til Tjenesten, (ii) nogen tredjeparts adfærd eller indhold på Tjenesten, (iii) noget indhold indhentet fra Tjenesten, og (iv) uautoriseret adgang, anvendelse eller ændring af dine udsendelser eller indhold, hvad enten det er baseret på garanti, kontrakt, delikt (herunder forsømmelse) eller anden juridisk teori, uanset at vi måtte være blevet informeret om muligheden for sådan skade, og selvom udbedring som anført i disse Vilkår ikke har opfyldt sit formål.

Ansvarsfraskrivelse

Din anvendelse af Tjenesten er aldeles for egen risiko. Websiden er en service, der stilles til rådighed som den "ER OG FOREFINDES". Tjenesten leveres uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder stiltiende garanti om salgbarhed, egnethed til bestemt formål, ikke-krænkelse af rettigheder eller opfyldelse.

Vi garanterer ikke at (a) Tjenesten fungerer uden afbrydelse, sikkert eller tilgængelig på bestemte tidspunkter eller steder, (b) eventuelle fejl eller mangler vil blive rettet, (c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller (d) resultatet af anvendelsen af Tjenesten lever op til dine krav.

Adgang og support

Tjenesten opdateres hele tiden. Vi forbeholder os retten til at ændre eller opdatere oplysninger samt rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser til enhver tid uden forudgående varsel. Vi er ikke ansvarlige for afbrydelser eller forsinkelser, og din adgang til Tjenesten kan til tider blive afbrudt eller forsinket. Vi vil foretage erhvervsmæssigt rimelige bestræbelser på at udbedre og undgå sådanne hændelser men kan ikke garantere, at sådanne hændelser ikke vil finde sted. Vi fraskriver os ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i relation til sådanne hændelser.

Lovvalg

Disse Vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det område, der er anført herunder, uden hensyn til internationale privatretlige regler.

Kontraherende Twitter-enhed Lovvalg
Twitter, Inc. Staten Californien, U.S.A.
Twitter International Company Irsk lovgivning

Meddelelser

Du accepterer, at vi kan give dig meddelelser ved opslag på Tjenesten eller via e-mail til den adresse, du har opgivet. Du skal sørge for, at dine kontakt- og kontooplysninger er opdaterede og korrekte og straks informere os skriftligt om eventuelle ændringer. Du skal sende meddelelser til os med godkendt dag-til-dag kurer eller anbefalet post mod kvittering, som følger:

Kontraherende Twitter-enhed Meddelelsesadresse
Twitter, Inc. General Counsel, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA.
Twitter International Company Legal Department, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Force Majeure

Der forekommer intet erstatningsansvar i henhold til disse Vilkår ved manglende eller forsinket opfyldelse af vores eller dine forpligtelser grundet strejke, mangelsituation, optøjer, terrorhandlinger, opstand, brand, oversvømmelse, storm, eksplosion, jordskælv, pandemi, epidemi, udfald af Internettet og/eller strømafbrydelse, computervirus, naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb eller nogen årsag, som er uden for vores rimelige kontrol.

Afkald

Vores manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår skal ikke anses som afkald på sådanne rettigheder. Selvom en bestemmelse i disse Vilkår måtte findes ugyldig eller uden retskraft, påvirkes Vilkårenes øvrige bestemmelser ikke heraf.

Overdragelse

Du må ikke overdrage (hverken i henhold til lovgivning eller på anden vis) disse Vilkår eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver overdragelse, overførsel eller forsøg på overdragelse eller overførsel i modstrid med dette punkt er ugyldig og uden virkning. Vi og vores eventuelle rettighedserhververe kan til enhver tid overdrage, viderelicensere eller på anden vis overføre disse Vilkår eller rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår helt eller delvist til enhver person eller enhed. I henhold til ovenstående begrænsninger er disse Vilkår fuldt bindende og har virkning for parterne og deres respektive efterfølgere og rettighedserhververe.

Samlet aftale, fortsættelse, uafhængighed

Disse Vilkår udgør den samlede aftale mellem os angående vores Tjeneste og har forrang for og erstatter enhver forudgående aftale, som vi måtte have indgået angående Tjenesten. Vilkår, som enten udtrykkeligt eller ved deres karakter skal forblive i kraft selv efter opsigelse eller annullering af disse Vilkår, vil fortsat være gældende efter opsigelse eller annullering. Selvom en bestemmelse i disse Vilkår måtte findes uden retskraft, påvirkes de øvrige bestemmelser ikke heraf.

Ændringer i disse Vilkår

Vi forbeholder os retten til når som helst efter eget skøn at ændre eller udskifte disse Vilkår. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, før eventuelle nye vilkår træder i kraft. Det hviler alene på vores skøn, hvad der udgør en væsentlig ændring.

Ved fortsat at tilgå vores Tjeneste efter ændringernes ikrafttræden accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår. Såfremt du ikke accepterer de nye vilkår, bedes du indstille anvendelsen af Tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse Vilkår, er du velkommen til at kontakte os RevueSupport@twitter.com