Bekijk profielpagina

Samenwerking en innovatie in de zorg in de eHealthweek

Revue
 
 

Olivier over de zorg van morgen

18 januari · Editie #44 · Bekijk online

ABN AMRO schrijft over mijn moeilijke besluit bij het stoppen met Dinst


Samenwerken is voor mij heel belangrijk als het gaat om het runnen van een onderneming. Zeker in de zorg moeten we elkaar helpen door de krachten te bundelen, meer helderheid te creëren en minder versnipperd te zijn. Nog altijd weten te weinig mensen waar ze wel en niet recht op hebben en voor welke hulp ze waar terecht kunnen. 
Komende zaterdag start de eHealthweek en ook daar werk ik graag samen met andere organisaties in het veld. Zo houden we een Rondetafelgesprek met het Seniorenkwartet. Het Seniorenkwartet bestaat uit vier sociale ondernemers op het gebied van eigen regie: Wijzelf.nl, Dinst.nl, Woonz.nl en Alleszelf.nl. We voeren een discussie over het onderwerp eigen regie en de consequenties van de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.
Een andere mooie samenwerking waar we trots op zijn, is die met Vivium Zorggroep. Deze maand staat er een mooi interview met mantelzorger Natacha en onze Dinstverlener Karin in Vivium Magazine en in de Zorgkrant als bijlage in De Echo Zuid en Oost.
Innovatie in de zorg is ook terug te vinden in dit grappige filmpje van influencer en wijkverpleegkundige Tommie. Heerlijk om toch te kunnen te genieten van je vakantie vanaf de bank dankzij een VR-bril. Mooi om te zien hoe technische innovatie wordt ingezet in de zorg. Ik kijk ernaar uit daar meer over te horen tijdens de eHealthweek.

Wat mij opviel deze week:
Rondetafelgesprek Bewustwording Eigen Regie - eHealthweek
Interview met Natacha en Dinstverlener Karin in Vivium Magazine
Meneer en mevrouw gaan op vakantie! - Tommie in de zorg
Tot de volgende Week!
Vond je deze editie leuk?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Olivier Coops met Revue.