View profile

[TM] #269 - Den syvende hersketeknikken

Paal Leveraas
Paal Leveraas
Dette er tredje “beta” av en ny form på ukebrevet Tirsdag morgen som jeg sender til kontakter jeg tenker kanskje kan og vil bidra med konstruktiv feedback. Føl deg fri til å melde deg av om du føler at dette ikke noe for deg.

Nr. 269 - 16. mars 2021
Nr. 269 - 16. mars 2021
Innsjekk: Da ordføreren i Molde angrep Oslo startet et spill hvor den syvende hersketeknikken ble brukt til total overkjøring av motparten. Alt som står igjen er såre følelser. Hvor bevisst er du din usynlige rang og hvilken effekt den har i ulike situasjoner?
Den syvende hersketeknikken
Berit Ås introduserte fem hersketeknikker, slik det fremgår av denne artikkelen i Kilden. De er usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uansett hva du gjør, og påføring av skyld og skam.
Nå, som vi blir stadig mer bevisst hersketeknikker, er det etter min mening også oppstått en sjette hersketeknikk: Å beskylde motparten for å bruke hersketeknikk.
Det var i hvert fall min (kanskje litt for kjappe) konklusjon etter en telefonsamtale som utviklet seg på en helt annen måte enn jeg hadde sett for meg.
Gode intensjoner
Det var en vanskelig samtale. Jeg gruet meg. Det var en konflikt, ikke noe personlig mellom meg og henne, men mellom to kulturer. Vi representerte én hver.
Jeg hadde gode intensjoner. Fred. Harmoni. Samarbeid. Og jeg følte meg nobel og edel der jeg strakk ut en hånd, gjorde innrømmelser og foreslo løsninger.
Det gikk skeis. Hånden ble slått av og løsningene avvist. Innrømmelsene ble avbrutt med et «jeg finner meg ikke i at du bruker hersketeknikker for å bringe meg til taushet».
Jeg satt forvirret igjen, skyldig, skamfull og fordømt. Beskyldningen «hersketeknikker!» hadde tatt meg helt på sengen. Hva jeg enn sa fra det punktet i samtalen ble satt i båsen maktmisbruk. Beskyldningen om hersketeknikk ble en hersketeknikk i seg selv.
Den syvende hersketeknikken
Det finnes altså ikke fem, men seks hersketeknikker.
Så finnes det en syvende også. Den er selveste syvende hersketeknikk i huset, og uten den er det vanskelig å benytte seg av noen av de andre.
Den heter Rang.
I ettertid ser jeg at det kanskje var usynlig, ubevisst rang som veltet mitt noble fredsutspill.
Syns ikke i speilet
Rang er subtilt. Du ser ikke rang i speilet. Likevel er vi mennesker, som avanserte sosiale dyr, eksperter på å kategorisere hverandre, både som individer og grupper, etter rang. Vi er så gode på det at det i all hovedsak er ubevisste prosesser, hardkodet dypt inni hjernebarken.
Det er en fordel og en ulempe. Fordelen er at vi ikke trenger å bruke mental energi på det. Ulempen er at så lenge det er ubevisst og uuttalt, vil rang kunne oppleves som maktovergrep.
Da ordføreren i Molde gikk til koronaangrep på Oslo var det en region med lavere rang som angrep en med høyere rang. «Oslo» er ikke kollektivt bevisst sin høyere rang, og de færreste oslofolk er seg bevisst at de står høyere på den nasjonale rangstigen kun i kraft av sin adresse.
Dritt og rasshøl
En vitsetegner uttrykte det en gang på denne måten: «Når de som er på toppen ser ned, ser de bare dritt. Når de der nede ser opp, ser de bare rasshøl.»
Vår ubevisste og kontinuerlige tildeling av rang og privilegier kan ikke og bør ikke raderes bort fra vår menneskelige natur.
Men ved å bli bevisst at vi hele tiden gir og tar privilegier i kraft av sosial status, helse, etnisk opprinnelse, alder, kjønn, klasse, politiske standpunkter, psykisk balanse og mye mer, kan det brukes til noe positivt.
Molde mot Oslo
Ufølsomhet for rang er irriterende. Det får deg til å ville skrike. Men å forvente at de med rang skal se sin egen ubevissthet, er å forvente at de skal være av et annet mentalt og åndelig kaliber enn resten.
I Molde mot Oslo og i Paal mot den sinte damen (den merkelappen er i seg selv en hersketeknikk) var partenes rang innvevd som en dyp og integrert del av konflikten.
Bryte gjennom
Hvis «Oslo» hadde svart med nysgjerrighet, forståelse og bevissthet om sin rang og uforholdsmessig store makt, ville partene kunne funnet et felles ståsted, ikke nødvendigvis enige, men i det minste løsningsorienterte.
I stedet er det eneste vi står igjen med en masse såre følelser.
Konflikten mellom min oppdragsgiver og motparten handlet i seg selv om rang og privilegier, og hadde minnet meg på nødvendigheten av konstant oppmerksomhet på de usynlige markørene som gjør at selv om alle er like, så er noen likere enn andre.
Hvis jeg i større grad hadde vært i stand til å se hvordan de interessene jeg representerte var høyere opp på rangstigen enn motpartens, ville begge parter kunne brutt gjennom blokkeringene og kommet til et punkt hvor det er mulig å planlegge veien videre.
Rang er subtilt.
God tirsdag.
Og du, velkommen til dagens «Litt klokere» nettmøte. Det handler da selvsagt om hersketeknikker.
«Når de som er på toppen ser ned, ser de bare dritt. Når de der nede ser opp, ser de bare rasshøl.» Klassisk tema med nye dimensjoner. #hersketeknikker
Flere tilt
Et tankesett å strekke seg etter
Elleve minutter som gjør deg til en digital møteekspert
Dere skal ikke snakke om tull, dere skal snakke om meg!
Nettmøter
16.03 kl. 15 - Hersketeknikker
23.03 kl. 15 - Hva er det med Clubhouse?
16.04 kl. 15 - Fra Hans Nielsen Hauge til Startuplab
Litt klokere fra andre steder
Den nye trebokstaversforkortelsen
Spådommer som vil påvirke næringslivet det neste tiåret
Utsjekk: Hva er annerledes for deg etter å ha lest dette nyhetsbrevet?
God tirsdag.
Don’t miss out on the other issues by Paal Leveraas
Did you enjoy this issue? Yes No
Paal Leveraas
Paal Leveraas @paal

Under slagordet «Litt klokere hver tirsdag» sender tilt.work ut ukebrevet Tirsdag morgen hver tirsdag, med det siste fra tilt.work og tips om andre interessante ting å se, høre eller lese. Hvis du liker det du leser og vil støtte oss kan du gjøre det her: https://tilt.work/members/bli-stottemedlem-i-tilt-work/

You can manage your subscription here.
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Created with Revue by Twitter.
tilt.work AS, Akersbakken 37b, Oslo