Jan de Man Lapidoth | Nyhetsbrev

Jan de Man Lapidoth | Nyhetsbrev

By Jan de Man Lapidoth

Betraktelser och kontemplationer om processen och arbetet att bli en mera hel människa. Om att vara mera levande. Och att utveckla sin inre hållbarhet.

3 issues

Previous issues