View profile

Niklas Laninges nyhetsbrev #86

Niklas Laninges nyhetsbrev #86
By Niklas Laninge • Issue #86 • View online
Välkommen till nummer 86 av mitt veckovisa nyhetsbrev om psykologi och beteendedesign!
Terminen börjar gå mot sitt slut och jag hoppas att du, precis som jag, börjar få klart alla projekt och sysslor inför semestern.
Dagens meny:
  • Kunskap: nudging för att få fler att välja flexibelt arbete
  • Inspiration: Helsingborg stad och deras stadsdelsmammor
  • Läst i veckan: Konferansen av Mats Strandberg
  • Tips: Sommarerbjudande för min tredje bok – Digitala beteenden

Nudges som får fler att välja flexarbete
Riskkapitalbolaget a16z gjorde nyligen en enkät som besvarades av totalt 226 VD:ar på bolag som a16z investerat i. Enkäten innehöll diverse frågor om pandemi och framförallt huruvida pandemin förändrat hur man kommer att arbeta från och med nu.
Det jag fann mest intressant var att endast 18 av 226 företag planerar att arbeta från ett fysiskt kontor fem dagar i veckan. 57 företag har gått över till att helt driva sin verksamhet på distans medan resten av företagen kommer att präglas av så kallat flexarbete. Man kommer med andra ord att kräva att anställda är på kontoret 1-2 dagar i veckan.
Fram tills mars 2020 var det på många sätt riktigt svårt att få anställda, och inte minst chefer, att arbeta på distans. Vem vet hur det blir till hösten men om du och din organisation, likt nyss nämnda teknikbolag, vill bibehålla ett flexibelt arbete så kommer nu en studie att inspireras av.
Tre nudges för flexiblare arbete
2017 testade en grupp akademiker tre typer av insatser vars syfte var att påverka när anställda vid en myndighet i Australien kom till, och gick från, jobbet. Syftet var alltså inte primärt att få folk att jobba hemifrån utan snarare “rucka” på den klassiska nio till fem-kulturen.
Följande tester utfördes:
  • Standardinställningen på Outlook ändrades så att det förvalda var att möten inte gick att boka före tio på förmiddagen eller efter fyra på eftermiddagen.
  • Chefer uppmanades att både välja mer flexibla arbetstider samt att kontinuerligt uppmuntra sina anställda att göra detsamma.
  • Det anordnades en tävling mellan team där de som uppvisade mest flexarbete belönades med poäng och mindre priser.
Samtliga insatser hade effekt på önskat beteende, men just tävlingen visade sig vara det knep som hade störst effekt på kortsikt. Dessutom var det denna insats vars effekt också satt i längst. Trots att tävlingen togs bort så fortsatte ca sju procent av deltagarna i gruppen som fått ta del av tävlingsinsatsen att arbeta under mer flexibla arbetstider i flera månader.
Helsingborg stad och deras stadsdelsmammor
En vanlig beteendeförändringsteknik är att använda en trovärdig källa som den avsändare som uppmanar till en viss beteendeförändring. Tekniken syftar primärt att öka motivationen hos en målgrupp som uppvisat viss skepsis kring ett målbeteende.
Som du kan räkna ut så är det inte helt lätt att använda den här tekniken. Dels för att avsändare ofta kan vara något av en vattendelare, dels för att det i många fall egentligen är så att det är enkelheten att utföra ett beteende som är den stora utmaningen – inte huruvida man är motiverad eller inte.
I veckan stötte jag dock på en synnerligen kreativ och vettig tillämpning av sagda beteendeförändringsteknik. Projektet ifråga heter Stadsdelsmammor 2.0 och har drivits i Helsingborg stad 2017-2020.
Syftet med projektet är har varit (läs mer här):
”Tredjelandsmedborgares sociala isolering ska brytas, att deras delaktighet i samhället ska öka samt att de närmar sig arbetsmarknaden. För att genomföra detta utgörs de främsta verktygen av stadsdelsmammor och multicaféer.”
Strategin har varit att rekrytera och utbilda 60 så kallade statdsdelsmammor, det vill säga kvinnor som tillhör målgruppen och som ges diverse verktyg för att på så vi hjälpa andra att närma sig arbetsmarknaden.
Under vaccinationen mot Covid-19 har man mobiliserat stadsdelsmammorna igen i en kampanj som syftar till att öka vaccinationsgraden i vissa stadsdelar.
Bild hämtad från Helsingborg stads Linkedin
Bild hämtad från Helsingborg stads Linkedin
Slutsats och lärdomar
Att använda sig av en trovärdig källa för att uppmana sin målgrupp att utföra ett beteende kan alltså vara effektivt när målgruppen uppvisat låg motivation kring förändringen.
Det räcker dock sällan med att personen ifråga poserar för en bild – snarare så krävs ett långsiktigt engagemang där den trovärdiga källan engageras (och avlönas) över lång tid.
Här är projektet Stadsdelsmammor 2.0 en lysande förebild!
Läst i veckan
I veckan sträckläste jag Mats Strandbergs skräckroman Konferensen. Här snackar vi om en riktig bladvändare som utspelar sig under just en konferens för kommunanställda. Det märks att Strandbergs bild av sådana inte är så värst positiv vilket tyvärr leder till att ingen av bokens karaktärer går att tycka om.
Trots diverse nidbilder av anställda inom offentligsektor så är det här ändå en perfekt bok för hängmattan – förutsatt att du vare sig är lättskrämd eller kräsmagad.
Pangpris boken Digitala beteenden
2019 lanserades min och Arvid Jansons tredje bok Digitala beteenden. Till skillnad från våra tidigare böcker ville vi med Digitala beteenden fokusera på hur psykologi kan användas i digitala gränssnitt samt ge läsaren verktyg för just detta.
Vi talar alltså om en bok som passar kommunikatörer, marknadsförare och produktutvecklare, ja alla vars arbete går ut på att förändra gränssnitt i syfte att påverka användarbeteende.
Intresserad?
Då kan du just nu köpa boken för 175 kronor (ordinarie pris 257 kr), frakt ingår i priset!
Vill du nyttja denna deal är det bara att svara på mejlet och ange adress samt ange antal böcker du vill ha (vi kan säga 2 för 300 kr).
Jag bekräftar sedan din order och anger mitt swishnummer för betalning.
Boken kommer sen hem till dig under veckan.
Did you enjoy this issue?
Niklas Laninge

Observationer, lärdomar och inspiration från veckan som gått på temat beteendedesign, psykologi, teknik och produktutveckling.

Som ny prenumerant får du en sammanställning av de bästa verktygen och mest inspirerande tillämpningarna av psykologi som jag skrivit om så här långt.

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Slå en signal på 0707 51 45 45 om andan faller på!