Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox - Issue #2

#2・
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
141

subscribers

18

issues

Subscribe to our newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Terms of Service and Privacy Policy and understand that Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox will receive your email address.

Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Welkom bij het Stoorzender Journaal. De wekelijkse nieuwsbrief van Stoorzender de Podcast. Iedere week lees je hier het laatste nieuws uit de wereld van de geestelijke gezondheid, zie je wat er in de media verschijnt over dit onderwerp en de komende weken lees je wat politieke partijen in petto hebben voor de aankomende verkiezingen. Nieuwsgierig? Meld je aan en ontvang het journaal iedere week in jouw postbus! 
Vorige week zondag verscheen onze aflevering met Floortje Scheepers.

Deze week in het nieuws
Kamermeerderheid: Zelfmoordpreventie wordt overheidstaak
Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat zelfmoordpreventie bij wet geregeld wordt. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind nam het voortouw en kreeg CDA, SGP, GroenLinks, PvdA en SP zo ver om het wetsvoorstel samen in te dienen. Ook 50Plus en D66 staan achter het voorstel. 
Suïcidepreventie werd tot nu toe opgelost met tijdelijke financieringen, waardoor blijvende verbetering er niet in zat. Het voorstel moet na de verkiezingen nog door de Eerste Kamer. 
113 Zelfmoordpreventie reageert verheugd in hun persbericht:  “Wetgeving is essentieel om zelfmoordpreventie in Nederland te borgen en verder te komen. De coronacrisis laat zien dat de aanpak van mentale problemen van groot belang is. Het sluit aan bij de maatschappelijke behoefte”, aldus bestuurder Monique Kavelaars.
Bron: 113 / De Volkskrant
Digitale behandeling tijdens corona bevalt goed
Patiënten hebben een positieve ervaring met online en digitale zorg. Dit blijkt uit onderzoek met ruim 4200 patiënten van Altrecht, GGz Centraal en het UMC Utrecht. Ruim de helft zou zelfs na de pandemie digitale zorg willen ontvangen. 
Floortje Scheepers* is psychiater in het UMC Utrecht en legt uit dat het beeld positiever is dan ze hadden verwacht: Een ouder vertelde bijvoorbeeld dat hun kind veel minder stress had ervaren voor het digitale consult dan voor een fysiek bezoek aan de psycholoog. Met de bijbehorende reis. Ook de contacten op afstand zelf werden gewaardeerd door patiënten. Twee van de drie patiënten vonden deze prettig. Meer dan de helft van de patiënten vond het contact even goed als bij een fysiek contact.’ Voor veel ggz-organisaties vroeg de pandemie om een snelle omschakeling. De zorg kon in het begin veelal alleen op afstand worden georganiseerd. Het leidde tot veel stress en een hoge werkdruk onder zorgpersoneel. Maar zorg op afstand is dus heel goed mogelijk legt Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog bij Altrecht uit: ‘Het was ondenkbaar dat we een intensieve traumabehandeling voor complexe PTSS online goed konden vormgeven. Door de crisis móesten we echter wel. En hebben we alles zo goed mogelijk voorbereid met filmpjes, specifieke beeldbeeldprogramma’s en linkjes naar modules en vragenlijsten. De eerste patiënte knapte fantastisch op. Nu, inmiddels vele groepen verder, kunnen we ook zeggen dat de eerste patiënte geen toevalstreffer was. Voor ons blijft er nu een vast deel van de patiënten online de intensieve behandeling doen.’ 
Het hele artikel lees je hier 
*Floortje Scheepers was vorige week te gast bij Stoorzender de Podcast. Wij hebben het met haar over haar boek ‘Mensen zijn ingewikkeld’. De aflevering is hier terug te luisteren.  
Bron: GGz Centraal 
Een jaar corona: ‘Het psychisch welbevinden bleef stabiel’
In het najaar van 2020 heeft Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geen sterkte daling gezien in het welbevinden van Nederlanders. De panelleden van het onderzoek gaven hun leven gemiddeld een 7,2. Dit cijfer is weliswaar iets lager dan voorgaande jaren, er zit weinig verschil met mei 2020, toen er ook al sprake was van een gedeeltelijke lockdown.
Een groot deel van de mensen die mee deden aan het onderzoek gaven wel aan zich somberder te voelen dan eerder, maar de symptomen van angst of depressie neemt niet doe. Ook het aantal suïcides lijkt niet te zijn toegenomen in tijden van corona, wel nemen meer mensen contact op met 113 zelfmoordpreventie. Bij jongeren is het welbevinden als enige groep wel gedaald. Jongeren zijn volgens het onderzoek het minst gelukkig, hun geluk is in tijden van corona dan ook gedaald. Jonge mensen gaven in oktober 2020 hun leven gemiddeld een 6,9, in vergelijking met een 7,7 die 70-plussers het leven geven. Dit verschil is het afgelopen nog groter geworden. 
Het hele rapport lees je hier
Bron: Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Op naar de verkiezingen
Op 17 maart zijn de tweede kamer verkiezingen in Nederland. De komende drie weken nemen wij je in deze nieuwsbrief mee in de standpunten van politieke partijen over de geestelijke gezondheidszorg. Deze week de partijen 4-8 op de lijst: GroenLinks, De Socialistische Partij, De Partij van de Arbeid, en De ChristenUnie. Wat zeggen zij en wat zijn hun plannen voor de GGZ? 
GroenLinks
Om te beginnen wil GroenLinks de marktwerking in de zorg afschaffen. Ze willen de zorgverzekeraars omvormen tot een publiek zorgfonds. Deze zorgfondsen werken per regio aan een zorgplan, daarin staan afspraken over onder andere de organisatie en kwaliteit van ouderenzorg en huisartsenzorg, maar ook de GGZ en jeugdhulp. Ze willen af van de lange wachtlijsten en administratieve last voor zorgverleners: ‘We verlagen de enorme administratiedruk en de financiële problemen van zorgaanbieders door de bekostiging via diagnose- behandelcombinaties te vervangen door een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten.’
Complexe behandelingen willen zij organiseren op regionaal niveau en betalen uit regionale zorgbudgetten. Voor de meest complexe behandelingen willen ze landelijke centra oprichten en vandaaruit de behandeling inzetten. Publiekscampagnes moet het stigma rondom psychische aandoeningen tegengaan, aldus GroenLinks. 
Meer info: Verkiezingsprogramma GroenLinks 
De Socialistische Partij
Als het aan de SP ligt gaan we de rekening voor de zorg eerlijk delen: ‘We stoppen met de marktwerking in de zorg. Het eigen risico gaat naar nul. De ziektekostenpremie maken we inkomensafhankelijk, daar profiteren de mensen met lagere en middeninkomens van.’ Ze pleiten voor een nationaal zorgfonds waarin de tandarts, GGZ en fysiotherapie ook weer vergoed worden. 
De GGZ willen zij onderdeel maken van de zorg in de buurt. De wachtlijsten willen zij terugdringen door te zorgen voor voldoende opnameplaatsen en ambulante behandelplaatsen in iedere regio, uiteraard met voldoende geschoold personeel. Op deze manier willen zij er ook voor zorgen dat persoonlijke drama’s die zorgen voor overlast, vervuiling en verslaving minder worden. Bij sprake van crisis moet niet eerst de politie zorg op zich nemen maar door voldoende GGZ-plekken moeten mensen snel de juiste hulp krijgen.
Meer info: Verkiezingsprogramma Socialistische Partij
Partij van de Arbeid
De Partij voor de Arbeid wil een verbod op winstuitkeringen voor zorgverzekeraars: ‘Het geld dat wij samen opbrengen voor de zorg gaat naar de zorg, niet naar de winsten van de zorgverzekeraar.’ Ze zeggen dat er nu te veel zorgpolissen zijn die slechte één belang dienen, namelijk; de inkomsten van de zorgverzekeraar. Ze vinden dat er te veel onduidelijk is en willen daar een einde aan maken. Ze pleiten daarom voor één basispolis voor het basispakket, verzekeraars mogen niemand weigeren en reclame maken voor de basispolis willen zij verbieden. 
De Partij van de Arbeid vindt het een bespottelijke situatie dat instellingen in de GGZ op omvallen staan terwijl het aanbod daalt en de wachtlijsten stijgen. Ze willen specialistische zorg landelijk organiseren als dit regionaal niet lukt. Ze willen politie en huldiensten trainen of opleiden zodat zij beter worden in het herkennen van en omgaan met verwarde mensen. Het aantal plekken voor de crisisopvang en respijtzorg moeten worden uitgebreid zodat de overlast daardoor ook minder wordt.
Meer info: Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid
ChristenUnie
Een geestelijke gezondheidszorg die herstel bevordert en de mentale veerkracht versterkt, dit is wat de ChristenUnie graag wil. Ze zien dat er een kwetsbare groep is die lijdt onder psychiatrische problematiek; ‘Ggz-professionals, gemeenten en sociale wijkteams moeten samen optrekken, omdat veel mensen met ggz-problematiek ook andere problemen hebben, zoals werk, wonen, schulden en eenzaamheid. Er zijn knelpunten binnen de ggz die de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onder druk zetten. Dit uit zich in soms lange wachttijden, toenemende instroom en een (te) lage uitstroom. Deze problemen vragen meer regie in de regio en sturing van de overheid.’ Als het aan de ChristenUnie ligt krijgt de overheid een sterkere rol bij wachttijden en komt er een regionale en landelijke dekking voor patiënten met een hoog complexe zorgvraag zodat zij ook buiten hun eigen regio geholpen kunnen worden. 
Met het experiment ‘populatiebekostiging’; willen zij in de ggz-uitkomstdoelen stellen waarbij professionals zelfstandiger deze doelen kunnen bereiken. Inkoper en aanbieder delen het financiële risico van dit experiment. ‘Door de toenemende specialisering en daarop aangepaste financiering, loopt een groot deel van de psychiatrische zorg langs de lijnen van zorgpaden en zorgprogramma’s, die suggereren dat iemand slechts één psychiatrische diagnose heeft. In de praktijk blijkt vaak dat mensen die door psychische en psychiatrische problematiek langdurig vastlopen, aan meerdere diagnosegroepen voldoen. De zorgvraag sluit daardoor niet aan bij het zorgaanbod. Het gevolg is dat psychisch kwetsbare mensen met een complexe problematiek nergens adequaat geholpen worden, maar vaak langdurig op wachtlijsten staan. Wij willen dat ‘out-of-the-DSM-box’ denken, behandelen en bekostigen onderdeel wordt van het experiment populatiebekostiging.‘
Meer info: Verkiezingsprogramma ChristenUnie 
In de media
‘Hey, het is oké!’ campagne van start
Hey, het is oke.
Hey, het is oke.
Op donderdag 4 maart is de vervolgcampagne ‘Hey, het is oké’ van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) van start gegaan. Mensen in de omgeving van iemand met een psychische aandoening helpen hierover te praten is het doel van de campagne.
In 2018 was er een soortgelijke campagne van hVWS, die campagne was specifiek gericht op het bespreekbaar maken van depressie. Staatssecretaris Paul Blokhuis lanceerde afgelopen donderdag de campagne en ging met mensen in gesprek. ‘Een psychische aandoening kan iedereen overkomen. Vaak heeft de omgeving onbewust vooroordelen over psychische aandoeningen. Die stigmatisering zorgt voor isolatie, disfunctioneren en terughoudendheid in het zoeken van hulp. Deze vervolgcampagne neemt vooroordelen over psychische aandoeningen weg en laat zien hoe je ook als omstander het gesprek kunt aangaan. Dat is nu in tijden van corona nog belangrijker’, aldus Blokhuis.
De campagne is te zien op sociale media en tv en ook op de radio hoor je het voorbij komen. Op de website van ‘Hey, het is oké’ kun je verhalen en tips van mensen lezen. 
Meer info: heyhetisoke.nl 
Bron: Rijksoverheid
Liveblog van De Nederlandse GGZ #ggzpolitiek
Wat wordt er in de politiek gezegd over de GGZ? De Nederlandse GGZ houdt sinds 1 maart een blog bij met daarop alles wat politici in debatten, op radio of televisie zeggen over de geestelijke gezondheidszorg. Op de website van De Nederlandse GGZ kun je het blog volgen.
Het blog is hier te volgen
Bron: De Nederlandse GGZ 
Meld je aan voor Het Grote Zorgdebat op 8 maart
Een aantal zorgpartijen organiseert op maandag 8 maart Het Grote Zorgdebat. Kandidaat-Kamerleden gaan met elkaar in debat over hoe zij denken dat de zorg er uit zou moeten zien. Onder andere met Mona Keijzer (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Attje Kuiken (PvdA) en Fleur Agema (PVV). 
De thema’s:
1. De verschuiving van ziekte naar gezondheid
2. De vernieuwing van zorg en welzijn 
3. Het preventiebeleid 
4. De arbeidsmarkt
Het debat is gratis online te volgen, mocht je het willen volgen: vergeet je dan niet hier aan te melden!
Bron: KNMG
Iedere zaterdag het laatste GGZ-nieuws in je postbus? Benieuwd wat andere politieke partijen van plan zijn? Zien wat er in de media was over GGZ afgelopen week? Meld je dan aan voor het Stoorzender Journaal! Aanmelden kan via onderstaande link. 
Did you enjoy this issue? Yes No
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox

Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Created with Revue by Twitter.