Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Issue #7

Revue
 
 

The New News Consumer

1 juli · Editie #7 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door anderen
In onze nieuwsbrief vatten we enkele recente wetenschappelijke artikelen op het gebied van veranderend nieuwsgebruik kort samen.
Afgelopen maand verscheen het vijfde jaarverslag van het Reuters Institute, gebaseerd op een online survey onder meer dan 50.000 respondenten in 26 landen, uitgevoerd in januari en februari 2016. Op pagina’s 58-59 is het profiel van Nederland te lezen, net als vorig jaar opgetekend door Joëlle Swart en Marcel Broersma. Hieronder volgen enkele relevante resultaten. 
Algemeen (26 landen)
- Meer dan de helft van de respondenten (51%) gebruikt wekelijks sociale media voor nieuws. Voor 12% zijn sociale media de belangrijkste nieuwsbron. Onderen jongvolwassenen (18-24) loopt dit op tot 28%; sociale media halen daarmee voor het eerst televisie (24%) in.
- Voor elke groep onder de 45 is online nu een belangrijkere nieuwsbron dan televisie.
- Een paradox betreffende personalisatie: gevraagd of nieuwsselectie door journalisten of automatische nieuwsselectie gebaseerd op eigen nieuwsgebruik een betere manier is om nieuws te krijgen, neigen meer respondenten naar de tweede optie. Tegelijkertijd geven veel respondenten aan bang te zijn dat gepersonaliseerd nieuws leidt tot het missen van belangrijke informatie en uitdagende standpunten. Uitdaging voor nieuwsorganisaties: inhoud leveren die aansluit bij de persoonlijke interesses van mensen én hen verbindt met de wereld, en tegelijkertijd duidelijk maken waarom mensen specifiek bij jou moeten zijn voor deze informatie.
Nederland
- Smartphonegebruik voor nieuws blijft stijgen (NL: +8%), terwijl computergebruik daalt (-6%). Globaal stagneert tabletgebruik, maar in Nederland blijft het stijgen (+5%).
- 20% van de Nederlandse respondenten gebruikt een adblocker (34% bij respondenten onder de 35). Opvallend hoog in Nederland: het aantal mensen dat een adblocker gebruikt uit privacyoverwegingen (‘advertenties die mij volgen’): 64%. Andere overwegingen zijn de hoeveelheid ads (48%) en loading time van de pagina (37%).
- Vertrouwen in het nieuws is relatief hoog in Nederland: 54% (6e plaats, 26 landen). 
Nog een verslag van Reuters: hoe staat het met de consumptie van online video’s? Hoewel het aanbod van video op nieuwssites groeit, blijft de vraag achter: op de 30 onderzochte nieuwssites spenderen bezoekers slechts 2,5% van hun tijd aan video. Hier staat tegenover dat videoconsumptie op Facebook snel groeit. Viral video’s zijn vaak kort (< 1 minuut), werken zonder geluid (subtitels), betreffen soft news en hebben een sterk emotioneel element. De enige specifiek Nederlandse cijfers: 75% van de ondervraagden (26 landen) geeft aan alleen soms (of nooit) online nieuwsvideo’s te kijken. Nederland staat daarmee op een gedeelde twee na laatste plaats. 
2. Nieuws van anderen
Het onderzoekteam twittert regelmatig relevante artikelen via de hashtag #NNConsumer. Hieronder volgt een kleine selectie van interessante stukken:
Oplossingsgerichte koppen worden volgens het Engaging News Project (iets) eerder geklikt dan niet-oplossingsgerichte koppen. Het onderzoek laat ook zien dat een mysterieuze locatie of groep in de kop (e.g. “This city has a solution to poverty”) de kans op klikken vergroot. Een actie (“Here’s how to help”) en het woord “you” in de titel hadden geen significant effect.
Thomas Baekdal illustreert hoe misleidend web metrics kunnen zijn en hoe lastig het is cijfers juist te interpreteren. Hij laat zien hoe enorm het verschil kan zijn tussen metrics als server pageviews, pageviews, unique pageviews, started scrolling, ended scrolling, read the article. Zijn advies: “Start with the real numbers at the bottom and ignore the fake numbers at the top. It isn’t as fun to look at and it’s much harder, but it gives you a much better picture.”
3. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.