Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Editie #17

Revue
 
 

The New News Consumer

29 september · Editie #17 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


The Future of Journalism Conference
Verschillende leden van het New News Consumer-team presenteerden afgelopen maand hun (voorlopige) bevindingen tijdens de tweejaarlijkse conferentie The Future of Journalism (Cardiff, Wales). Hieronder worden hun presentaties kort samengevat. De uiteindelijke artikelen zullen te zijner tijd worden gedeeld via deze nieuwsbrief.
“How trust and truth really matter for news users”
Irene Costera Meijer (VU) presenteerde het paper “How trust and truth really matter for news users”. Voor deze studie werden 72 nieuwsgebruikers (leeftijdscategorieën 25-30, 40-45, 55-60) geïnterviewd over de manier waarop en in welke omstandigheden waarheid en betrouwbaarheid ertoe doen tijdens nieuwsgebruik. Participanten bleken betrouwbaarheid te bepalen aan de hand van vijf dimensies: professionaliteit (waarbij nieuwsorganisaties meer werden vertrouwd dan individuele journalisten), reputatie van het nieuwsmerk, overzichtelijk design en presentatie, bieden van meerdere invalshoeken en ruimte aan tegengeluiden en beeldmateriaal (“als ik het met eigen ogen kan zien, is het betrouwbaar”). Opvallend verschil qua leeftijd was dat de categorie 55-60 veelal bouwde op de hen bekende en vertrouwde mediatitels, terwijl de jongere generaties ook of zelfs eerder geneigd waren zelf betrouwbaarheid te organiseren: zij verifieerden en trianguleerden nieuwsberichten door andere bronnen te raadplegen en aanvullend (beeld)materiaal te zoeken.  
“News conversations in the everyday”
Joëlle Swart (RUG) presenteerde het paper “News conversations in the everyday: the connective role of news and current affairs in location-based, work-oriented and leisure-focused communities”. In deze studie werd onderzocht in hoeverre nieuws en actualiteit van belang zijn voor het verbinden van gebruikers in besloten social mediagroepen zoals Whatsappgroepen of besloten Facebookcommunities, en hoe zulk nieuwsgebruik verschilt afhankelijk van de sociale context van de groep. Daartoe werden focusgroepen gehouden met groepen collega’s, vrienden, teamgenoten, buren en lokale vrijwilligers die elkaar persoonlijk kenden en daarnaast minstens om de dag met elkaar communiceerden via social media. De resultaten onderstrepen het belang van aandacht voor sociale context om patronen van nieuwsgebruik te begrijpen: dezelfde persoon kan afhankelijk van de normen en dynamiek in de groep in de ene context actief over nieuws discussiëren om onderdeel te worden van de groep, terwijl deze in een andere context waar nieuws geen duidelijke sociale functie heeft zulke discussies juist ontwijkt. Drie overkoepelende patronen werden onderscheiden: 1) gebruik van besloten social media als news curation service, 2) als plek voor playful debate, en 3) als omgeving voor phatic communication waarbij gepraat wordt om sociale redenen, niet om bepaalde informatie of inhoud over te dragen.
“Feeling at home with news”
Tim Groot Kormelink (VU) presenteerde het paper “Feeling at home with news: A video-ethnography of everyday news practices”. Voor dit onderzoek werden 13 participanten gefilmd terwijl zij thuis nieuws gebruikten. Vervolgens werden deze video’s samen met de participanten bekeken en besproken. Dit gaf inzicht in de sensorische, tactiele en onbewuste dimensies van hun alledaagse nieuwsgewoonten zonder dat de zogenaamde flow van hun nieuwsgebruik werd onderbroken. Resultaten tonen de ambigue rol die nieuws kan spelen bij het creëren van een thuisgevoel: waar nieuwsgebruik voor de één een verwenmoment was waarvoor ze tijd vrijmaakte, besloot de ander nieuws bewust buiten de deur te houden om een gevoel van rust te creëren. Een andere participant kon de serieusheid van (online) nieuws alleen aan door tegelijkertijd een vertrouwde televisieserie op Netflix te kijken. Opvallend was ook de manier waarop zowel de interface van platforms als de fysieke kenmerken van mediadragers verschillende manieren van nieuwsgebruik mogelijk maken of juist beperken. Zo bleken de Facebook-participanten hun zogenaamde flow van scrollen niet te willen onderbreken met een klik, en bleek één participant nooit toe te komen aan haar favoriete onderwerpen (kunst en wetenschap) omdat ze haar weekendkrant las als een boek (i.e., lineair) en na de eerste tien pagina’s geen zin en concentratie meer had om verder te lezen. 
“The news versus the story”
Jan Boesman (VU) presenteerde het paper “The news versus the story: How news makers and story tellers differ in how they prepare and present stories”. Terwijl “storytelling” in de nieuwsindustrie is uitgegroeid tot een buzzword (niet zelden om een multimediaal nieuwsverhaal aan te duiden), verkondigen academici graag dat alle nieuwsproductie eigenlijk storytelling is. Deze etnografische studie vond dat Vlaamse en Nederlandse journalisten in de praktijk toch een onderscheid maken tussen de journalistieke rol (of identiteit) van “nieuwsmaker” en deze van “verhalenverteller”. In de presentatie van nieuwsverhalen hecht de nieuwsmaker aan klassieke journalistieke conventies (zoals de omgekeerde piramidevorm), terwijl de verhalenverteller geregeld botst met deze conventies. In de voorbereiding van nieuwsverhalen blijken nieuwskapstokken en vooropgestelde invalshoeken cruciaal voor de nieuwsmaker, terwijl deze voor de verhalenverteller vaak worden gezien als obstakels voor het “vinden” van “een goed verhaal”. Deze bevinding contrasteert met het belang dat storytelling-handboeken hechten aan baselines en scenario’s. 
Gepubliceerd onderzoek
Analysing and understanding news consumption patterns by tracking online user behaviour with a multimodal research design
Het artikel Analysing and understanding news consumption patterns by tracking online user behaviour with a multimodal research design van Martijn Kleppe en Marco Otte verscheen afgelopen zomer in Digital Scholarship in the Humanities.
De auteurs beschrijven de set-up van The Newstracker, een tool waarmee zij de online nieuwsconsumptie van Nederlandse jongeren op desktops en laptops registreerden en analyseerden. Ook worden de technische, methodologische en analytische uitdagingen uiteengezet. De software om The Newstracker zelf te draaien is hier te downloaden. De lijst met websites die voor het project werden gemonitord is hier te vinden.
Deze maand verscheen het hoofdstuk New rituals for public connection: Audiences’ everyday experiences of digital journalism, civic engagement, and social life door Joëlle Swart, Chris Peters en Marcel Broersma bij uitgeverij Springer. Een korte samenvatting van het onderzoek:
Eén van de traditionele functies van nieuws en journalistiek is het verbinden van de maatschappij door het bieden van een gemeenschappelijk referentiekader op publieke zaken. Nu door de digitalisering van het medialandschap andere nieuwsgewoonten en –voorkeuren ontstaan, rijst de vraag wat zulke veranderende patronen van nieuwsgebruik betekenen voor die sociaal-verbindende functie van nieuws. Dankzij de toegenomen hoeveelheid nieuwsbronnen is de aandacht van het publiek waaraan traditionele nieuwsmedia hun maatschappelijke functie ontlenen immers niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Zoeken gebruikers nog een referentiekader op de publieke wereld en zo ja, welke patronen van ‘publieke connectie’ kunnen we onderscheiden? En welke rituele betekenis hebben nieuws en journalistiek anno nu voor het verbinden van de persoonlijke en publieke leefwereld van nieuwsgebruikers?
Om deze vragen te beantwoorden werden diepte-interviews afgenomen met 36 nieuwsgebruikers uit verschillende leeftijdscategorieën, regio’s, en met verschillend geslacht en opleidingsniveau. Uit de resultaten blijkt dat het vergrote nieuwsaanbod en de toegenomen mogelijkheden voor gebruikers om die bronnen te raadplegen hoe, waar en wanneer ze maar willen niet leidt tot het compleet verdwijnen van vaste nieuwsgewoonten en –rituelen. Er is nog steeds sprake van terugkerende patronen en rituelen van nieuwsgebruik, maar deze worden aangepast aan het digitale medialandschap. 
Ten eerste centreert nieuwsgebruik zich steeds minder rondom instituties en meer rondom individuen. Journalistieke instituties brengen nog steeds verreweg het meeste nieuws, maar vrienden, familie en andere bekenden bepalen steeds meer in hoeverre gebruikers wel of geen aandacht schenken aan zulke informatie. Ook geeft het volgen van journalisten, politici en experts op sociale media sommige respondenten een boeiender perspectief op het nieuws, omdat het niet alleen de gebeurtenis weergeeft, maar ook de reacties in de samenleving op een nieuwsfeit en de impact ervan. Ten tweede wordt nieuws checken voor gebruikers een continue activiteit die nauwelijks meer onderscheiden kan worden van andere bezigheden. Zelfs al werd nieuws door de geïnterviewden zelf niet actief gevolgd of gezocht, omdat via smartphonenotificaties mensen om hen heen op de hoogte bleven van het nieuws en dat deelden in alledaagse gesprekken, viel nauwelijks aan nieuws te ontsnappen. Ten derde omvat “op de hoogte blijven” een breder spectrum aan informatie dan voorheen. Sociale media vermengen journalistieke informatie, persoonlijk nieuws, PR van belangenorganisaties of bedrijven en entertainment tot één timeline, waardoor het idee wat het betekent om “up to date” te blijven verandert.
Hoewel gebruikspatronen ten behoeve van publieke connectie dus verschuiven, blijft de overstijgende, rituele waarde van zulke moderne nieuwsgewoonten vrijwel gelijk. Net als vroeger faciliteert een gedeeld referentiekader op de publieke wereld sociale verbondenheid voor nieuwsgebruikers. Dankzij sociale media is zulke verbondenheid continu en raken het oriënteren op maatschappelijke thema’s en het onderhouden van persoonlijke relaties met elkaar verweven. Ten tweede helpt het volgen van nieuws gebruikers om zichzelf professioneel te presenteren. Nieuws binnen hun vakgebied bijhouden werd door gebruikers gezien als onderdeel van hun werk. Ten derde geeft het hebben van een publiek referentiekader nieuwsgebruikers een gevoel van controle en veiligheid. De geïnterviewden bleven graag op de hoogte van het nieuws, voor het geval zich gebeurtenissen zouden voordoen die hun dagelijks leven zouden kunnen beïnvloeden. Vanwege de toegenomen snelheid van het nieuws in het digitale tijdperk kostte dat meer moeite dan voorheen. Daarom vertrouwden de respondenten in toenemende mate op hun netwerk om hen te attenderen op nieuws dat voor hen belangrijk zou kunnen zijn, via face-to-face contact en/of via besloten sociale media-platformen als WhatsApp. Zulke berichtenapps worden als veiliger gezien om te praten over nieuws dan relatief open sociale netwerken als Facebook of Twitter, omdat gebruikers er meer controle kunnen uitoefenen over wie welke inhoud kan bekijken.
Praktische implicaties:
• Een meer persoonlijke in plaats van institutionele invalshoek op het nieuws kan voor gebruikers een boeiend perspectief op het nieuws bieden, vooral wanneer het een beeld geeft van de impact en de gevolgen die nieuwsgebeurtenissen kunnen hebben in het dagelijks leven.
• Wees ervan bewust dat hoewel online engagement op besloten berichtendiensten moeilijk te meten is en daarom niet naar voren komt in statistieken van bijvoorbeeld Chartbeat of Google Analytics, zulke platformen wel degelijk een grote rol kunnen spelen binnen de nieuwsgewoonten van gebruikers.
• Zorg dat nieuws eenvoudig te delen is, niet alleen via Twitter of op Facebook, maar ook via besloten social media platformen als WhatsApp. 
Contact
Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Jan Boesman (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.