Toetje van Jan - #225 - Collectief geheugen

Revue
 
Dagelijks ‘Toetje van Jan’, exclusief voor jullie, de donateurs van de kleine kale uit Eesterga. Vand
 
Toetje van Jan

Toetje van Jan

5 november · Editie #225 · Bekijk online
Toetje van Jan

Dagelijks ‘Toetje van Jan’, exclusief voor jullie, de donateurs van de kleine kale uit Eesterga.
Vandaag: we vergeten snel…

Aan Mark Rutte
Meneer Rutte,
Nederlanders hebben een verrekt slecht geheugen.
Ik ook.
Ik vond vanochtend een boekje met de titel ‘Orde op Zaken’ en het ging over Nederland.
Ik wist niet wat ik las!
Automobilisten zijn al genoeg geld kwijt aan het bezit en gebruik van hun auto, stond er. Er moet elk jaar 500 miljoen euro extra komen voor de uitbreiding van het wegennet. Bezwaarschriften tegen nieuwe wegen mogen alleen worden ingediend door directe belanghebbenden, zoals omwonenden. De maximumsnelheid moet worden verhóógd naar 130 kilometer per uur.
Er moet ruimte komen voor kernenergie.
En: De landbouw is onmisbaar voor onze en de Europese voedselvoorziening en is met de groei van de wereldbevolking van steeds groter belang voor onze export. Daarnaast speelt de agrarische sector een belangrijke rol als beheerder van ons typische Nederlandse landschap, onze cultuur en onze tradities.
Burgers moeten, ging het verder, -ook ’s avonds- onbekommerd kunnen gaan en staan waar ze willen, zonder gevoelens van onveiligheid. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. In alle gevallen, van vandalisme tot terrorisme, is een krachtig antwoord van de overheid nodig. Overlast en criminaliteit moeten snel en keihard worden aangepakt. De overheid dient de wet- en regelgeving strikt te handhaven.
Wij verwachten, stond er, dat mensen de kansen grijpen die hun worden geboden. Gelijke rechten zijn er voor iedereen. Maar ook gelijke plichten. Allochtonen zijn niet zielig. De overheid is geen plaatsvervangende geluksmachine die alle problemen oplost. 
En: Wie zijn examen Nederlandse taal niet aflegt of niet met succes afrondt, verliest zijn verblijfsrecht en krijgt geen toegang tot de bijstand. De toegang tot de sociale zekerheid voor vreemdelingen moet sowieso worden beperkt. Het is niet eerlijk dat mensen door foute prikkels te snel in een uitkering belanden en daarin blijven.
De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit. Die toestroom moet worden gestopt. Gemeenten dienen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, op welke wijze dan ook, te beëindigen.
Goeie teksten hè, meneer Rutte!
Ze moeten u aanspreken.
In 2010, vlak voor u voor het eerst premier van Nederland werd.
We zijn nu negen jaar verder.
En van al die punten is geen ene moer terecht gekomen. Sterker: u heeft zich van de hardliner die ‘Orde op Zaken’ ging stellen ontwikkeld tot een glibberige substantie waar Robbie Jetten en Jesse Klaver een harde plasser van krijgen.
De mooiste zinnen uit uw epistel uit 2010 vond ik trouwens die over de overheid.
U schreef: “De overheid is er voor de burger, niet andersom. De laatste jaren is de afstand tussen de burger en de overheid gegroeid en is het wantrouwen tegenover de staat groter geworden. Spreekt de overheid wel de waarheid? Mensen hebben weinig vertrouwen in de rechtsstaat en het optreden van de overheid.”
Dat klopt.
Ik weet niet of het uw bedoeling was om dat vertrouwen in negen jaar nóg kleiner te maken.
Maar ik weet wel: dát is gelukt!
Groet,
JanD
Eerder vandaag
Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Gemaakt door Jan Dijkgraaf met Revue.
Jan Dijkgraaf - Straatweg 21 - 8534 WB Eesterga