Zobacz profil

Autorski raport pandemiczny #7(11.04-17.04.21)

Mateusz Janota
Mateusz Janota
Za szczytem

Chociaż Polska znajduje się za szczytem III fali zakażeń SARS-CoV-2 to sytuacja pozostaje ciągle trudna. Mijający tydzień przyniósł również minięcie picku hospitalizacji ale niestety ciągle wzrasta choć z mniejszą dynamiką liczbą osób znajdujących się na OIOMach. Ponadto ostatnie 7 dni przyniosło rekord oficjalnych zgonów z powodu Covid-19. Towarzyszyć im będzie zapewne kolejny rekord zgonów nadliczbowych, które są raportowane z opóźnieniem.
Kiedy spadek zakażeń przełoży się na szpitale
System ochrony zdrowia ciągle pozostaje w dramatycznej sytuacji. Choć średnia liczba osób hospitalizowanych spadła w ostatnich 7 dniach po 8 tygodniach ciągłych wzrostów to ciągle znajduje się bardzo blisko rekordowego poziomu. Jednocześnie wciąż niestety obserwujemy wzrost obłożenia OIOM co wskazuje, że dominujący w Polsce brytyjski wariant koronawirusa z uwagi większą zaraźliwość prowadzi w konsekwencji do większej liczby ciężkich przypadków oraz co najbardziej tragiczne zgonów. Jedynie połowę osób trafiających na OIOM udaje się uratować co oznacza, że w najbliższym tygodniu niewykluczony jest kolejny rekord zgonów. Podążać za nim będą tzw. zgony nadliczbowe. Średnia dobowa liczba zgonów nadmiarowych przed Wielkanocą przekroczyła 800[1]. Tragiczny obraz dopełniają szacunki dotychczasowej całkowitej liczby ofiar pandemii.
Jak trafnie szacuje dr. Marcin Kędzierski, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego: Myślę, że można założyć, że do tej liczby trzeba będzie dodać jeszcze 10-15 tys. osób, co da nam liczbę 55-60 tys. Łącznie ze zgonami z poprzedniego roku wychodzi 125 tys. ofiar pandemii COVID-19 w Polsce. Czyli niemal dokładnie tyle, ile w czarnych scenariuszach („jeśli wszystko pójdzie nie tak”) późnym latem 2020 roku przewidywali modelarze z ICM UW z Warszawy i MOCOS z Wrocławia. [2]
Udrożnienie ochrony zdrowia oraz przywrócenie realizacji operacji planowych, których wstrzymanie zostało zalecone 8 marca 2021 r. powinno determinować tempo luzowania obostrzeń najbliższych tygodniach. Niestety wydaje się, że dla rządu priorytetem jest edukacja oraz gospodarka co oznacza, że wysokie obłożenie szpitali może się utrzymywać przez dłuższy okres czasu co zarówno krótkoterminowo jak i długoterminowo(operacje wynikające z np. podejrzeń nowotworów; ograniczeń ruchowych) będzie generować dalszy istotny poziom zgonów nadliczbowych oraz wzrost wydatków Państwa.
Jak trwałe będą spadki zakażeń
Sytuacja epidemiologiczna w najludniejszych województwach Polski jest de facto odzwierciedleniem przebiegu pandemii w kraju. Najlepsza sytuacja wśród nich panuje na Podkarpaciu, gdzie również szczyt III fali był niższy niż jesiennej fali zakażeń. Również w województwie małopolskim pick zakażeń okazał się niższy. Wskazuje to zapewne na trochę wyższy poziom immunizacji społeczeństwa w obu województwach. Dobra sytuacja na Pomorzu wynika po części z faktu, że był to jeden z pierwszych obszarów Polski objętych zaostrzeniem restrykcji.
Sytuacja w analizowanych powiatach pokrywa się ze spadkowym trendem widocznym w całej Polsce z jednym drobnym wyjątkiem jakim jest Sopot. Mimo wszystko sytuacja w kurorcie jest ciągle wyraźnie lepsza niż sytuacja w kraju czy na Pomorzu. Kolejnym raz również należy zwrócić uwagę, że w tych powiatach oraz województwach gdzie szczyt III fali był wyższy następuje dynamiczniejsze zejście z niego niż na pozostałym obszarze.
Trwałość obecnej tendencji spadkowej zależy w zasadniczej mierze od tempa luzowania obostrzeń. Ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli zgodnie z najnowszymi analizami nie powinno przerwać trwającej tendencji ale zapewne wpłynie na dynamikę spadków. Mimo wszystko decyzja o tym kroku wydaje mi się przedwczesna z racji sytuacji panującej w szpitalach i stopnia ich wypełnienia. Jednocześnie należy podkreślić, że decyzje o ewentualnym przywróceniu nauki stacjonarnej w klasach 1-3 prawdopodobnie będą skutkowały po około 10-14 dniach do w najlepszym razie zatrzymania bieżącego trendu a w najgorszym wariancie do wybicia krzywej zakażeń w górę. [3]
Porównując sytuację epidemiczną Polski oraz krajów sąsiedzkich a także Izraela i Wielkiej Brytanii łatwo można podzielić kraje na kilka grup.
Przyjmując kryteria WHO Izrael i Wielka Brytania znajdowałyby się w zielonej strefie. Oba kraje są światowymi prymusami pod względem tempa szczepień oraz liczby wykonanych testów. Największe zagrożenie dla nich obecnie to mutacje wirusa z najbardziej niepokojącą indyjską, która została wykryta w obu państwach. W Izraelu nie trzeba już nosić maseczek w przestrzeniach otwartych.
Kolejną grupą państw są południowi sąsiedzi Polski, gdzie od kilku tygodni obserwujemy trwały spadek liczby wykrytych przypadków aczkolwiek poziom zakażeń jest ciągle wysoki.
Najbardziej niepokoi ciągły wzrostowy trend na Litwie oraz w Szwecji, która obecnie jest największym covidarium w regionie. Eskalacja procesu pandmicznego ma również miejsce w Niemczech ale wciąż zachodni sąsiedzi Polski utrzymują względnie dobrą sytuacje. Na ocenę sytuacji epidemicznej Polski oraz Ukrainy musi rzutować liczba wykonywanych testów ale niewątpliwie mam przekonanie, że pozytywny trend dla naszego kraju wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem biorąc pod uwagę choćby liczbę szczepionek, które dotrą do Polski do końca II kwartału.
W poszukiwaniu nadziei
https://twitter.com/mbukows/status/1384074318905110529
https://twitter.com/mbukows/status/1384074318905110529
Choć sytuacja epidemiczna nad Wisłą jest wciąż trudna to jednak można dostrzec kilka powodów, które karzą z względnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Wydaje się, że najgorsze przynajmniej krótkookresowo zdecydowanie za nami.
Po pierwsze miniony tydzień przyniósł rekordową liczbę wykonanych szczepień. W ciągu ostatnich 7 dni zostało zaszczepionych prawie 1,2 mln osób a pierwszą dawkę otrzymało prawie 17% populacji. Liczba mających dotrzeć do Polski szczepionek do końca II kwartału oraz prawdopodobne uwolnienie systemu szczepień w maju(szczegóły mają zostać podane 20.04.21 przez ministra Dworczyka) nastrajają pozytywnie. Jednocześnie warto podkreślić, że wciąż jesteśmy poniżej średniej unijnej pod względem % zaszczepionej populacji a samo tempo dostarczania i dystrybucji wakcyn do punktów szczepień również powinno być szybsze biorąc pod uwagę liczbę szczepionek znajdujących się w magazynach Agencji Rezerw Strategicznych. Martwi ponadto niższy niż w wielu krajach UE poziom wyszczepienia seniorów.
Po drugie wszystkie kluczowe parametry z wyjątkiem liczby zgonów oraz osób znajdujących się na OIOMach związane z oceną sytuacji pandemicznej wykazują tendencje spadkową. Szczególnie cieszy spadek zleceń z POZ oraz % pozytywnych wyników badań przy relatywnie wysokiej liczbie wykonanych testów co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Choć powyższe informacje dają nadzieję to należy dodać łyżkę(a właściwie łychę!) dziegciu. W moim przekonaniu Polska praktycznie całkowicie odpuściła sobie z jednej strony testy przesiewiowe a z drugiej śledzenie kontaktów osób zakażonych. Jak dodamy do tego ucieczkę rodaków przed kwarantanną i brak zachęt finansowych do pozostawania na niej to bardzo łatwo zrozumieć dlaczego liczba osób na kwarantannie praktycznie pokrywa się z liczbą aktywnych przypadków zakażeń. Absolutnym minimum wydaje się aby ten współczynnik wynosił przynajmniej 3-5.
Prognoza
W bieżącym tygodniu(18.04.21-24.04.21) spodziewam się w wariancie optymistycznym wykrycia około 96 536 nowych przypadków Sars-Cov2 (średnio 13 791).
W wariancie pesymistycznym w mojej opinii zostanie wykrytych 107 460 nowych przypadków Sars-Cov2(średnio 15 351).
Spodziewam się w bieżącym tygodniu(18.04.21-24.04.21) 3737 zgonów (średnio 534)-3961(średnio 566).
Bieżący tydzień powinien przynieść dalsze spadki wykrytych zakażeń ale niestety nie można wykluczyć kolejnego tygodniowego rekordu oficjalnych zgonów z powodu Covid-19.
Sprawdzalność prognozy z zeszłego tygodnia
W tygodniu(11.04.21-17.04.21) spodziewałem się w wariancie optymistycznym wykrycia około 140 077 nowych przypadków Sars-Cov2 (średnio 20 011).
W wariancie pesymistycznym w mojej opinii zakładałem wykrycie 152 345 nowych przypadków Sars-Cov2(średnio 21 764).
Ostatecznie zostało wykrytych 122 966 (średnio 17 567 ) nowych przypadków Sars-Cov2.
Podobnie jak wiele innych prognostów zostałem zaskoczony brakiem wybicia liczby zakażeń i korekty poświątecznej w górę.
Sytuacja epidemiczna w pigułce
Sytuacja epidemiczna w Polsce w pigułce w ostatnim tygodniu[11.04.21-17.04.21] (licząc od setnego przypadku Sars-Cov2) :
·Średnia tygodniowa nowych zakażeń 17 567(-10,40% t/t; drugi tydzień spadków; najmniej od drugiego tyg. marca)
· Średnia tygodniowa zgonów 521(+6,08% t/t; szósty tydzień wzrostów; rekord od początku pandemii Covid-19 w Polsce!!)
·Zaszczepieni w ostatnim tygodniu 1 191 736(+45,95% t/t; rekord!!)
Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało  6 425 608  tj. 16,75% populacji.
· Średnia liczba osób hospitalizowanych 33 127(-2,54% t/t; pierwszy tydzień spadków po ośmiu tygodniach wzrostów)
· Średnia liczba osób na OIOM 3 436(+2,35% t/t; dziewiąty tyg. wzrostów; rekord!!)
·Średnia liczba osób przebywających na kwarantannie 345 061(-17,26% t/t; drugi tyg. spadków ; najmniej od drugiego tyg. marca)
· Liczba zleceń na testy z POZ w ostatnim tygodniu 144 631(-25,46% t/t; trzeci tyg. spadków; najmniej od pierwszego tygodnia marca)
·Liczba wykonanych testów w ostatnim tygodniu 564 539 (-4,47% t/t; trzeci tyg. spadków; najmniej od trzeciego tyg. marca)
·% pozytywnych testów w ostatnim tygodniu 19,98%(-11,90% t/t; trzeci tyg. spadków; najmniej od ostatniej dekady lutego) 
· Szacunkowa liczba osób, które przechorowały Covid-19 5,82-13,38 mln osób(16,12%-34,88% populacji)
Zgodnie z WHO
Czerwona strefa >120 zachorowań/100 tys. w ciągu 14 dni.
Żółta strefa 60-120 zachorowań/100 tys. w ciągu 14 dni.
Zielona strefa <60 zachorowań/100 tys. w ciągu 14 dni.
[1] https://twitter.com/Grzegorz_Red/status/1384108785921269768
[2] https://kedzierski.substack.com/p/w-poszukiwaniu-nowej-normalnosci-752
[3] https://mocos.pl/pl/analysis/R_vs_immunity
Tworząc raport korzystałem z bazy danych @micalrg https://twitter.com/micalrg/status/1238508622591725568
Czy podobało Ci się to wydanie newslettera? Tak Nie
Mateusz Janota
Mateusz Janota

Liberał, radny dzielnicy #PrzymorzeWielkie w @gdansk,
Szef sztabu WOŚP #4543 przy #RadaDzielnicy #PrzymorzeWielkie w @gdansk opinie prywatne

Kliknij tutaj, aby anulować subskrypcję.
Jeśli ktoś przesłał Ci dalej tego maila i spodobał Ci się, możesz zasubskrybować ten newsletter tutaj
Created with Revue by Twitter.