The New News Consumer - Issue #8

#8・
116

abonnees

25

edities

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Door je te abonneren, ga je akkoord met de Voorwaarden en Privacybeleid van Revue en begrijp je dat The New News Consumer jouw e-mailadres zal ontvangen.

Revue
 
 

The New News Consumer

30 september · Editie #8 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Het onderzoeksproject Veranderend gebruik van media, nieuws & journalistiek, gestart eind 2013, is inmiddels halverwege. Dit project heeft tot doel om nieuwe nieuwsgewoonten en nieuwsvoorkeuren in kaart te brengen, met een focus op de werking van digitalisering, journalistieke vertelvormen en public connection. Een tweede doel is om deze kennis te vertalen naar strategieën die journalisten kunnen inzetten om veranderend nieuwsgebruik beter te faciliteren. Het project wil kennis verdiepen en verbreden op drie gebieden:
  1. Op economisch vlak gaat het om het aanreiken van professionele journalistieke strategieën.
  2. Academisch gezien willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de werking van vertelvormen, platforms en (digitale) media in relatie tot veranderende nieuwsgewoonten.
  3. Op het sociale vlak gaat het om het verkennen welke rol digitale journalistiek kan spelen voor veranderende vormen van publieke connectie.
De belangrijkste uitkomsten tot nu toe op een rij:Nieuwsbronnen1. Televisienieuws blijkt volgens onze representatieve survey (mei 2015) nog steeds het meest geraadpleegde nieuwsmedium binnen alle onderzochte leeftijdscategorieën van nieuwsgebruikers (16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+).2. Bovendien wordt er (ook door jongeren 16-34) volgens dezelfde survey aanzienlijk minder belang gehecht aan sociale media voor nieuwsgebruik dan geregeld wordt gesuggereerd. Deze afwijkende uitkomst is des te opmerkelijker omdat zij het resultaat is van verschillende onderzoeksmethodes; o.a. survey, Q-sort, diepte-interviews en hardopdenkprotocol. De journalistiek-wetenschappelijke betekenis ervan is groot: voor nieuwsorganisaties kan dit leiden tot herallocatie van het innovatiebudget.Nieuwsgebruik en waardering3. Er is een conceptueel vocabulaire voor nieuwsgebruik ontwikkeld dat het mogelijk maakt om veranderende patronen in nieuwsgebruik beter te benoemen. De onderzoeksparticipanten onderscheidden 16 verschillende gebruikersactiviteiten: lezen, kijken, zien, luisteren, checken, snacken, monitoren, scannen, zoeken, clicken, linken, delen, liken, aanbevelen, becommentariëren en stemmen.4. Er is een vocabulaire ontwikkeld dat onderscheid maakt tussen 30 clickpatronen van nieuwsgebruikers. Clicken blijkt een beperkte graadmeter voor gebruikersinteresse. Nieuwskoppen en intro's– zichtbaar zonder clicken - bieden vaak voldoende informatie. Bijkomend voordeel is dat gebruikers hun nieuws ‘flow’ niet hoeven te onderbreken. Browsepatronen geven dan ook een completer beeld van nieuwsinteresse en -gebruik.5. De waardering van een nieuwsproduct leidt niet altijd tot gebruik ervan. Cruciaal daarvoor is de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het platform en de inpasbaarheid in het moment van de dag.Gepersonaliseerd nieuws6. Anders dan veelal wordt aangenomen is de waardering voor gepersonaliseerd nieuws minder groot dan vaak wordt aangenomen. Nieuwsgebruikers zeggen weliswaar dat ze nieuws-op-maat op prijs stellen, maar hun daadwerkelijke nieuwsgebruik is daarmee in tegenspraak. Het kost respondenten teveel moeite, ze willen belangrijke updates niet missen en ze geven de voorkeur aan een professionele nieuwsselectie. Een survey onder 270 respondenten bevestigt deze uitkomst.Vertelvormen7. De aanpak van politiek nieuws – meer dan het onderwerp – blijkt bepalend voor de geboeidheid van kijkers van actualiteitenrubrieken. Hun kijkplezier is minimaal als politici beperkt worden tot ‘verkiezingsklets’ en maximaal als kijkers iets (nieuws) leren over de werking van politiek.Sociale media en nieuws8. De interactieve functies van sociale netwerksites worden bij nieuws beperkt gebruikt. Berichtendiensten als Whatsapp, met een minder publiek karakter en dus meer gebruikerscontrole, vormen bij grote nieuwsgebeurtenissen een belangrijker manier voor het verspreiden en bediscussiëren van nieuws. Ook deze bevinding steunt op triangulatie met diepte-interviews en hardopdenkmethode.9. Het social-mediagebruik van 16 - 25 jarigen verschuift van Facebook richting Instagram en Snapchat. Ook op deze platformen wordt echter nauwelijks nieuws geconsumeerd of gedeeld. Jongeren waarderen televisie en nieuwsapps hoger dan sociale media voor nieuws vanwege het geboden overzicht en duiding.Sociale media en politiek engagement10. Sociale media verschillen onderling in het faciliteren van publiek engagement via het gebruik van nieuws. Het gebruik van Snapchat, Instagram, Twitter en YouTube voor nieuws heeft een positief effect op politiek engagement, terwijl dit voor Facebook niet het geval is.11. Het effect van Twitter en YouTube op politieke participatie verloopt indirect via het online discussiëren van nieuws.Een volledig overzicht van alle verschenen wetenschappelijke publicaties binnen het onderzoeksproject is terug te vinden op onze website: www.news-use.comWetenschappelijke publicatiesDeze maand is het boek Rethinking Journalism Again door Marcel Broersma & Chris Peters verschenen bij uitgeverij Routledge. Dit vervolg op Rethinking Journalism (2013) richt zich op de vraag welke concrete rol de journalistiek in het digitale tijdperk speelt in het dagelijks leven en in de samenleving. Bestelt u het boek via de website van uitgeverij Routledge, dan kunt u de code FLR40 invoeren voor 20% korting.
2. Onderzoek door anderen
In onze nieuwsbrief vatten we enkele recente wetenschappelijke publicaties op het gebied van veranderend nieuwsgebruik kort samen.
Een overzicht van de meest recente surveyonderzoeken door het Pew Research Center over nieuwsgebruik. De meest opvallende uitkomsten: een meerderheid van de Amerikanen prefereert het consumeren van nieuws via hun smartphone boven nieuwsgebruik op de desktop, mobiele nieuwsgebruikers spenderen meer tijd aan longreads dan aan korte nieuwsartikelen, en Facebook ontwikkelt zich tot een mainstream nieuwsbron. 
Hoe vormen jongeren nieuwe nieuwsgewoonten? In dit artikel maakten Amerikaanse onderzoekers gebruik van focusgroepen om te onderzoeken hoe studenten wanneer zij het ouderlijk huis verlaten en op zichzelf gaan wonen tot nieuwe routines komen. Uit de resultaten bleek dat gewoonten als het kijken van een journaal of het lezen van een krant al snel vervangen werden door het continu checken van apps op de smartphone en het ontvangen van nieuwsalerts. Naast deze routines stuitten de ondervraagde jongeren ook frequent ‘per ongeluk’ op nieuws via social media, op momenten dat zij daar niet actief naar op zoek waren. Gericht nieuwsgebruik vond met name plaats tijdens breaking news.
Hoe beoordelen nieuwsgebruikers de geloofwaardigheid van digitale bronnen in journalistieke berichtgeving? Uit deze Nederlandse studie blijkt dat het gebruik van tweets of Facebookposts in politieke verslaggeving ertoe leidt dat gebruikers deze als ongeloofwaardig beschouwen, in het geval van Twitter zelfs als de informatie door de journalist wordt geverifieerd. Andere digitale bronnen als websites, Wikipedia en Google worden relatief geloofwaardiger geacht.
3. Nieuws van anderen
Het onderzoekteam twittert regelmatig relevante artikelen via de hashtag #NNConsumer. Hieronder volgt een kleine selectie:
Piet Bakker geeft een overzicht van de staat van het Nederlands medialandschap op basis van cijfers samengebracht door De Stand van de Nieuwsmedia. Conclusie: de generatie die opgegroeid is met internet, smartphones en social media zal nooit meer lezen of kijken zoals hun ouders.
Wanneer brengen lezers meer tijd door op een webpagina? Forbes experimenteerde met verschillende manieren van opmaak om te testen bij welk design bezoekers de meeste tijd aan een artikel besteden. Worden artikelen op een mobielvriendelijke en aantrekkelijke manier gepresenteerd, dan blijkt dat zij veel langer op de webpagina blijven dan wanneer zij dezelfde tekst in de reguliere opmaak gepresenteerd krijgen.
Nieuwsgebruikers klikken op hun smartphone veel minder vaak door op links dan op hun desktop. Ook besteden mensen op hun smartphone minder tijd aan het lezen van een artikel dan mensen die hetzelfde nieuws via hun desktop consumeren. Met de toename van mobiel nieuwsgebruik rijst de vraag wat dit voor sociale effecten heeft: raken smartphonegebruikers minder geïnformeerd en zijn zij minder maatschappelijk betrokken?
4. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Martijn Kleppe (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.