Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Editie #19

Revue
 
 

The New News Consumer

4 december · Editie #19 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Publicaties
Deze maand verscheen het artikel “The ongoing relevance of local journalism and public broadcasters: Motivations for news repertoires in the Netherlands” van Joëlle Swart, Chris Peters en Marcel Broersma in het online tijdschrift Participations. Deze studie onderzoekt welke overkoepelende patronen van nieuwsgebruik kunnen worden onderscheiden in het huidige, gedigitaliseerde medialandschap. Door middel van Q methodologie en day-in-the-life-interviews werd gekeken op basis van welke waarden nieuwsgebruikers besluiten om aandacht te geven aan nieuwsmedia en op welke manier hun totale selectie aan nieuwsmedia – hun nieuwsrepertoire – betekenisvol voor hen wordt. De studie vindt vijf verschillende nieuwsrepertoires: regionaal-georiënteerd, op achtergrond georiënteerd, digitaal, laid-back en landelijk-georiënteerd nieuwsgebruik. Opvallend is de hoge waardering onder de geïnterviewden van regionaal nieuws, vanwege de grote gepercipieerde relevantie en impact die zulk nieuws heeft in hun dagelijks leven. Daarnaast blijkt televisienieuws van de publieke omroep - analoog of online - een belangrijke rol te spelen in het dagelijks leven van de gebruikers ongeacht hun nieuwsrepertoire.
Kijktip
Irene Costera Meijer in gesprek met het Zwitserse SRF over het belang van de publieke omroep en waarom de Nederlandse constructie werkt. Vanaf 24:00 (Engels).
2. Onderzoek door anderen
In onze nieuwsbrief vatten we enkele recente wetenschappelijke artikelen op het gebied van veranderend nieuwsgebruik kort samen.
Dit Amerikaanse onderzoek laat zien dat hoewel het aantal mobiele nieuwsgebruikers inmiddels groter is dan het aantal desktop(nieuws)gebruikers, deze laatste groep meer tijd besteedt per nieuwssite: maandelijks gemiddeld 12 minuten, versus 7 minuten bij de mobiele gebruikers. Als de groep mobiele gebruikers wordt opgesplitst in mobiele websitegebruikers en appgebruikers, blijkt die laatste groep – die in de VS opvallend klein is – maandelijks gemiddeld 138 minuten per nieuwsapp te spenderen; dat is 20 keer zo lang als de mobiele websitegebruikers. 
Deze Nederlandse studie bevestigt de conventional wisdom dat sensationeel videonieuws (negatieve content en een tabloidstijl – denk aan snelle shots, sound effects, etc.) op langere kijktijd kan rekenen. Dit geldt vooral voor negatieve content. Drie nuances: 1) bij negatieve content leidt een tabloidstijl niet tot langere kijktijd; 2) het effect van negatieve content is bij jongeren groter dan bij ouderen; 3) bij oudere vrouwen leidt een tabloidstijl bij negatief nieuws tot een kortere kijktijd. 
Hoe beïnvloedt gebruik van user-generated content (UGC) de betrouwbaarheid van nieuws? Dit Duitse experiment laat zien dat het gebruik van tweets in nieuwberichten een negatief (maar zwak) effect heeft op zowel de gepercipieerde betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen als de gepercipieerde juistheid en verifieerbaarheid van de gepresenteerde informatie. 
Deze studie laat zien dat verminderd vertrouwen in media geen wereldwijde trend is: het geldt slechts voor ongeveer de helft van de 45 onderzochte landen, met als grootste negatieve uitschieter de Verenigde Staten. Daarnaast tonen de auteurs aan dat vertrouwen in de pers en vertrouwen in de politiek sterk samenhangen. 
3. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Jan Boesman (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.