Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox - Issue #3

#3・
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
141

subscribers

18

issues

Subscribe to our newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Terms of Service and Privacy Policy and understand that Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox will receive your email address.

Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Welkom bij het Stoorzender Journaal. De wekelijkse nieuwsbrief van Stoorzender de Podcast. Iedere week lees je hier het laatste nieuws uit de wereld van de geestelijke gezondheid, zie je wat er in de media verschijnt over dit onderwerp en de komende weken lees je wat politieke partijen in petto hebben voor de aankomende verkiezingen. Nieuwsgierig? Meld je aan en ontvang het journaal iedere week in jouw postbus! 

Deze week in het nieuws
Zorgelijke druk op de jeugd-ggz: crisisgevallen worden afgewezen
Door de coronacrisis hebben steeds meer kinderen en jongeren acute intensieve hulp nodig. Volgens brancheorganisatie de Nederlandse ggz is het systeem volledig overgelopen, ze roepen samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de politiek op direct actie te ondernemen. 
Uit recent onderzoek blijkt dat de bezetting van bedden in de crisiszorg blijft stijgen. Op dit moment is de gemiddelde bedbezetting op crisisafdelingen 86%. Bij meerdere aanbieders was de bezetting 100% of zelfs meer. Het kabinet heeft al geld vrijgemaakt voor een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, maar gesprekken over op korte termijn voldoende zorgcapaciteit en bedden regelen voor kinderen en jongeren met ernstige klachten als suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie hebben nog niets opgeleverd. Arne Popma, voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP zegt hierover: “De druk op de acute jeugd-ggz is ongekend hoog. Veel kinderen en jongeren met acute problematiek krijgen niet of niet op tijd de zorg die ze nodig hebben, met alle consequenties van dien.”
Lees hier meer
Bron: de Nederlandse ggz / Nu.nl /GGZnieuws
Veel belovend onderzoek naar antipsychotica
In de staat New York wordt door het Dr. Jeffrey Lieberman Psychiatrisch instituut onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm van antipsychotica. Dit onderzoek laat veelbelovende resultaten zien.
De studie wordt gedaan naar een behandeling met een combinatie van muscarinic receptor agonist (MRA) en een anticholinergicum. Vergeleken met een placebo laat het een grote vermindering van psychosesymptomen zien. Over het onderzoek zegt Jeffrey A. Lieberman, professor en voorzitter van de afdeling psychiatrie op de Columbia Unversity in New York, het volgende: ”De resultaten die een therapeutische werkzaamheid aantonen van een antipsychoticum dat niet op dopamine gericht is, zijn een belangrijke mijlpaal in de vooruitgang van de ontwikkeling van medicijnen bij schizofrenie en andere psychotische stoornissen”
Lees hier meer
Bron: GGZnieuws
In de staat New York wordt door het Dr. Jeffrey Lieberman Psychiatrisch instituut onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm van antipsychotica. Dit onderzoek laat veelbelovende resultaten zien.
De studie wordt gedaan naar een behandeling met een combinatie van muscarinic receptor agonist (MRA) en een anticholinergicum. Vergeleken met een placebo laat het een grote vermindering van psychosesymptomen zien. Over het onderzoek zegt Jeffrey A. Lieberman, professor en voorzitter van de afdeling psychiatrie op de Columbia Unversity in New York, het volgende: ”De resultaten die een therapeutische werkzaamheid aantonen van een antipsychoticum dat niet op dopamine gericht is, zijn een belangrijke mijlpaal in de vooruitgang van de ontwikkeling van medicijnen bij schizofrenie en andere psychotische stoornissen”
Lees hier meer
Bron: GGZnieuws
Op naar de verkiezingen
Op 17 maart zijn de tweede kamer verkiezingen in Nederland. Deze week de laatste keer een aantal partijen aan het woord. Wat zeggen zij en wat zijn hun plannen in de GGZ? Deze week een aantal gevestigde partijen maar ook twee nieuwe. Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Volt en BIJ1. 
Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wil toe naar een gezonde samenleving waar iedereen gezond kan eten, bewegen en kan leven in een groene omgeving. Ze willen het eigen risico afschaffen en als het aan de PvdD ligt komt het ziekenfonds terug, de premies worden inkomensafhankelijk en ook aan particuliere verzekeraars zitten maximumbedragen. PvdD zegt dat preventieve gezondheidszorg de zorgkosten kan drukken en willen zich dan ook inzetten voor preventie in de gezondheidszorg. De wachtlijsten in de GGZ willen zij terugdringen door genoeg omscholings-en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten en vermindering van kosten door professionals te stimuleren in loondienst te gaan. Tot die tijd willen zij zorgen voor voldoende overbruggingszorg en meer tijdelijke opnameplaatsen. 
Forum voor Democratie
Forum voor Democratie zegt dat de jeugdzorg en GGZ gebukt gaan zonder veel problemen, waaronder toename van bureaucratie, minder aanbod en een toename van wachtlijsten. FvD wil een landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg en de GGZ.
In hun partijprogramma zeggen zij het volgende over de problematiek in de GGZ: “De GGZ kampt ook met lange wachtlijsten en grote personeelstekorten. De zorg voor de meest complexe patiënten is vaak moeilijk te organiseren. GGZ-medewerkers raken overspoeld met administratieve taken zoals de minutenregistratie. De Wet Verplichte GGZ, die begin 2020 ondanks protesten vanuit de beroepsvereniging is ingevoerd, bevordert bureaucratie en verhoogt de werkdruk. Binnen grote GGZ-instellingen wordt die werkdruk verder verhoogd door ernstig ziekte patiënten en weinig ervaren invloed op het beleid. Medewerkers haken af of vallen uit en dat vergroot de al lange wachtlijsten.
BIJ1
BIJ1 wil inzetten op een Nationaal Zorgfonds, deze moet een groot aantal verzekeraar vervangen. De zorg mag geen winstmodel zijn zegt BIJ1, de ziekenhuizen en medische zorgaanbieders komen in publieke handen. “Niet- medische zorginstellingen en -organisaties, zoals in de jeugdzorg en GGZ, worden genationaliseerd en gecollectiviseerd. Dit betekent dat we bijvoorbeeld verschillende jeugdzorgorganisaties onderbrengen in één organisatie. Hiermee bestrijden we schotten tussen organisaties en zorgvormen, werken we op basis van samenwerking en afstemming, en houden organisatiebelangen en bureaucratie tussen organisaties op te bestaan.”
Daarnaast vindt BIJ1 dat financiering in de GGZ losgekoppeld moet worden van diagnoses. Op die manier denken zij de doorgeslagen diagnostisering te stoppen. Een GGZ met minder wachtlijsten en een waar de menselijke maat centraal staat. Aldus BIJ1. 
Volt
Volt wil erop toezien dat de zorg voor zorgverleners weer werkbaar wordt. Ze zeggen dat ze administratieve lasten van het zorgpersoneel moet worden verminderd waardoor er ruimte komt voor bijscholing. Daarnaast moet er een loonsverhoging komen in de zorg van 6,5% de komende twee jaar. “Op deze manier willen we de tekorten van 100.000 tot 125.000 medewerkers die in de zorgsector tot 2022 worden verwacht tegengaan. Die tekorten spelen sector breed: in de ziekenhuiszorg, wijkverpleging, ggz, gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg. Van alle instellingen in de ouderen- en thuiszorg en in de wijkverpleging kampt maar liefst driekwart met moeilijk vervulbare vacatures. En dat terwijl de coronacrisis heeft laten zien hoe ongelofelijk belangrijk het zorgberoep is.
In de media
Het Grote Zorgdebat: preventie en mentale weerbaarheid cruciaal
Op maandag 8 maart vond het Grote Zorgdebat plaats. Kandidaat-kamerleden gingen met elkaar in gesprek over hoe zij denken dat de zorg eruit moet gaan zien. De partijen waren het erover eens dat het tijd is voor meer preventie. Er moet een beweging gemaakt worden van een ‘zorgstelsel’, waarin het genezen van het lichaam of de geest centraal staat, naar een ‘gezondheidsstelsel’, waarin het voorkomen van ziektes centraal staat.
Over psychische ziektes specifiek werd het volgende gezegd: 
Tunahan Kuzu (DENK): “Mentale gezondheid en GGZ wordt door het publiek genoemd, daar moet beslist meer aandacht voor komen. Daarom moeten de sportscholen bijvoorbeeld weer open. Is een uitlaatklep voor jongeren.” 
Attje Kuiken (PvdA): “Wachtlijsten aanpakken, sneller hulp voor mensen die dat nodig hebben.” 
Kees van der Staaij (SGP): “Het is een doorn in het oog dat voor de specialistische ggz zulke wachtlijsten zijn. We moeten regionale samenwerking versterken.”
Een uitgebreider verslag is hier terug te lezen, het volledige debat is hier terug te kijken
Bron: de Nederlandse ggz / GGZnieuws
Online dramaserie ‘Wegens Corona Gesloten’ maakt zelfmoord onder mannen bespreekbaar
Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Ronald Giphart en een theatergezelschap presenteren samen ‘Wegens Corona Gesloten’ een online dramaserie die vanaf deze week te zien is op wegenscoronagesloten.nl.
In ‘Wegens Corona Gesloten’ speelt initiatiefnemer Arend Brandligt de hoofdrol. De serie focust op het leven van Freek, een man van middelbare leeftijd die het leven niet meer ziet zitten. De serie werd gemaakt om het taboe rondom suïcidaliteit bij mannen te doorbreken.
Uit onderzoek is gebleken dat mannen twee keer zo vaak zelfmoord plegen als vrouwen. Er wordt gevreesd dat door de coronacrisis meer mannen zelfmoorgedachten hebben of zullen krijgen.
De eerste aflevering van ‘Wegens Corona Gesloten’ is nu te zien via deze link
Bron: 113.nl
Did you enjoy this issue? Yes No
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox

Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Created with Revue by Twitter.