View profile

Passage Flandres - Westhoek #52

Passage Flandres - Westhoek
Passage Flandres - Westhoek #52
By Passage Flandres - Westhoek • Issue #52 • View online
Les nouvelles s’arrêtent trop souvent aux frontières. Ce bulletin transfrontalier vous informe. Belle lecture !
Nieuws stopt te vaak aan de grenzen. Deze nieuwsbrief informeert je over wat gebeurt bij uw buren. Veel leesplezier!

SOCIETE - SAMENLEVING
Les pêcheurs auront-ils leur mot à dire sur les lieux de construction des parcs éoliens offshore ? - Mogen vissers straks mee bepalen waar er windmolenparken op zee komen?
L'hôpital construit une nouvelle aile  -Ziekenhuis bouwt nieuwe vleugel
Des plaques commémoratives pour les migrants morts en mer du Nord - Gedenkplaten voor op de Noordzee omgekomen migranten
Quand Belmondo tournait dans les Hauts-de-France - Belmondo filmde vaak in de Hauts-de-France
LOISIRS - UIT
Que faire pour les Journées du patrimoine ? - Wat kan je bezoeken op de Open Monumentendagen?
La Dynastie Francken au musée de Flandre à Cassel - De Francken Dynastie in Cassel
ESPACE - RUIMTE
Un jardin pop-up à Ypres pour inspirer - Pop-uptuin in Ieper moet inspireren
Le Westhoek réexamine sa demande de parc paysager - Westhoek buigt zich nogmaals over aanvraag Landschapspark
ECONOMIE
Bailleul : des pâtes fabriquées à la ferme - pasta gemaakt op de boerderij
Did you enjoy this issue?
Passage Flandres - Westhoek

Hebdomadaire I Bilingue I Gratuit I Wekelijks I Tweetalig I Gratis
www.flandreswesthoek.news

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Une initiative de – Een initiatief van Transforum (BE) & Flandres TV (FR) - info@flandreswesthoek.news