TECHSPRESSO.CAFE: terroryści skorzystali z pandemii, Polacy nieufni wobec rządowych mediów, KE proponuje utworzenie wspólnej jednostki reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni

#15・
29

wydań

Zapisz się na mój newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Warunkami korzystania and Polityką prywatności and understand that TECHSPRESSO.CAFE - najważniejsze informacje ze świata nowych technologii do popołudniowej kawy will receive your email address.

TECHSPRESSO.CAFE: terroryści skorzystali z pandemii, Polacy nieufni wobec rządowych mediów, KE proponuje utworzenie wspólnej jednostki reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni
Stworzone przez Gosia Fraser • Wydanie #15 • Zobacz online
Witajcie w środowym TECHSPRESSO!
Dzisiejsze wydanie będzie poświęcone w dużej mierze skutkom pandemii COVID-19, które uwidoczniły się w dwóch ciekawych raportach - o stanie mediów na świecie i o działaniach terrorystów, którzy nie omieszkali wykorzystać światowego kryzysu.
Zagrożenia wypływające z takiego stanu rzeczy rozumie Komisja Europejska, która chce koordynować na poziomie federacji działania na rzecz przeciwdziałania cyberprzestępczości - i słusznie, lepiej późno, niż później.
Zapraszam do lektury!
PS jestem ogromnie zaszczycona przez wszystkie nowoprzybyłe osoby. Pamiętajcie, że archiwalne wydania TECHSPRESSO możecie poczytać tutaj.

Po pierwsze: według Europolu terroryści wykorzystali pandemię koronawirusa do lepszej koordynacji swoich działań - choć nie były one tak spektakularne, by przyciągnąć uwagę mediów zajętych COVID-19
Z dorocznego raportu Europolu opisującego sytuację związaną z terroryzmem i prognozowane przez służby trendy w tej materii wynika, że w czasie pandemii terroryści skupili się przede wszystkim na działaniach ukierunkowanych na erozję instytucji demokratycznych, wzmocnienie nienawistnej propagandy oraz wzrost nieufności obywateli i obywatelek wobec instytucji publicznych.
Europol odnotował, że w ostatnich latach polaryzacja ideologiczna dotycząca dyskursu politycznego w krajach Unii Europejskiej wzrosła, a pandemia koronawirusa przyspieszyła niestety kurs w tym kierunku.
Rośnie nie tylko nietolerancja w polityce, która - ujęłabym to - z natury jest sektorem kłótliwym, ale i agresja wśród zwykłych jednostek, które coraz częściej podejmują akty przemocy werbalnej lub fizycznej względem innych osób.
Coraz większym problemem, jak zauważył Europol w swoim opracowaniu - staje się zdrowie psychiczne, które w kontekście terroryzmu i ekstremizmu ma niestety duże znaczenie. Według służby sytuacja związana z wystąpieniem kryzysu pandemicznego może być dla podatnych na oddziaływanie ekstremistycznych ideologii osób dodatkowym czynnikiem stresogennym, który może zachęcać do podejmowania aktów przemocowych.
Pandemia stała się czasem żniw dla organizacji terorrystycznych, które okres zamknięcia i wzmożonego wykorzystania internetu potraktowały jako okazję do przyciągnięcia i rekrutacji nowych członków - zarówno po stronie terroryzmu dżihadystycznego, ekstremizmu prawicowego, jak i tego, który wiąże się z ideologią lewicy.
Więcej na ten temat przeczytasz w raporcie Europolu.
Po drugie: jeśli w Polsce ufamy mediom, to nie tym rządowym. Na pierwszym miejscu pod względem zaufania według związanego z Uniwersytetem w Oksfordzie Instytutu Reutera znajduje się w Polsce… prywatna stacja radiowa RMF FM. Na ostatnim - państwowa telewizja TVP Info
W wydawanym rokrocznie raporcie Instytutu Reutera poświęconym stanowi dziennikarstwa i mediów na świecie czytamy, że tylko 18 proc. odbiorców i odbiorczyń treści informacyjnych w Polsce płaci za nie w internecie.
W 2020 r. znacząco wzrósł udział sektora online w źródłach informacji i obecnie plasuje się on na poziomie 84 proc., podczas gdy tradycyjne media - telewizja i prasa drukowana - oscylują odpowiednio wokół 70 proc. i 17 proc.
Najczęściej informacje konsumujemy na smartfonach (81 proc.).
Od ubiegłego roku o 3 pkt proc. wzrosło zaufanie, jakim darzymy treści informacyjne i obecnie ufamy im w 48 proc. W rankingu zaufania lepiej wypadają media prywatne: 68 proc. ufa najwyżej notowanej stacji RMF FM, 64 proc. telewizji TVN, 64 proc. zaś telewizji Polsat News. Dalej, poza pierwszą trójką, plasują się Radio ZET (62 proc.), portal Onet (61 proc.) i tygodnik “Newsweek Polska” (58 proc.). Ciekawe, że wysokim poziomem zaufania cieszą się gazety regionalne, które również w raporcie zdobyły zaufanie 58 proc. ankietowanych. Czy w przyszłorocznej edycji raportu zobaczymy konsekwencje przejęcia ich przez państwowy koncern ORLEN? Zobaczymy.
Pod względem nieufności przoduje kontrolowana przez rząd stacja TVP Info (nie ufa jej 46 proc.). Na drugim miejscu plasuje się “Gazeta Polska” (brak zaufania u 34 proc. badanych, dla kontrastu - ufa jej 38 proc. osób biorących udział w ankiecie), na trzecim miejscu od końca znajdziemy “Super Express” (31 proc. odbiorców nie ufa, 39 proc. ufa), na czwartym zaś - “Fakt” (33 proc. nie ufa, 41 proc. ufa). Piątkę nieufności zamyka “Gazeta Wyborcza”, której nie ufa 25 proc. ankietowanych, ufa zaś 53 proc.
Jak widać, polski krajobraz medialny - nieźle przerzedzony przez pandemię, nękany wieloma klęskami i generalnie ledwo żywy, jest tak samo spolaryzowany, jak i jego konsumenci.
Co więcej, pokuszę się o tezę, że polaryzacja tak naprawdę leży w interesie mediów, które w Polsce nie mają po prostu na siebie zbytnio innego pomysłu (poza przeistoczeniem się w gazetki reklamowe dla różnych podmiotów).
Więcej na ten temat przeczytasz w raporcie Instytutu Reutera.
Po trzecie: Komisja Europejska przedstawiła dziś wizję utworzenia nowej, wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni. Jej powstanie po raz pierwszy postulowano już w 2019 r., teraz temat jednak powrócił
I bardzo dobrze - liczba poważnych cyberataków nieustannie rośnie, działania cyberprzestępców są coraz bardziej skomplikowane, trudne do przewidzenia, a oprócz kwestii takich, jak szpiegostwo przemysłowe czy naukowe, mamy tu również kwestie czysto geopolityczne - ataki w cyberprzestrzeni stają się bowiem normalną metodą uprawiania polityki (choć wciąż niewiele osób to dostrzega lub traktuje tę tezę poważnie).
Celem nowej jednostki ma być gromadzenie zasobów i fachowej wiedzy na poziomie UE i jej państw członkowskich, które miałyby pomóc skutecznie zapobiegać masowym cyberincydentom i związanym z nimi kryzysom, skutecznie je powstrzymywać, jak i koordynować reakcję, kiedy już wystąpią.
Komisja Europejska oceniła, że organy ścigania, cywilne społeczności zajmujące się cyberbezpieczeństwem (również te z sektora prywatnego) oraz sektor dyplomacji jak i wojskowa cyberobrona zbyt często działają rozłącznie, przez co koordynacja działań nie jest możliwa.
Wspólna jednostka ma stworzyć platformę dla współpracy, solidarności i wzajemnej pomocy w przeciwdziałaniu cyberatakom na dużą skalę.
Zalecenie utworzenia jednostki wynika bezpośrednio z ogłoszonej w grudniu strategii na rzecz cyberbezpieczeństwa UE na kolejną dekadę. Mowa o niej była jednak już wcześniej, w opublikowanych w 2019 r. wytycznych politycznych KE dotyczących sektora cyber.
Więcej na ten temat przeczytasz w broszurze informacyjnej KE.
https://patronite.pl/mediaphilia
https://patronite.pl/mediaphilia
To wszystko na dziś!
Do przeczytania w czwartek;
Gosia Fraser
Czy podobało Ci się to wydanie newslettera?
Gosia Fraser
Stworzone przez Gosia Fraser

TECHSPRESSO.CAFE - najważniejsze informacje ze świata nowych technologii do popołudniowej kawy

Kliknij tutaj, aby anulować subskrypcję.
Jeśli ktoś przesłał Ci dalej tego maila i spodobał Ci się, możesz zasubskrybować ten newsletter tutaj
Starannie sporządzone przez Gosia Fraser przy użyciu Revue.
Małgorzata Fraser, Fundacja Laboratorium Idei, al. Jana Pawła II 43a/37b, 01-001 Warszawa