Rapor Bülteni

Raporları inceleyen e-posta bülteni.

Raporları inceleyen e-posta bülteni.

By subscribing, you agree with Revue’s Kullanım Koşulları and Gizlilik Sözleşmesi and understand that Rapor Bülteni will receive your email address.

1.01K

abones

38

sayıs

#38・

#38 Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı - 2022 Dünya Eşitsizlik Raporu

Küresel eşitsizlik, gelir, servet, milli gelir, gayri safi yurt içi hasıla, servet vergisi.Küresel eşitsizlik: Küresel eşitsizlik; dünya yurttaşları arasındaki gelir eşitsizliği. Küresel eşitsizliğe neden olan iki temel bileşen var: Ülkelerin kendi içlerindek…

 
#37・

#37 Özgürlük Araştırmaları Derneği - Siyasi Partilerde Reform

Merhaba, Rapor Bülteni olarak her sayıda saygın kurumlar hazırlanan bir raporu inceliyor ve notlarımızı okuyucularımızla paylaşıyoruz.37. sayımızda ise Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan "Siyasi Partilerde Reform" adlı raporu inceledik.Nasıl…

 
#36・

# 36: İPM & Ankara Enstitüsü - Türkiye'de Milliyetçilik Algısı Raporu

Merhaba,Rapor Bülteni'nin 36. sayısında Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye’de Milliyetçilik Algısı adlı raporu inceledik.2022 yılında hazırlanan bu raporda milliyetçiliğin yükseldiğine yönelik kanaatlerin arka planı…

 
#35・

#35 İLKE - İktisat İzleme Raporu

Merhaba!Rapor Bülteni'nin 35. Sayısında İLKE Vakfı tarafından hazırlanan 2021 yılına ait İktisat İzleme Raporu’nu inceleyeceğiz.Raporda, 2021 yılı boyunca Türkiye ekonomisinde görülen gelişmeler ve değişimler verilerle ele alınıyor. Bu nedenle raporda tekil s…

 
#34・

#34 AGED - Sokak Toplayıcılarının Sosyoekonomik Yapısı Araştırması

Sokak toplayıcıları, geri dönüşüm, atık.Sokak toplayıcıları: Kağıt, cam, metal gibi geri dönüştürülebilir ürünleri çöplerden toplayarak atık depolarına satan ve böylelikle geçimlerini sağlayan insanlar.Geri dönüşüm: Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıklar…

 
#33・

#33 KONDA - Türkiye 100 Kişi Olsaydı

Metropol, beyaz yakalı işçi, etnik kimlik. Metropol: Kültürel ve ekonomik gelişmişlik anlamda çevresindeki illerden üstün olan kent. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra, önümüzdeki yıllarda metropol sayılabilecek kentler arasında Antalya, Kayseri, Mersin ve D…

 
#32・

#32 TÜSEV - Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021

Üçüncü sektör: Sivil toplum kuruluşları olarak anılan dernek, cemiyet, vakıf, birlik, federasyon, konfederasyon, platform ve inisiyatiflerin oluşturduğu sektörün genel adlandırılması. Birinci sektör, kamu; ikinci sektör, özel; üçüncü sektör de sivil toplum.

 
#31・

#31 Kadir Has Üniv. - Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021

Mülteci: Irkı, dini, milliyeti veya etnik kökeni gibi ayrıştırıcı kimlikleri dolayısıyla ülkesinden ayrılmak zorunda kalıp geri dönmeyen ve uluslararası korumaya tabi kişi.Döviz: Yabancı parayı temsil eden belge. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 16 Nisan 201…

 
#30・

#30 2022 Kadın ve İstihdam Araştırması

Toplumsal cinsiyet rolleri: Kadınlardan ve erkeklerden toplumun beklediği davranış kalıpları. Bu roller, erkek egemen sistem tarafından biçimlendirilmiş olduğundan süregelen kadın erkek eşitsizliği üzerine inşa edilmiş durumda.X/Y/Z jenerasyonu: Doğum yılları…

 
#29・

#29 Yeşilay - Göç ve Bağımlılık Araştırması

AMATEM: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi. Bu merkezlerde bağımlılıkların önüne geçilmesi ve yeni tekniklerin gelişmesi için de araştırmalar yapılıyor. Alo 191 hattından veya randevu alınarak ilgili hizmetler talep edilebiliyor. AUDIT testi: Alkol Kul…

 
#28・

# 28 KSC Kürtlerde Değer ve Tutumlar ’21 Araştırması

Çözüm süreci: Türkiye-PKK çatışmasını çözmeye yönelik AK Parti Hükümeti tarafından başlatılan sürecin adı. 1984 yılında başlayan ve 30 yıldan fazla süren çatışmalar neticesinde yüz bine yakın can kaybı meydana geldi. Süreç, 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete'de y…

 
#27・

#27 Bianet - Medya Sahipliği İzleme Raporu

Merhaba,Rapor Bülteni'nin 27. sayısında Bianet tarafından hazırlanan Medya Sahipliği İzleme raporunu inceledik.Bu rapor medya sahipliği konusunda şeffaflık yaratmak amacıyla MOM (Medya Sahipliği İzlemesi) Türkiye ekibi tarafından hazırlanmış.Hazırsanız hadi b…

 
#26・

#26 Türkiye Kayıt Dışı Alkol Tüketim Verileri, 2021

Merhaba,Rapor Bülteni'nin 26. sayısında Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu tarafından hazırlanan Türkiye Kayıt Dışı Alkol Tüketim Verileri, 2021 araştırma raporunu inceledik.Bu rapor, 2021 senesinde 1 Ocak’tan 31 Aralık gününe kadar günbegün Türki…

 
#25・

#25 Covid 19'un Kadın Girişimciliğine Etkisi

Merhaba, Rapor Bülteni'nin 25. sayısında TÜRKONFED tarafından hazırlanan Covid-19’un Kadın Girişimciliğine Etkileri araştırma raporunu inceledik.Bu rapor, Covid-19 pandemisinin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla 2021 yılının Mart ayı bo…

#24・

#24 Podcaster App Dünya Podcast Raporu, 2021

Merhaba,Rapor Bülteni'nin 24. Sayısında Şeyma ve Ali Buğra ile Podcaster App tarafından hazırlanan Dünya Podcast Raporu, 2021 raporunu inceledik.2 gün gecikme için sizlerden özür diliyoruz.Bu rapor, 2021 yılında her bir kıtadaki podcast gelişimlerinin sistema…

 
#23・

#23 İSİG İş Cinayetleri Raporu, 2021

Merhaba,Rapor Bülteni'nin 23. sayısında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından hazırlanan İş Cinayetleri Raporu, 2021 çalışmasını inceledik.Bu rapor, 2021 yılında iş kazaları sonucu hayatını kaybeden işçilerle ilgili sayısal verileri içeriyor. Ali Bu…

 
#22・

#22 TEAM 2021 Dindar Seçmenler Araştırması

Merhaba,Bu sayımızda Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı 2021 Dindar Seçmenler Araştırması adlı raporu inceledik.Bu çalışma, dindar seçmenin siyasi tercihlerini geçmiş seçim sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak ele alıyor.Bülteni hazırlarken, …

 
#21・

#21 D84 - Siyasi Parti İnceleme Raporları: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Merhaba,Yeni yılın ilk sayısında Daktilo1984 bünyesinde yer alan D84 Araştırma ve Analiz Birimi'nin hazırladığı Siyasi Parti İnceleme Raporları: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adlı çalışmayı inceledik.Bu çalışma tarihsel perspektifle CHP'nin değişim dinamikler…

 
#20・

#20 Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Yıllık Raporu

Merhaba, Rapor Bülteni'nin 20. sayısında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadele Yıllık Raporu'nu inceledik.Rapor, insan ticareti suçunun tarihsel sürecini ve 2020 yılında kaydedilen sayısal verileri ele alıyor…

 
#19・

#19 Hafıza Merkezi - Faili Meçhul Soruşturmaları Üzerine

Merhaba, Rapor Bülteni'nin 19. sayısında Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından 18 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan "1990’lı Yıllardaki Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci" raporunu inceledik.Rapor, 1990’lı yıllardaki ağır in…