NEWSLETTER PODCAST KURDİ

NEWSLETTER PODCAST KURDİ

"Guhdarên ezîz, ev der Podcast Kurdî ye!" 📩 podcastkurdi@gmail.com

101 abones 12 sayıs