View profile

Niklas Laninges nyhetsbrev - Issue #108

Niklas Laninges nyhetsbrev - Issue #108
By Niklas Laninge • Issue #108 • View online
Glad fjärde advent,
och välkommen till ännu ett veckobrev på tema tillämpad psykologi!
Unna dig nu fem minuter att bara luta dig tillbaka och mumsa i dig följande innehåll:
 • Kunskap: Beteendeinsatser för fortbildning i vuxen ålder
 • Inspiration: Rörelseloppan
 • (dis)inspiration: Landningssida för nästan alla svenska appar just nu
 • Läst i veckan: Självbetraktelser av Marcus Aurelius
 • Praktisk information inför julledigheten

Beteendeinsatser för fortbildning i vuxen ålder
Nästa år hoppas jag på att få arbeta mer med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Utanförskapet är som bekant stort och likaså arbetslösheten, inte minst bland unga vuxna. I skrivande stund får exempelvis hela 150 000 personer i åldern 20-29 år någon sorts sysselsättningsersättning eller bidrag.
Sverige är långt ifrån unika här, men som vanligt kryllar det inte av beteendeinitiativ på hemmaplan. Idag tänkte jag därför berätta kort om rapport från konsultbolaget ideas42 med fokus på följande beteendeutmaning:
För många vuxna som vill studera vidare misslyckas i att hitta ett program som passar dem.
Insatserna som sammanfattas nedan finns dokumenterade i rapporten Adult Enrollment: Design Guide Strategies to Help Adults (re)Enroll in College.
Identifierade barriärer
De insatser som presenteras i rapporten skapades för att adressera de barriärer ideas42 hittat i en serie djupintervjuer med vuxna i USA. Målgruppen är alltså vuxna som antingen hoppat av Collage/högskola eller inte gått sådan utbildning, men har en önskan att göra just detta.
Följande fem barriärer ansågs vara de främsta orsakerna till att inte fler sökte vidareutbildning:
 1. Få externa triggers som påminner och pushar målgruppen att faktiskt söka.
 2. Många saknar förebilder och exempel på personer som läser vidare, och har således svårt att se hur studier kan passa in i sitt liv.
 3. Upplevelse att det är dyrt att studera vidare, samt att man inte känner till de lån och bidrag som finns att söka.
 4. Ansökningsprocessen upplevs som krånglig.
 5. Brist på stöd i sökandet och ansökningsförfarandet, både formell såväl som informell hjälp.
Även om vi i Sverige har ett betydligt mer tillgängligt system när det kommer till högre studier så tycker jag att samtliga barriärer kan vara aktuella även på hemmaplan. Under 2022 kommer jag och teamet sannolikt att få berätta mer om våra egna projekt inom domänen arbetsmarknad.
Barriärmässigt så finns det som sagt många likheter.
Designinsatser som kan adressera barriärerna
I rapportens första del ger ideas42 en rad idéer till skolor på hur de med hjälp av beteendeinsikter kan adressera nyss nämnda barriärer. Totalt innehåller rapporten 35 olika idéer som sorteras in under fyra typer av insatser:
 • Metoder för att nå målgruppen bättre
 • Budskap och teman som resonerar med dem
 • Stöd i ansökningsförfarandet
 • Insatser som förser målgruppen med viktiga färdigheter
Jag hade gärna testat att sjösätta följande idéer:
 • Skapa informationsmaterial och hemsidor som specifikt vänder sig till vuxna (jämfört med generell information eller information som antar att alla som söker är ca 19-20 år). Denna adresserar främst barriär 2 och 4.
 • Skapa digitala informationsträffar där vuxna får chansen att träffa studenter som har en liknande livssituation som dem själva. Insatsen är tänkt att adressera samtliga barriärer.
 • Förse målgruppen med ett verktyg som hjälper dem att förstå vilken påverkan högre studier skulle ha på deras dagliga liv. Exempelvis genom att uppskatta arbetsinsatsen som krävs för studierna, visa tider för lektioner m.m. Insatsen adresserar barriär 1, 2 och 5.
 • Gör det lättare att komma i kontakt med högskolornas vägledare, och för dem att svara på frågor från presumtiva studenter. Idén är tänkt att adressera barriär 4 och 5.
The bigger picture
Vuxenutbildning kommer garanterat att bli en av de kommande årens stora frågor. Delvis på grund av den höga arbetslösheten bland 20-29 åringar, men också på grund av en arbetsmarknad som kräver pinfärska färdrigheter.
Den som är ny till ämnet beteendeinsikter har säkert främst varit i kontakt med nudges, det vill säga små ändringar för att göra det lite lättare att utföra ett visst beteende.
Att få vuxna att söka vidare studier är en så pass svår utmaning att nudging sannolikt inte kommer att ta oss någon vart. Det är också därför som majoriteten av ideas42:s 35 idéer är betydligt mer komplexa än en nudge. Vi talar här om förslag på nya processer, nya roller, ny policy kring studielån och bidrag, målgruppsspecifik information m.m.
Precis som med de flesta samhällsutmaningar så är frågan om vuxenutbildning inte så värst nudgebar – det behövs mer omfattande beteendeinsatser än så!
Rörelseloppan – en trigger för rörelse
Sommaren och det tillhörande barnprogrammet Sommarlov är långt bort på alla sätt och vis. Trots detta så fortsätter mina barn att skapa rörelseloppor – ett koncept som just SVT-succén Sommarlov populariserade under sommaren 2021.
En rörelseloppa är en helt vanlig pappersloppa (vi har alla vikt dem) där varje ruta innehåller en specifik rörelse (hoppa på ett ben, gör tio armhävningar etc.).
Rörelseloppan är också en synnerligen beteendeinformerad insats i folkhälsans namn. På många sätt är den allt man vill ha av en beteendeinsats:
 • Saken är i sig en naturlig trigger till önskat beteende
 • Alla kan skapa en egen loppa
 • Den uppmanar till tydliga beteenden (rörelserna)
Med det sagt vill jag skicka en tumme upp till SVT och alla aktörer som bidrar till att sprida konceptet rörelseloppan. Hoppas ni hittar något lika effektivt och beteendeinformerat nästa år!
Hetaste bland landningssidor
En av mina mest tragiska intressen är bankappar. När jag har tråkigt och utnyttjat all min skärmtid för de roliga apparna underhåller jag mig själv genom att klicka igenom mina bankappar.
Nyligen hade jag just en sådan kväll och slogs då av att de flesta designers på landets större banker verkar ha gått samma designkurs.
Designar du en bankapp? Glöm inte den obligatoriska bilden på en kvinna som ler lite lömskt.
Designar du en bankapp? Glöm inte den obligatoriska bilden på en kvinna som ler lite lömskt.
Som bekant så är förluster eller att exponera sig för risker något bland det värsta människor vet. Att kopiera sina konkurrenter kan då uppfattas som ett beteende som hjälper en att undvika just risker.
Detta är givetvis en felaktig uppfattning.
Kollaget ovan visar tydligt att kopierabeteendet dock leder raka vägen till att uppfattas som trist och förutsägbar. Något som bäst fångas av det engelska ordet bland (smaklös, mild, intetsägande).
Läst i veckan
Nyutgåvan av Självbetraktelser skriven av stoikern Marcus Aurelius.
Denna samling av den romerska kejsarens texter går kanske att se som en av de tidigaste självhjälpsböckerna. Då Stoicism länge varit hett bland världens teknikmiljonärer var jag tvungen att se vad som var grejen.
Vare sig självhjälp eller gamla grekiska filosofer är egentligen min tekopp, men jag måste erkänna att det varit rätt rogivande att spendera veckan med Aurelius råd och tankar.
Vad sägs exempelvis om:
Slösa inte bort det som återstår av ditt liv på föreställningar om andra när du inte utför något som är till gagn för det gemensamma
Alltså, trevliga små råd förpackat i årets snyggaste omslag.
Sveriges snyggaste självhjälpsbok?
Sveriges snyggaste självhjälpsbok?
Praktisk information inför julledigheten
Precis som förra året så kommer jag unna mig lite paus i skrivandet. De kommande tre söndagarna innehåller därför några favoriter i repris, nämligen årets mest uppskattade inlägg.
Om du är på desperat jakt efter beteendeinnehåll i mellandagarna kan jag rekommendera följande:
Did you enjoy this issue?
Niklas Laninge

Observationer, lärdomar och inspiration från veckan som gått på temat beteendedesign, psykologi, teknik och produktutveckling.

Som ny prenumerant får du en sammanställning av de bästa verktygen och mest inspirerande tillämpningarna av psykologi som jag skrivit om så här långt.

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Slå en signal på 0707 51 45 45 om andan faller på!