Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Editie #20

Revue
 
 

The New News Consumer

1 februari · Editie #20 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Joëlle Swart (RUG) en Kristin van Damme (Universiteit Gent) vergeleken de resultaten van hun Nederlandse en Vlaamse Q-method-studies naar nieuwsrepertories. Ze concluderen dat hoewel Nederland en België een vergelijkbaar mediasysteem hebben, nieuwsgewoonten en -voorkeuren aanzienlijk verschillen. 
Hieronder volgt een samenvatting van de Nederlandse studie van Joëlle Swart, Chris Peters en Marcel Broersma die in 2016 verscheen. Van dezelfde auteurs en op basis van dezelfde data verscheen ook het artikel The ongoing relevance of local journalism and public broadcasters: Motivations for news repertoires in the Netherlands, dat in onze vorige nieuwsbrief werd samengevat. 
In dit onderzoek is onderzocht op basis van welke waarden nieuwsgebruikers besluiten om aan nieuwsmedia aandacht te geven of ze te negeren en op welke manier hun totale selectie aan nieuwsmedia – nieuwsrepertoire – betekenisvol voor hen wordt, om patronen van nieuwsgebruik te vinden in een gediversifieerd en groeiend medialandschap.
In de studie is deelnemers gevraagd om al hardop nadenkend een set met kaarten met verschillende nieuwsmedia te sorteren naar gelang de rol die deze media spelen in hun dagelijks leven. Op basis hiervan kunnen vijf nieuwsrepertoires worden onderscheiden: het regionaal georiënteerd, op achtergrond georiënteerd, digitaal, laid-back en landelijk georiënteerd nieuwsrepertoire. Aan elk van deze repertoires liggen verschillende waarden van nieuwsgebruik ten grondslag. Toch zijn er uit de interviews drie algemene conclusies te trekken die gelden voor deelnemers met elk van deze vijf nieuwsrepertoires. 
Ten eerste concludeert de studie dat de opkomst van digitale, sociale en andere nieuws media de manier veranderen waarop gebruikers “nieuws” definiëren. Een foto die een kennis deelt op Facebook voelt anders dan een item in het NOS Journaal, maar gebruikers missen het vocabulaire om die verschillen in “nieuws” onder woorden te brengen. Ten tweede blijkt dat de redenen om een nieuwsmedium te gebruiken verschillen met waarom gebruikers nieuwsmedia waarderen. Waar nieuwsmedia worden gebruikt als zij bekend zijn, voordelen bieden, in de situationele context passen, toegankelijk zijn, het repertoire aanvullen en er sociale druk is, worden zij gewaardeerd indien ze een hoge impact hebben op het dagelijks leven, bijdragen aan identiteitsvorming, gaan over persoonlijke interesses en een publiek belang dienen.
Tot slot wordt betalen voor nieuws aan de ene kant gezien als vorm van maatschappelijk engagement, maar leeft anderzijds de verwachting dat belangrijk nieuws gratis verkrijgbaar zou moeten zijn voor iedere Nederlandse burger. Deze twee overtuigingen staan op gespannen voet met elkaar en leiden tot verschillende uitkomsten: schoorvoetend betalen of met schuldgevoel niet betalen.
Tot slot: de volledige versie van New Rituals for Public Connection: Audiences’ Everyday Experiences of Digital Journalism, Civic Engagement, and Social Life (Joëlle Swart, Chris Peters & Marcel Broersma), samengevat in de nieuwsbrief van september 2017, is nu beschikbaar via bovenstaande link. 
2. Onderzoek door anderen
In onze nieuwsbrief vatten we enkele recente wetenschappelijke artikelen op het gebied van veranderend nieuwsgebruik kort samen.
Een veelgehoorde vrees is dat autonomie onder nieuwsgebruikers ertoe zal leiden dat zij alleen nog maar berichten selecteren die aansluiten bij hun bestaande overtuigingen. Dit zou leiden tot zogenaamde ‘echo chambers’ waarin alleen vertrouwde geluiden te horen zijn. Dit representatieve surveyonderzoek onder Britse internetgebruikers (N=2000) toont aan de mensen die politiek geïnteresseerd zijn en mensen die een divers mediadieet hebben echo chambers vermijden. De onderzoekers concluderen dat enkel de kleine groep gebruikers (8%) die én zeer weinig interesse in politiek én een beperkt mediadieet heeft, eerder in een echo chamber terecht zal komen.
Zijn sociale media een goede vervanging voor traditionele nieuwsmedia als het gaat om het leren over politiek? Nee, aldus dit Zweedse onderzoek. Twee panelstudies – uitgevoerd binnen en buiten verkiezingstijd – laten een positief leereffect zien van het gebruik van traditionele en online media, maar niet van sociale media.
Interessante (en tevens Zweedse) tegenhanger van bovenstaand onderzoek: jongeren (16-19 jaar) vertrouwen erop dat hun sociale mediafeeds hen up-to-date en geïnformeerd houden. Ze leunen hierbij vooral op zogenaamde opinion leaders: personen die zeer actief zijn op sociale media (delen, becommentariëren) en hen zodoende op de hoogte houden en van context voorzien.
In lijn met bovenstaande onderzoeken, laat deze studie zien dat Argentijnse jongeren (18-29 jaar) 1) aanzienlijk minder tijd besteden aan nieuws op sociale media vergeleken met traditionele media; 2) nieuws status verliest in de stroom van berichten op sociale media en niet wordt onderscheiden van andersoortige content; 3) meer vertrouwen op bekenden dan op nieuwsmedia en professionele journalisten als het gaat om welke berichten hun aandacht waard zijn. 
Deze studie vergeleek de gemiddelde tijd die Britse nieuwsgebruikers jaarlijks aan (papieren en online) kranten besteedden in 1999/2000 (voordat kranten online gingen) en 2016. Over de hele linie daalde de tijd besteedt aan Britse krantentitels met 40%; deze daling was het grootst onder jongeren. Toch zag niet elke titel haar aandachtsminuten krimpen: The Guardian (+19%) en Standard (+17%) groeiden zelfs. 
3. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Jan Boesman (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.