Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Issue #6

Revue
 
 

The New News Consumer

27 mei · Editie #6 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Het artikel Valuable Journalism: Measuring news quality from a user’s perspective van Irene Costera Meijer en Hildebrand Bijleveld is gepubliceerd in Journalism Studies. Hieronder volgt een korte samenvatting.
Samenvatting:
Terwijl professionals en academici de kwaliteit van de journalistiek in de regel afmeten aan haar waarde voor de samenleving en de democratie, spelen voor nieuwsgebruikers andere criteria. Bij hen draait het - als het gaat om daadwerkelijk gebruik van nieuws (en niet hun mening erover) - om de kwaliteit van de ‘nieuwservaring’. In dit artikel wordt een meetinstrument ontwikkeld dat een brug slaat tussen kwaliteitsjournalistiek en kwaliteitservaring: ‘waardevolle journalistiek’. Op basis van kwalitatief publieksonderzoek zijn dimensies voor waardevolle journalistiek ontwikkeld die vervolgens kwantitatief zijn getest in een survey. Hun onderlinge samenhang en interne consistentie zijn getoetst met een exploratieve en een confirmatieve factor analyse. De resultaten suggereren ten eerste het bestaan van vier centrale dimensies voor waardevolle journalistiek: urgentie, ‘public connection’, begrijpen van de regio en ‘audience responsiveness’. Ten tweede geeft de survey aan dat (regionale) nieuwsmedia meer voor hun publiek kunnen betekenen als zij dertien onderwerpen vaker belichten: Natuur en leefomgeving, geschiedenis, kwaliteit van de zorg, verkeer, regionale agenda, topsport, wonen, economie en werkgelegenheid, amateursport, multiculturele samenleving, kwaliteit van onderwijs, religie en religieuze gemeenschappen (in volgorde van belangrijkheid).
2. Onderzoek door anderen
In onze nieuwsbrief vatten we enkele recente wetenschappelijke artikelen op het gebied van veranderend nieuwsgebruik kort samen.
Waarom wordt er in Italië en Spanje gemiddeld vaker nieuws gedeeld, geliket of becommentarieerd dan in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Finland? Een survey onder internetgebruikers suggereert dat deze landelijke verschillen in ‘nieuwsparticipatie’ niet kunnen worden verklaard door leeftijd, opleidingsniveau of nieuwsinteresse. Wel blijkt dat 1) hoe lager (hoger) het vertrouwen in traditionele media, hoe hoger (lager) de (gemiddelde) participatie; 2) hoe lager (hoger) de internetpenetratie, hoe hoger (lager) de (gemiddelde) participatie. Mogelijke verklaring voor de laatste correlatie is dat internetgebruikers in landen met beperkte internettoegang innovators of early adopters zijn die eerder geneigd zijn om actief gebruik te maken van nieuws. 
Via een three-wave panel study onder Zweedse adolescenten (13-17 jaar) werd in dit onderzoek de Virtuous Circle Thesis (VCT) getest: het idee dat nieuwsgebruik en politiek engagement (politieke interesse en intentie tot participatie) elkaar versterken. Enkele resultaten: ingezoomd op het gebruik van individuele media zagen de onderzoekers vooral een effect van politieke interesse op nieuwsgebruik. Bij televisienieuws werd een wederkerige relatie gevonden tussen nieuwsgebruik en intentie tot participatie. Ook vonden de onderzoekers bewijs voor een wederkerige relatie tussen het totale nieuwsgebruik van de adolescenten en (beide vormen van) politiek engagement. 
3. Nieuws van anderen
Het onderzoekteam twittert regelmatig relevante artikelen via de hashtag #NNConsumer. Hieronder volgt een kleine selectie van interessante stukken:
Hoe ervaren gebruikers virtual reality (VR)? Enkele take-aways uit experimenten met 40 deelnemers: Zorg ervoor dat de story-world consistent is; vooral bij beperkt zicht (90°) zoomen gebruikers in op details (“Waarom liggen die koekjes daar?”). Sommige deelnemers ervaren FOMO (fear of missing out) als ze moeten kiezen tussen twee aandachtspunten; dit kan afleiden of juist spanning of nieuwsgierigheid opwekken. Tot slot, hoe meer er te zien is, hoe minder er wordt onthouden maar hoe meer de ervaring resoneert – vraag je als maker af: welk effect wil ik sorteren? 
Omdat de meeste video’s op Facebook zonder geluid worden bekeken, voegen steeds meer aanbieders ondertitels toe. Facebook telt een view pas als gebruikers drie seconden blijven hangen, dus het is zaak om met visuele elementen (beeld en/of tekst) direct hun aandacht te trekken. Getipt als goede voorbeelden: video’s over het effect van Tylenol op empathie en een smart bike
Een rapport van The Knight Foundation laat zien dat het gebruik van nieuwsapps in de VS stagneert (uitzondering: Flipboard). Weinig verrassend: nieuwsgebruik via sociale media neemt juist toe. Belangrijke tip van de onderzoekers: “Mobile users who access news through apps spend more time reading the content, but the overall audience for apps is small, so it’s essential to know who those users are.” 
4. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.