Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Editie #23

Revue
 
 

The New News Consumer

3 mei · Editie #23 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Jan Boesman (VU) presenteerde op het International Symposium for Online Journalism (Austin, Texas, 13-14 april 2018) de paper ‘Don’t read me the news, tell me the story’: How news makers and storytellers negotiate journalism’s boundaries when preparing and presenting news stories (met Irene Costera Meijer). De studie, gebaseerd op interviews met 67 journalisten uit België en Nederland, focust op journalistieke verschillen in het presenteren en voorbereiden van nieuwsverhalen. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen twee journalistieke rollen: de nieuwsmaker en de storyteller.
Terwijl nieuwsmakers gewoonlijk op voorhand nadenken over de invalshoek van een verhaal, en bronnen contacteren op basis van het uitgezette frame, zijn de verhalen van storytellers eerder het gevolg van ‘reportersgeluk’ dan van uitgestippelde scenario’s. Opvallend is dat de storyteller niet spreekt over het ‘interviewen van bronnen’ maar over het ‘luisteren naar mensen’. In de presentatie van verhalen keert de storyteller zich tegen een aantal journalistieke conventies die worden verdedigd door de nieuwsmaker (zoals de omgekeerde piramidevorm en het principe van woord-wederwoord).
Deze verschillen worden onder meer verklaard door de beschikbare voorbereidingstijd – de nieuwsmaker werkt vaak met strakkere deadlines – en de mate van specialisatie. Door zijn/haar kennis van de materie beschikt de nieuwsmaker over een aantal frames waarbinnen nieuwe informatie snel kan worden gekaderd, terwijl de storyteller veeleer vertrekt vanuit een soort naïviteit. Take-away: Laat ‘voorbereide’ nieuwsmakers de politicus-met-agenda interviewen, maar laat ‘open-minded’ storytellers luisteren naar de gewone mensen die erop stemmen.
Voor deze studie ontvingen de onderzoekers de top academic research paper award. Lees hier een verslag van de prijsuitreiking en Jan Boesman’s presentatie op de ISOJ.  
Publicaties
Dit experimenteel onderzoek toont aan dat second screening tijdens het kijken van een nieuwsprogramma het onthouden van nieuws belemmert, maar ook leidt tot een minder prettige kijkervaring (‘program liking’). De manier waarop informatie op een tweede scherm wordt aangeboden, is van invloed op wat second screeners leren van een nieuwsprogramma: leren van nieuws is meer beperkt als second screeners relevante informatie zelf online moeten opzoeken, dan als deze informatie meteen toegankelijk is op een platform (bijvoorbeeld via een app).
2. Onderzoek door anderen
Hoe zien en begrijpen mensen die weinig nieuws gebruiken hun afhankelijkheid van ‘distributed discovery’ (sociale media, zoekmachines)? Op basis van 43 diepte-interviews identificeren deze onderzoekers drie ‘folk theories’ waar nieuwsgebruikers van plukken. #1 “News finds me”: zelf nieuws gebruiken is niet nodig, want het komt toch wel tot mij via sociale media en bekenden. #2 “The information is out there”: als ik informatie nodig heb, Google ik het wel. #3 “I don’t know what to believe”: de overdaad aan informatie heeft een verlammende werking: wat moet ik geloven? 
Op basis van panelonderzoek (N=2694) tonen deze Nederlandse onderzoekers aan dat nieuwsgebruik leidt tot een toename van pessimisme en negatieve emoties over de economie, wat op zijn beurt anti-moslimopvattingen versterkt. Dit geldt met name voor televisienieuws en voor ‘soft’ en ‘populair’ nieuws.
Wie komt er aan het woord in televisienieuws? Belgisch onderzoek laat zien dat politici en burgers het vaakst aan het woord komen, maar dat burgers de kleinste rol spelen gemeten in seconden spreektijd. Onderwerp doet er ook toe: zo komen burgers weinig aan bod in politiek nieuws en komt het maatschappelijk middenveld (e.g. vakbonden) het vaakst aan bod in nieuws over arbeid en onderwijs. Tot slot komen burgers, professionals en experts vaker voor bij de commerciële (VTM) dan de publieke Belgische nieuwsomroep (VRT). 
3. Mededeling
Irene Costera Meijer (VU) is vanaf 1 mei 2018 voor 1 dag per week aangesteld als professor II bij de Universiteit van Bergen, waar ze zich gaat bezighouden met het ontwikkelen en ondersteunen van onderzoek en onderwijs op het gebied van mediagebruik en publieksstudies. Dit doet ze bij de Department of Information Science and Media Studies: Research group for media use and audience studies: http://www.uib.no/en/rg/mediause 
4. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Jan Boesman (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.