Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Issue #14

Revue
 
 

The New News Consumer

5 mei · Editie #14 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Making news when it has already been broken: A production perspective on the framing practices of newspaper journalists in the Low Countries 
Jan Boesman (VU)
Jan Boesman promoveert op 5 mei a.s. op zijn onderzoek naar journalistieke framing. Terwijl “framing” in het publieke debat vaak geassocieerd wordt met doelbewuste manipulatie van politici, benadrukken academici het onvermijdelijke en zelfs noodzakelijke karakter ervan, ook in de journalistiek, teneinde complexe onderwerpen begrijpelijk en betekenisvol te maken voor een breed publiek. Bestaat er al een bloeiend onderzoeksdomein naar het effect van frames op nieuwsgebruikers, dan is er maar weinig bekend over de ontwikkeling van frames in het nieuwsproductieproces. Om dit te bestuderen, combineerde Jan Boesman inhoudsanalyses van nieuwsverhalen met reconstructie-interviews en observaties op krantenredacties (vier Vlaamse en één Nederlandse). Op die manier onderzocht hij welke journalistieke keuzes richtinggevend zijn voor de framing van een nieuwsverhaal (zoals de keuze voor een nieuwshaak en/of verhaalinsteek) en welke factoren daar een invloed op uitoefenen (zoals het gebruik van bronnen of de organisatie van redacties). Vertrekkende vanuit de idee dat het publiek gebaat is bij een diversiteit aan frames, gaat het doctoraat op zoek naar de factoren die deze diversiteit faciliteren dan wel belemmeren.
Understanding the mobilizing role of social media news use for political participation: How different social media technologies affect online political conversation
Anna van Cauwenberge (RUG) en Marcel Broersma (RUG)
Sociale media worden steeds vaker gebruikt voor nieuws, maar leidt dit nieuwsgebruik ook tot een toename in politiek engagement? Deze studie toont aan van wel, hoewel het verband indirect is. Op basis van representatief surveyonderzoek in Nederland vonden we dat het gebruik van sociale media voor nieuws ervoor zorgt dat gebruikers meer online met elkaar in gesprek gaan over nieuws, wat vervolgens politieke participatie in de hand werkt. Met andere woorden: deze studie levert bewijs voor de cruciale rol die online politieke discussies spelen om nieuwsgebruikers op sociale media politiek te engageren. Deze paper wordt eind mei gepresenteerd op het jaarlijks congres van de International Communication Association.
2. Onderzoek door anderen
Satirische televisieprogramma’s over politiek kijken is net zo informatief als kijken naar het journaal, stellen Amerikaanse onderzoekers. In een experiment lieten zij twee groepen kijken naar afleveringen van respectievelijk Last Week Tonight en ABC News over netneutraliteit. Een controlegroep bekeek een YouTube-video van dezelfde lengte dat niets met het onderwerp te maken had. Vervolgens deden de deelnemers in de drie groepen een kennistest over netneutraliteit. Last Week Tonight en ABC News bleken ongeveer even informatief. Kijkers van de comedy show vonden het onderwerp wel minder belangrijk dan de groep die het journaal had gezien.  
Twittergebruikers delen voornamelijk hard nieuws, terwijl op Facebook vooral zacht nieuws wordt gedeeld, blijkt uit deze Noorse studie. De onderzoekers vergeleken de meest gedeelde nieuwsverhalen op Facebook en Twitter van de websites van publieke omroep NRK, commerciële omroep TV2, broadsheet Aftenposten en tabloid VG. Op Facebook waren met name artikelen over ouderschap, gezondheid en onderwijs populair. Twittergebruikers deelden daarentegen relatief veel nieuws over internationale politiek en immigratie. Nieuwsverhalen die veel emotie bevatten, nieuws over controversiële onderwerpen en humoristische artikelen gingen relatief vaker viral. 
3. Nieuws van anderen
Facebook wordt een steeds belangrijker bron voor nieuws. Maar hoe maken gebruikers op Facebook het onderscheid tussen nieuws en andere vormen van informatie? Uit een enquête van BuzzFeed News en Ipsos blijkt dat de definitie van nieuws op het sociale platform verre van eenduidig is. Daarnaast geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan nieuws op Facebook totaal niet of slechts een beetje te vertrouwen. Belangrijk voor het bepalen van de betrouwbaarheid van nieuws op Facebook zijn de nieuwsbron, in hoeverre gebruikers al bekend zijn met het nieuwsverhaal en wie het nieuws deelt binnen hun netwerk. 
Nieuwsmedia besteden steeds meer aandacht aan fact-checking in de strijd tegen fake news. Fact-checking heeft echter weinig effect op het vertrouwen dat gebruikers hebben in nieuws en in de journalistiek, stelt deze white paper van het American Press Institute. Nieuwsgebruikers zien namelijk journalisten, dus ook fact-checkers, volgens de auteur veelal niet als onpartijdige waarnemer, maar als opiniemaker. Het white paper draagt een aantal mogelijke oplossingen aan tegen dit probleem, zoals het checken van een compleet nieuwsonderwerp in plaats van individuele uitspraken en het samenwerken met bijvoorbeeld scholen en bibliotheken. Fact-checkers moeten volgens de auteur vooral de informatie aanreiken waarmee de nieuwsgebruiker zelf kan bepalen of iets waar is, in plaats van hen te vertellen of iets juist of onjuist is.
4. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Jan Boesman, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.