Bekijk profielpagina

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter

Revue
 
De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter
 

Olivier over de zorg van morgen

1 juni · Editie #20 · Bekijk online
ABN AMRO schrijft over mijn moeilijke besluit bij het stoppen met Dinst

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter

Ondanks de positieve invloed van het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ in verzorgingshuizen, openbaart zich een ander probleem in Nederland; De kwetsbare ouderen die niet in zorghuizen zitten, maar thuis. Een groep waar minder aandacht aan wordt besteedt. Als het kabinet het heeft over zaken als ‘meer handen aan het bed’, dan gaat het over de kwetsbare ouderen in verzorgingstehuizen en niet over de kwetsbare thuiszitters, zij blijven voor een groot deel afhankelijk van informele zorg.
En daar wringt de schoen. Afgelopen maand is er een rapport verschenen van de Patiëntenfederatie Nederland waarin dit uitvoerig wordt besproken. Voor dit onderzoek heeft de Patiëntenfederatie Nederland onderzoek gedaan naar thuiswonende kwetsbare ouderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 4672 deelnemers waaronder 1708 kwetsbare ouderen, 1566 naasten van ouderen met een kwetsbare gezondheid en 453 zorgprofessionals.
Uit dit rapport blijkt dat mantelzorg nooit of bijna nooit voldoende zorg op maat kan bieden en dat de mensen die zorgen vaak veel druk ervaren. Ook is het aanbod van informele zorg niet toereikend genoeg en/of is de ondersteuningsvraag groter dan men kan bieden. Andere knelpunten van ouderen en naasten zijn het gebrek aan passende hulpmiddelen via de gemeenten, slechte afstemming tussen zorgverleners, te hoge eigen kosten en niet op tijd gebruik kunnen maken van de juiste zorg op maat.
Vorige week vertelde ik het verhaal van de vrouw van 84 die op eigen houtje naar het ziekenhuis moest rijden, maar 500 kilometer verderop verward terecht kwam. Was de ondersteuningsvraag hier ook groter dan er geboden kon worden? Hoe kunnen we deze problematiek, met een steeds ouder wordende samenleving, samen oplossen? Bij Dinst creëren we dagelijks oplossingen voor kwetsbare thuiswonende ouderen. 
Wat mij opviel deze week:
'Als ik vecht tegen de ouderdom, verlies ik van mezelf' - Opinie - PAROOL
'Ouderenzorg door gemeenten schiet tekort' | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Een villa aan zee voor een vakantiebaan in de zorg | Nieuwsuur
nos.nlDeel
Tot volgende week!
Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Olivier Coops met Revue.