Zobacz profil

Autorski raport pandemiczny #10(02.05-08.05.21)

Mateusz Janota
Mateusz Janota
W okresie luzowania

Miniony tydzień przyniósł dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w Polsce. Poprawiają się wszystkie kluczowe parametry i wskaźniki epidemiczne aczkolwiek dynamika spadków jest słabsza niż w poprzednim tygodniu. Szybkie tempo luzowanie obostrzeń karze myśleć czy nie fundujemy sobie w ten sposób IV fali pod koniec maja lub w pierwszej połowie czerwca.
II etap luzowania
https://twitter.com/PremierRP/media
https://twitter.com/PremierRP/media
W miniony weekend po dłuższej przerwie zostały ponownie otwarte hotele ale z maksymalnym obłożeniem do 50% bez strefy gastronomicznej oraz wellness&spa. Otwarcie punktów noclegowych nie jest przesadnie ryzykownym krokiem aczkolwiek niewątpliwie zwiększy mobilność. Jednocześnie warto pamiętać, że ciągle nie został w pełni skonsumowany w wynikach wykrytych zakażeń Sars-Cov-2 I etap luzowania zakładający przywrócenie nauki stacjonarnej w klasach 1-3 oraz odmrożenie całego handlu oraz sektora kultury. O skutkach III etapu odmrażania, który będzie zdecydowanie największy więcej napiszę za tydzień. Na szczęście wskaźnik R(t) średnia w ciągu ostatnich 7 dni wzrósł minimalnie. Jednakże szybkie tempo luzowania nie oparte o żadne wskaźniki w połączeniu ze słabnącą dyscypliną społeczną(brak maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja) najprawdopodobniej wywoła IV falę zakażeń. Jedynym pocieszeniem pozostaje fakt, że wzrastająca immunizacja społeczeństwa spowoduje, że zapewne będzie ona niższa niż poprzednia. Możliwe warianty oraz wysokość ewentualnej kolejnej fali dobrze pokazuje analiza ICM UW. Miejmy nadzieję, że jednak rząd wyciągnie z niej wnioski i zweryfikuje swój pomysł na luzowanie obostrzeń jeśli sytuacja się pogorszy. Innym istotnym czynnikiem mogącym wywołać IV falę zakażeń są mutacje wirusa. W ostatnim tygodniu oficjalnie potwierdzono obecność wariantu brazylijskiego, południowoafrykańskiego i indyjskie co skutkowało zaostrzeniem zasad kwarantanny dla osób wracających drogą lotniczą z tych krajów(łącznie z przesiadkami). To jest słuszna ale podobnie jak w przypadku wariantu brytyjskiego spóźniona decyzja.
https://covid-19.icm.edu.pl/analizy-scenariusze/
https://covid-19.icm.edu.pl/analizy-scenariusze/
Coraz lepsza sytuacja w szpitalach
Sytuacja w szpitalach szybko się polepsza. Poprawa następuję w tempie 5 tys. łóżek i 500 miejsc na OIOM co przekłada się na zmniejszenie szpitalnej bazy covidowej oraz sprzyja odmrażaniu kolejnych oddziałów. Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie to również widoczne w spadającej liczbie zgonów nadliczbowych. Jednocześnie warto zauważyć, że oddziały OIOM są bardziej obłożone niż w trakcie jesiennej fali co wynika z dominacji mutacji brytyjskiej nad Wisłą. Nie zmienia się istotnie liczba osób wymagających hospitalizacji oraz trafiających na OIOM w ogólnej liczbie aktywnych przypadków. Warto odnotować, że w najbliższym tygodni liczba aktywnych przypadków zakażenia Sars-Cov-2 będzie najniższa od końca października.
Pierwsze województwo w żółtej strefie
Sytuacja w najludniejszych województwach ulega dalszej poprawie. Województwo podkarpackie jako pierwsze osiągnęło poziom żółtej strefy[1]. W ciągu mijających 7 dni najszybciej sytuacja epidemiczna poprawiała się w podkapackim(41,67%), dolnośląskim(37,95%) oraz mazowieckim(-35,78%) gdzie sytuacja jest najlepsza od początku roku. Chociaż spadki na Pomorzu są najmniejsze to wskaźnik zakażeń osiągnął najniższy poziom od przełomu września i października 2020 r.
We wszystkich analizowanych miastach z wyjątkiem Sopotu sytuacja epidemiczna się poprawia. Najszybsze tempo spadków zakażeń w zeszłym tygodniu miało miejsce w Warszawie(32,52%) oraz Gdyni(32,11%) aczkolwiek we wszystkich prezentowanych powiatach było ono wolniejsze niż w skali kraju(34,43%). W Elblągu oraz stolicy mijające 7 dni było najlepsze epidemicznie od początku roku. Dwa największe miasta trójmiejskiej aglomeracji mogą natomiast pochwalić się najmniejszą liczbą wykrytych zakażeń od przełomu września i października. Sytuacja w Słupsku jest najkorzystniejsza od I tygodnia października.
Słowacja w żółtej strefie.
Słowacja jest pierwszym krajem naszego regionu, który osiągnął poziom żółtej strefy. Jednocześnie podobnie jak w innych krajach regionu odbywa się to w momencie kolejnych etapów luzowania obostrzeń. U naszych południowych sąsiadów są już otwarte hotele, jednostki kultury oraz restauracyjne ogródki[2]. Znoszenie obostrzeń ma miejsce ma miejsce również w Czechach i na Węgrzech aczkolwiek w tym drugim kraju dotyczy głównie zaszczepionych.
Najgorsza sytuacja wciąż panuje w Szwecji. III fala zakażeń nadal panuje na Litwie chociaż można ostrożnie założyć, że osiągnęła swój szczyt w zeszłym tygodniu. Warto przy tym dostrzec, że jej pik jest ciągle wyraźnie niższy niż w wielu analizowanych krajach.
Analizując poziom zaszczepienia populacji w wybranych krajach oraz liczbę wykonanych testów a także liczbę wykrytych przypadków trudno jest dostrzec jednoznaczną korelacje pomiędzy poziomem wyszczepienia społeczeństwa a liczbą zakażeń o ile oczywiście wyłączy się znajdujące się od dawna w zielonej strefie Izrael oraz Wielką Brytanię. Pewnym paradoksem jest, że w sytuacji sprawniejszej akcji szczepień liczba zachorowań zarówno na Litwie oraz w Szwecji jest wyraźnie wyższa niż w innych państwach regionu. Najprawdopodobniej ma to związek z poziomem obostrzeń, które mogą być niewystarczające przy takiej obecności wirusa w populacji.
Majówkowe spowolnienie szczepień
Liczba wykonanych szczepień w ostatnim tygodniu zmniejszyła się o 10% co należy wiązać w mojej ocenie wyłącznie z majówką. Jest szansa, że na koniec przyszłego tygodnia już 3 na 10 Polaków otrzyma jedną dawkę szczepionki a co dziesiąty będzie w pełni zaszczepiony.
Niestety są również powody do zmartwień. Ciągle szczepimy wolniej niż średnio w UE(o 0,9p.proc). Ponadto wciąż preparat Astra Zeneca nie cieszy się szczególnym powodzeniem u Polaków. O ile można zrozumieć obawy kobiet poniżej 50 roku życia w kontekście ryzyka zakrzepicy po przyjęciu preparatu opartego na technologii wektorowej o tyle obawy reszty społeczeństwa są bezpodstawne. W przypadku kobiet poniżej 50 roku życia ryzyko  pojawienia się zakrzepicy zatok żył mózgowych (CVST) wynosi 1 na 80 000[3].
https://twitter.com/pstragowski/status/1391704165991305226
https://twitter.com/pstragowski/status/1391704165991305226
Kolejnym powodem do zmartwień jest ciągle zbyt niski poziom zaszczepienia seniorów a więc osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg Covid-19 oraz zgon. W przypadku wystąpienia kolejnej fali zakażeń będzie to skutkować kolejnym testem i wyzwaniem dla wydolności systemu ochrony zdrowia. W żadnej grupie wiekowej nie osiągnięto poziomu 70% zaszczepionych.
https://twitter.com/PiotrekT/status/1391327403029508102/photo/1
https://twitter.com/PiotrekT/status/1391327403029508102/photo/1
Jednocześnie jak widzimy osiągamy lepsze wyniki przy obecnym poziomie zaszczepienia niż inne analizowane powyżej kraje co wynika w mojej ocenie z momentu w którym przekroczyliśmy próg 25% zaszczepionych. U nas stało się to już po przejściu III fali zakażeń.
% pozytywnych testów poniżej 10
Choć wciąż testujemy zbyt mało w porównaniu do praktycznie wszystkich naszych sąsiadów to jednak % pozytywnych testów spada wciąż szybciej niż liczba wykonanych testów oraz zleceń na nie z POZ. Osiągnięcie poziomu poniżej 5% pozytywnych testów oznacza odzyskanie kontroli nad pandemią według standardu WHO. W tym miejscu warto podkreślić, że niektórzy patrzą sceptycznie na wartość tego parametru i jego znaczenie dla oceny sytuacji epidemicznej ale w moim przekonaniu przy polskiej strategii testowania prawie wyłącznie osób objawowych jego analiza ma głęboki sens.
% pozytywnych testów jest na najniższym poziomie od przełomu września i października 2020 r.
Prognoza
W bieżącym tygodniu(09.05.21-15.05.21) spodziewam się w wariancie optymistycznym wykrycia 19 689 nowych przypadków Sars-Cov2 (średnio 2 813).
W wariancie pesymistycznym w mojej opinii zostanie wykrytych 22 854 nowych przypadków Sars-Cov2(średnio 3 265).
Najbardziej prawdopodobna liczba zakażeń w moim przekonaniu wynosi 21 034 nowych przypadków Sars-Cov2(średnio 3 005)
Spodziewam się w bieżącym tygodniu(09.05.21-15.05.21) około 1 196 zgonów (średnio 171).
Sprawdzalność prognozy z zeszłego tygodnia
W tygodniu (02.05.21-08.05.21) spodziewałem się w wariancie optymistycznym wykrycia około  25 895 nowych przypadków Sars-Cov2 (średnio 3 699).
W wariancie pesymistycznym w mojej opinii zakładałem wykrycie 32 876  nowych przypadków Sars-Cov2(średnio 4 697).
Najbardziej prawdopodobna liczba zakażeń w moim przekonaniu powinna wynieść 29 488 nowych przypadków Sars-Cov2(średnio 4 213)
Ostatecznie zostało wykrytych 30 572 (średnio 4 367) nowych przypadków Sars-Cov2 co oznacza, że moja prognoza okazała się trafna w 96,3%
Sytuacja epidemiczna w pigułce
Sytuacja epidemiczna w Polsce w pigułce w ostatnim tygodniu[02.05.21-08.05.21] (licząc od setnego przypadku Sars-Cov2) :
·Średnia tygodniowa nowych zakażeń 4 367 (-34,88% t/t; piąty tydzień spadków; najmniej w 2021 roku)
· Średnia tygodniowa zgonów 277 (-28,18% t/t; trzeci tydzień spadków; najmniej od drugiego tygodnia marca)
·Zaszczepieni w ostatnim tygodniu 1 620 956 (-10,60% t/t;)
Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało  9 987 919  tj. 26,04% populacji.
· Średnia liczba osób hospitalizowanych 19 032(-22,28% t/t; czwarty tydzień spadków; najmniej od drugiego tygodnia marca)
· Średnia liczba osób na OIOM 2 371(-17,79% t/t; trzeci tydzień spadków; najmniej od drugiego tygodnia marca)
·Średnia liczba osób przebywających na kwarantannie 138 043(-27,24% t/t; piąty tydzień spadków; najmniej w 2021 roku)
· Liczba zleceń na testy z POZ w ostatnim tygodniu 54 742(-19,94% t/t; szósty tydzień spadków; najmniej w 2021 roku)
·Liczba wykonanych testów w ostatnim tygodniu 366 394 (-9,35% t/t; szósty tydzień spadków; najmniej od ostatniego tygodnia lutego)
·% pozytywnych testów w ostatnim tygodniu 8,03%(-26,22% t/t; szósty tydzień spadków; najmniej od przełomu września i października 2020 r.) 
· Szacunkowa liczba osób, które przechorowały Covid-19 6,99-14,15 mln osób(18,23%-36,90% populacji)
[1] Zgodnie z WHO
Czerwona strefa >120 zachorowań/100 tys. w ciągu 14 dni.
Żółta strefa 60-120 zachorowań/100 tys. w ciągu 14 dni.
Zielona strefa <60 zachorowań/100 tys. w ciągu 14 dni.
Czy podobało Ci się to wydanie newslettera? Tak Nie
Mateusz Janota
Mateusz Janota

Liberał, radny dzielnicy #PrzymorzeWielkie w @gdansk,
Szef sztabu WOŚP #4543 przy #RadaDzielnicy #PrzymorzeWielkie w @gdansk opinie prywatne

Kliknij tutaj, aby anulować subskrypcję.
Jeśli ktoś przesłał Ci dalej tego maila i spodobał Ci się, możesz zasubskrybować ten newsletter tutaj
Created with Revue by Twitter.