View profile

Passage Flandres - Westhoek #52

Passage Flandres - Westhoek
Passage Flandres - Westhoek #52
By Passage Flandres - Westhoek • Issue #52 • View online
Les nouvelles s’arrêtent trop souvent aux frontières. Ce bulletin transfrontalier vous informe. Belle lecture !
Nieuws stopt te vaak aan de grenzen. Deze nieuwsbrief informeert je over wat gebeurt bij uw buren. Veel leesplezier!

SOCIETE - SAMENLEVING
Les pêcheurs auront-ils leur mot à dire sur les lieux de construction des parcs éoliens offshore ? - Mogen vissers straks mee bepalen waar er windmolenparken op zee komen?
L'hôpital construit une nouvelle aile  -Ziekenhuis bouwt nieuwe vleugel
Des plaques commémoratives pour les migrants morts en mer du Nord - Gedenkplaten voor op de Noordzee omgekomen migranten
Quand Belmondo tournait dans les Hauts-de-France - Belmondo filmde vaak in de Hauts-de-France
LOISIRS - UIT
Que faire pour les Journées du patrimoine ? - Wat kan je bezoeken op de Open Monumentendagen?
La Dynastie Francken au musée de Flandre à Cassel - De Francken Dynastie in Cassel
ESPACE - RUIMTE
Un jardin pop-up à Ypres pour inspirer - Pop-uptuin in Ieper moet inspireren
Le Westhoek réexamine sa demande de parc paysager - Westhoek buigt zich nogmaals over aanvraag Landschapspark
ECONOMIE
Bailleul : des pâtes fabriquées à la ferme - pasta gemaakt op de boerderij
Did you enjoy this issue?
Passage Flandres - Westhoek

Hebdomadaire I Bilingue I Gratuit I Wekelijks I Tweetalig I Gratis
www.flandreswesthoek.news

If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Une initiative de – Een initiatief van Transforum (BE) & Flandres TV (FR) - info@flandreswesthoek.news