Weekly newsletter of Sharifim585

Weekly newsletter of Sharifim585

Weekly newsletter of Sharifim585
ما رایما شاپ را راه اندازی کردیم، با این هدف که بتوانیم مجموعه ای وسیع از محصولات را با ارسال رایگان و خدمات عالی به مشتریان ارائه دهیم. پس از راه اندازی ما به سرعت دیدیم که تقاضای زیادی برای محصولات آنلاین ما وجود دارد و بنابراین بسیار تلاش کردیم تا مطمئن شویم که می توانیم محصولات بیشتری را در بهترین برند های مورد علاقه مردم ایران با قیمت مناسب ارائه دهیم.

0 subscribers 0 issues