View profile

upbeat | POSITIVE. IMPACT. TECH. - Editie #5

Hoi {{first_name}}, het is pas twee weken sinds de laatste nieuwsbrief, maar hoe anders kan het leven
upbeat | POSITIVE. IMPACT. TECH. - Editie #5
By Niels Achtereekte • Issue #5 • View online
Hoi {{first_name}}, het is pas twee weken sinds de laatste nieuwsbrief, maar hoe anders kan het leven zijn… Het Coronavirus beheerst ons doen en laten, en bij velen ook het denken. Een bizarre tijd die niet alleen veel van ons vraagt, maar ook meer dan ooit duidelijk maakt dat er verandering nodig is. Dus: Make the change at work! Ook vanuit huis ;) Zorg goed voor elkaar en jezelf!

Corona... kun je het nog horen?
Even twijfelde ik of ik deze editie coronavrij zou houden - door de overdaad aan informatie die al over ons heen komt. Maar aangezien upbeat gaat over technologie en maatschappelijke impact kunnen we er natuurlijk niet omheen.
Daarom heb ik besloten wat corona betreft enkele minder breed gedeelde artikelen met je te delen. Zoals de hieronder opgesomde stukken die op verschillende manieren laten zien welke rol digitale technologie speelt bij het begrijpen en beheersen van de crisis:
Nepnieuws gaat nat
In opmaat naar de Amerikaanse presidentsverkiezing dit jaar was de aandacht voor het bestrijden van nepnieuws al gegroeid en de pandemie heeft voor nog meer urgentie gezorgd. Big tech doet beloftes, maar het gewenste effect is nog niet bereikt. Wordproof, een vinding van Nederlander Bas van der Lans, toont een andere benadering: content krijgt een watermerk mee, waardoor duidelijk wordt wanneer iets voor het eerst is gepubliceerd en wat er daarna aan is veranderd. De NOS plaatst het in actueel perspectief. Onderstaand filmpje is meer to the point.
Eerlijk over AI (en pandemieën)
Kunstmatige intelligentie bewijst zijn potentie voor de health-sector steeds vaker, maar wordt evengoed nog regelmatig als wondermiddel gepresenteerd. In dit ontnuchterende artikel dat Will Douglas Heaven schreef voor MIT Technology Review op wat nodig is om AI met succes in te zetten voor hulp bij pandemieën. Met een bredere blik dan op alleen de huidige crisis. Dat we meer persoonlijke data met bedrijven en overheden zouden moeten delen, is slechts één aspect.
Minecrafts safe space voor journalisten
Artikelen die door overheden en andere organen in onder andere Saudi Arabië, Rusland en Vietnam zijn gecensureerd zijn sinds kort in de online game Minecraft te lezen. En wel in een hiervoor ingerichte virtuele bibliotheek, die als safe space voor journalisten geldt. Wie de stukken daadwerkelijk wil doornemen, zal zich door platte tekst in Minecraft-stijl moeten werken, maar het is in ieder geval een creatieve en moderne manier van Reporters Without Borders om de aandacht te vestigen op het belang van persvrijheid.
Chop chop!
😘 Laagdrempelig vragen stellen over seksualiteit, Planned Parenthood heeft er een chatbot voor.
🔧 Wil je meehelpen de huidige crisis te hacken? Hier vind je een overzicht van initiatieven.
📣 Socials modereren is nobel en onmisbaar werk. Maar wat gebeurt er als AI het (noodgedwongen) overneemt van de mens?
💪 Een nieuwe generatie purpose-gedreven leiders stroomt in. Hoe geef je hen de juiste speelruimte?
💻 Accenture Interactive wil zich meer op purpose-gerelateerd werk richten. Hier lees je hoe.
Hoe vond je deze editie? Ik hoor je suggesties graag! En heb je collega’s of andere bekenden die ook graag op de hoogte blijven van relevante tech for good-ontwikkelingen? Super als je deze nieuwsbrief naar ze doorstuurt. En succes met time jugglen in deze bizarre tijd! Stay safe ♥️
Did you enjoy this issue?
Niels Achtereekte

upbeat is a tech for good newsletter about the promise of digital technology for solving social issues.

If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue