Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Editie #18

Revue
 
 

The New News Consumer

2 november · Editie #18 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Terwijl de onderzoeksgroep verder werkt aan diverse onderzoeken en publicaties, licht Anna Van Cauwenberge (RUG) hieronder haar laatste project toe. 
Hoe leren jonge mensen over publieke zaken en welke rol spelen media en journalistiek hierin?
Deze longitudinale focusgroepstudie is opgezet om na gaan hoe jonge mensen (16-30 jaar) in Nederland leren over publieke zaken (zoals politiek) en welke rol media en journalistiek hierin spelen. Onderzoek toont aan dat nieuwsgebruik bij jonge mensen afneemt en zich verplaatst naar sociale media zoals Facebook. Als jonge mensen minder gebruik maken van professionele nieuwsbronnen, betekent dit dat ze geen interesse meer hebben in wat er in de wereld gebeurt of is het eerder een teken dat het discours dat professionele nieuwsmedia brengen niet aansluit bij de manier waarop jonge mensen betekenis geven aan nieuws?
Om deze vraag te beantwoorden, ben ik in gesprek gegaan met vier verschillende groepen van jonge mensen (twee groepen van 16-18 jaar, één groep van 18-25 jaar, en één groep van 25-30 jaar) in het voorjaar van 2017 (december 2016, februari, april en juni 2017) over één bepaalde nieuwsgebeurtenis die op dat moment actueel was. De bevindingen van deze studie hebben tot doel een antwoord te bieden op de vraag hoe professionele journalistiek relevant kan gemaakt worden voor jonge mensen.
2. Onderzoek door anderen
Een originele studie: hoe kijken burgers die door journalisten werden geïnterviewd en met naam werden genoemd in artikelen terug op deze ervaring? Niet zo positief: ze zien journalisten eerder als pestkoppen (bullies) dan als pleitbezorgers (advocates). Ze stellen daarnaast dat journalisten minder zouden moet doen aan ‘quootjes halen’ en meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor de consequenties van hun verhalen. 
Op basis van data van het 2016 Reuters Institute Digital News Report constateren deze onderzoekers o.a. dat mensen die (veel) sociale media voor nieuws gebruiken, mensen met een sterke politieke voorkeur en mensen met veel interesse in hard nieuws eerder geneigd zijn nieuws te becommentariëren en te delen. Met andere woorden: vooral reeds gemotiveerde nieuwsgebruikers laten online van zich horen. 
Hoe verifiëren nieuwsgebruikers informatie op sociale media? Uit deze (open) online enquête blijkt dat ze eerst zelf de geloofwaardigheid van de bron en het bericht beoordelen. Indien nodig verifiëren ze het bericht vervolgens via externe bronnen, zoals Google, mainstream nieuwssites en bekenden. 
Uit dit experiment blijkt dat mensen die zich zorgen maken over het milieu meer geraakt worden door een verhalend nieuwsbericht over boringen naar schaliegas dan mensen die zich minder zorgen maken. Weinig verrassende conclusie: verhalend nieuws heeft een sterker effect wanneer het resoneert met de opvattingen van de nieuwsgebruiker. 
3. Nieuws van anderen
Het onderzoekteam twittert regelmatig relevante artikelen via de hashtag #NNConsumer. Hieronder volgt een kleine selectie van interessante stukken:
Dit onderzoek van het Reuters Institute toont aan dat mensen fake news niet als een eenduidig verschijnsel zien. “False information designed to masquerade as news reports” (denk nepnieuws gemaakt door tieners in Macedonië) werd minder vaak genoemd dan poor journalism, propaganda (inclusief liegende politici en hyperpartijdige content) en misleidende advertenties. De auteurs schreven ook een samenvatting voor Columbia Journalism Review
Nieuw onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center laat o.a. zien dat dat vooral ouderen verantwoordelijk zijn voor de aanblijvende groei van mobiel nieuwsgebruik, en dat direct websitebezoek (36%) en sociale media (35%) de dominante routes naar online nieuws zijn. 
Executive editor for audience bij de Guardian beschrijft wat ze de afgelopen dertien heeft geleerd. Belangrijke constateringen: “meer video” en “platforms” zijn geen strategieën. “If someone else’s algorithm change could kill your traffic and/or your business model, then you’re already dead.” Wel een strategie? Kwaliteitsjournalistiek. 
4. Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Jan Boesman (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.