View profile

Meer kennis en maatwerk kan arbeidsparticipatie verhogen (#17)

Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Welkom bij het Stoorzender Journaal. De wekelijkse nieuwsbrief van Stoorzender de Podcast. Iedere week lees je hier het laatste nieuws uit de wereld van de geestelijke gezondheid en zie je wat er in de media verschijnt over dit onderwerp. Nieuwsgierig? Meld je aan en ontvang het journaal iedere week in jouw postbus!
Deze week spraken we met Erik Jan Harmens over zijn alcoholverslaving en autisme. De aflevering is snel te vinden in je favoriete podcastapp! stoorzenderpodcast.nl/podcast.

Wat is het effect van ouders met psychische problemen op hun kinderen?
Manon Hillegers is een van de trekkers van het Mario-project, het grootste onderzoek wereldwijd naar de ontwikkeling van kinderen van ouders met ernstige psychische problemen. Volgens haar kunnen er geweldige resultaten geboekt worden als milde klachten op tijd behandeld worden.
Manon Hillegers zet zich als kindpsychiater haar hele werkzame leven al in voor het welzijn van kwetsbare kinderen.  Het Mario-project is een samenwerking tussen het Erasmus MC en Amsterdam UMC. In Nederland zijn er 400.000 kinderen die een ouder hebben met een depressie of bipolaire stoornis. Meer dan de helft van die kinderen krijgt later namelijk zelf te maken met depressieve klachten. 
Volgens Hillegers is het cruciaal om een depressie bij kinderen vroegtijdig te signaleren. ‘Je kunt geweldige resultaten boeken als je vroeg milde klachten behandelt. […] Mijn patiënten vertel ik altijd dat de een te dik is of een handicap heeft en dat zij deze kwetsbaarheid hebben. Daar kun je prima mee leven.
Hoe het kan dat psychische problemen overgedragen worden van ouder op kind? ‘Deels is dat erfelijk, deels is het de omgeving waarin het kind opgroeit. Een kind dat opgroeit in een gezin waar een van de ouders ziek is, maakt vaak moeilijke dingen mee. […] Maar binnen zo’n gezin is vaak wel een stabiele partner aanwezig en zijn er ook kinderen met veerkracht, die geen stemmingsproblemen ontwikkelen. Daar willen we zo veel mogelijk over weten.’
Lees het hele interview met Manon Hillegers hier.
Bron: Parool
Meer kennis en maatwerk kan arbeidsparticipatie verhogen
Aan werk komen is niet zo eenvoudig. Instanties als het UWV en de gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. MIND onderzocht het afgelopen jaar de mate waarin mensen met psychische klachten de diensten van het UWV en de gemeenten waarderen. 
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek was dat medewerkers beter opzoek kunnen met de cliënten naar de mogelijkheden die er wel zijn. Meer kennis en scholing over psychiatrische problemen en dienstverlening op maat kunnen ervoor zorgen dat mensen die willen werken ook weer aan het werk komen.
MIND zette een vragenlijst uit onder hun ggz-panel over werken. Hieruit kwam ook naar voren dat persoonlijk contact heel belangrijk is. Daarnaast is het voor hen belangrijk om te weten wat hun rechten en plichten zijn en duidelijke informatie krijgen over het beoordelingsproces bij het UWV. 
Bron: MIND
NVvP: ‘Haal jeugd-GGZ weg bij gemeenten’
In een brief aan de tweede kamer heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie opgeroepen om specialistische jeugd-GGZ weg te halen bij gemeenten. Ruim 400 kinder- en jeugdpsychiaters geven in een enquête aan waarom dit belangrijk is. De psychiaters geven aan dat onder gemeentelijk regime de voorwaarden ontbreken voor kwalitatief goede specialistische jeugd-GGZ. Problematiek, crisissen, complexiteit van de zorg, administratie en werkdruk zorgen onder andere voor meer werk. 
NVVP  voorzitter Elnathan Prinsen en voorzitter NVvP afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Arne Popma: ‘Treuzel niet langer. Haal financiering, organisatie en aansturing van de specialistische jeugd ggz weg bij de gemeente en organiseer die regionaal of landelijk! Dát wil de NVvP terugzien in de ontwikkelagenda voor een duurzaam stelsel voor jeugdhulp die eind dit jaar klaar moet zijn. Zorg daarbij voor landelijke sturing op kwaliteit die aansluit bij professionele landelijke kwaliteitstandaarden en richtlijnen. Erken dat (acute) kinder- en jeugdpsychiatrie een medisch specialisme is en financier medische verwijsroutes landelijk. Zodat kinderen met ernstige psychische problemen direct de weg vinden naar de specialisten die ze nodig hebben.’ 
De brief aan de Tweede Kamer is hier te lezen.
Bron: NVvp
Angststoornis blijkt vaak hardnekkig
Slechts 41% van mensen met een angststoornis knapt over een periode van 6 jaar helemaal op. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC (locatie VUmc) en het Trimbos-instituut. Er werd tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het verloop van een angststoornis. Van de mensen met een angststoornis bij aanvang van de studie knapte 78% binnen 6 jaar op (in remissie), 14% herstelde, maar kreeg daarna opnieuw een angststoornis (terugval), en 8% had gedurende de hele onderzoeksperiode een angststoornis. Van de mensen die opknapte had 47% restklachten en 8% ontwikkelde tijdens het onderzoek een depressieve stoornis of alcoholstoornis die eerder nog niet aanwezig was. 
In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalige studie uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de algemene volwassen bevolking. Psychische aandoeningen zijn gemeten volgens de DSM-IV, het internationale classificatie systeem dat binnen de Geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt.
Bron: Trimbos Instituut  
Did you enjoy this issue? Yes No
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox
Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox

Stoorzender - Wekelijks GGZnieuws in je mailbox

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Created with Revue by Twitter.