View profile

Niklas Laninges nyhetsbrev #24 – coronavecka

Niklas Laninges nyhetsbrev #24 – coronavecka
By Niklas Laninge • Issue #24 • View online
Välkommen till nummer 24 av mitt veckovisa nyhetsbrev om psykologi, design och tjänsteutveckling. Stort tack till er som puffade för förra veckans utgåva, det är tack vare er som prenumerantantalet stadigt tickar på – vilket gör det lite roligare att skriva om jag ska vara helt ärlig.
Dagens meny:
 • En aktuell studie kring vem som minns och följer alla coronarelaterade beteendeuppmaningar
 • En analys av vidmakthållande av coronarelaterade åtgärder och dess följsamhet kopplat till tid
 • Tre boktips!
 • Tre snabba beteendeförändringar kopplat till corona
Som du märker blir det mycket corona idag, nästa vecka blir raka motsatsen!

Unga män minst följsamma i coronatider
Mina husgudar Behavioural Insights Team (BIT) är som alltid riktigt snabba med att utföra korrekt och hyperrelevant forskning – så även i kristider.
Denna gång är det en studie med över 20 000 deltagare där BIT undersökt vilka som minns och följer alla de rekommendationer som syftar till att minska spridningen av Covid-19. Hela rapporten hittar du här, nedan sammanfattar jag deras fyra fynd.
Yngre, speciellt yngre män, är sämst på att minnas vilka åtgärder man bör vidta för att minska smittspridning.
Män uppger att de är mindre benägna att följa riktlinjer. OBS! Gäller ej för de som är över 70.
Oron för coronaviruset har stadigt ökat bland äldre och medelålders
Fler tror att de kommer att drabbas av viruset, men det oroar främst kvinnorna.
Några personliga reflektioner
 • Budskap om vem som är i riskgrupp verkar ha önskad effekt på hur de i riskgruppen beter sig, men eventuellt oönskade effekter på yngres beteende
 • Den personliga, upplevda, risken ökar föga förvånande i takt med att fler bevis för risken uppdagas (dödstal och rapport om insjuknade) – trots att riskgruppen hittills varit densamma
 • Mäns (generellt) systematiska övertro till sig själva och oförmåga att oroa sig kan försvåra vidmakthållandet av rekommendationerna på lång sikt
Individualistiska länder minst följsamma i coronatider?
I nummer 22 skrev jag kort om min vän John Ekmans fin fina think piece om vilka länder vars invånare på lång sikt kommer att vidmakthålla önskade åtgärder.
Till sin hjälp tar John den holländske socialpsykologen Geert Hofstedes modell kring kulturella skillnader mellan länder. Hofstedes modell menar att skillnaderna kan ses ur följande sex dimensioner:
 1. Liten mot stor maktdistans
 2. Individualism mot kollektivism
 3. Maskulinitet mot femininitet
 4. Osäkerhetsundvikande
 5. Lång mot kort tidsorientering
 6. Tillfredsställelse mot återhållsamhet
John ser främst två långsiktiga utmaningar kopplat till coronpandemin: auktoriteter måste instifta och upprätthålla social distansering samt att invånarna måste acceptera och efterleva sagda direktiv.
För att skapa en bild av vilka länder som kommer att lyckas bäst respektive sämst med ovanstående utgår John från de två första dimensionerna i Hofstedes modell. Dimension ett säger något om invånares acceptans för hierarkier och auktoriteter. Dimension två säger något om vart din lojalitet börjar och slutar: mot dig själv och familjen (individualistisk) eller sträcker den sig till andra grupper och institutioner (kollektivistisk).
I sin analys har John sedan kombinerat länders poäng i dessa två dimensioner för att skapa vad han kallar för COVID Cultural Risk Score (CCRS). Sett till denna så kommer följande länder få det tufft att på lång sikt upprätthålla nödvändiga åtgärder:
 1. Nya Zealand
 2. Danmark
 3. Australien
 4. UK
 5. USA
 6. Österrike
 7. Nederländerna
 8. Irland
 9. Israel
 10. Kanada
En än mer intressant jämförelse gör John när han radar upp hur de tio mest folkrika länderna placerar sig på listan (CCRS-poäng; högt=dåligt):
 • Kina (40)
 • Indien (71)
 • USA (151)
 • Indonesien (36)
 • Pakistan (59)
 • Brasilien (69)
 • Nigeria (43)
 • Bangladesh (40)
 • Ryssland (46)
 • Mexiko (49)
Fördjupa dig gärna i Johns artikel här och dela den mer än gärna om du finner den intressant. Personligen tycker jag att den gav en ny och hittills skrämmande korrekt prognos effekter av coronakrisen.
Läser just nu
 • Yarden av Kristian Lundberg: för fin och för kort för att inte läsas
 • Välkommen till Amerika av Linda Boström Knausgård: gripande om en psykiskt dysfunktionell familj – läs!
 • Build better products av Laura Klein: en bok om att bygga primärt digitala produkter som är exakt likadan som alla böcker om att bygga digitala produkter – skippa!
Veckans coronalänkar
Feedback?
Använd tumme upp här nedan om du gillade veckans läsning, tumme ner om du ogillade den. Svara på detta mejl om du vill dela fler tankar om innehållet.
Tack på förhand!
Did you enjoy this issue?
Niklas Laninge

Observationer och lärdomar från veckan som gått på temat beteendedesign, psykologi, teknik och produktutveckling.

If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Slå en signal på 0707 51 45 45 om andan faller på!