View profile

Jan de Man Lapidoth | Nyhetsbrev 7.21

Jan de Man Lapidoth
Jan de Man Lapidoth
Tack för att du prenumerar på mitt nyhetsbrev. Den tar framöver en lite förnyad inriktning. Igen ;) Men så kan det vara med livet. Och apropå livet delar jag i detta nummer en kontemplation om livet i form av en inbjudan.

En inbjudan
Det senaste året har bjudit på händelser och utveckling jag tidigare aldrig mött. Jag har prövats och valt att söka nya vägar i mig själv, snarare än att styras av tidigare mönster. Det här har medfört att jag släpper iväg mig själv i nya riktningar i livet, inte minst professionellt.
När jag skriver det här har jag just fått besked att en begåvad och klok vän gått bort. Mycket yngre än jag. Livet är skört, det är något vi ofta säger. Ändå fortsätter de flesta av oss som att det inte spelar någon roll.
Redan innan beskedet hade jag dragit ett streck för mig själv. Det räcker nu. Jag är här för att vara levande. För att bidra med det jag har och tycker är angeläget. Oavsett vad andra tycker. Oavsett vad som är rätt utifrån våra mer eller mindre styrande normer.
Jag önskar använda all min erfarenhet och kunskap på nya sätt, för delvis nya syften. Men också för att uppnå en starkare helhet i mig själv där mitt arbete och mitt liv blir än mer integrerat i mig.
Skapandet av min nya professionella gärning är ännu i ganska tidigt skede. Ramar och konturer börjar klarna, men inte detaljerna. Men så långt har jag kommit att jag önskar bjuda in dig, och andra som vill, att vara med.
I vintras gjorde jag en iteration av KNOWHOUSE med fokus på klargörande arbete. Det jag inte förstod då (duh!) är att det var en mellanstation. Och att den konceptualiseringen fortfarande höll mig kvar lite för mycket i min gamla värld.
De senaste månaderna har jag utmanat mig själv ytterligare, med ovärderligt stöd av min kloke vän Ann. Jädrar vad jag fått träna. Och nu ser det ut att lossna och klarna på en ny nivå. Den nivå jag känner att jag ska vara de närmaste 5 åren eller så. Klargörande arbete finns i allra högsta grad kvar i mig, och jag fortsätter jobba med min djupare förståelse av hur klarhet kommer till.
Jag kommer fortsätta skriva och dela. Och tittar på hur jag ska utveckla min lite spretiga närvaro i olika sociala plattformar. Min blogg och det här nyhetsbrevet förblir “hemmabasen”. Så mycket vet jag. Jag blir glad om vi har fortsatt kontakt. Och kanske till och med kan förnya den och utveckla den tillsammans.
Konturer
Kärnan i mitt kommande arbete är ett skifte i hur hur jag ser på syftet och värdet. Mitt bidrag handlar om att bidra till en individs utveckling som människa. Att bli lite mer medveten, lite klokare och lite mera hel. Det har ett egenvärde. Sen är det min övertygelse att mina kunder kommer ha stor nytta av sin utveckling i alla delar av sina liv, även professionellt. Och att arbetsgivare ser det värdet och kan motivera att betala mig för att jobba med sina medarbetare och ledare.
Några saker som blivit tydliga för mig senaste månaderna:
• Större fokus på individens utveckling än grupper och organisationer. Jag är allt mer övertygad om att vägen till bättre samarbete och verksamheter går via individers inre arbete.
• Fokus på människans inre arbete och processen att bli “mera hel” genom att integrera huvud, kropp och själ. Jag kallar det arbete med inre hållbarhet. Jag ser det som en personlig praktik där jag kan på olika sätt kan utgöra stöd och vara vägledare.
• Tydliggöra kopplingen mellan inre hållbarhet och de utmaningar vi människor står inför, enskilt och tillsammans.
• Använda min 30-åriga erfarenhet av ledarskap och organisationer i kombination med nyare erfarenheter och lärdomar inom t ex meditation, naturupplevelser, qigong och massage.
• Synliggöra värdet av de olika roller jag kan ta i mitt arbete beroende på behov och sammanhang - t e x öppnare, tänkare, sorterare, vägledare.
• Öppna en egen fysisk “studio” där jag kan ta emot kunder för samtal, behandlingar och träning. Och börja använda naturen som utvecklingsmiljö i högre utsträckning.
• Vara uppmärksam på normer och mentala modeller inom mänsklig utveckling och stå för en ren och hederlig praktik.
Under sommaren jobbar jag vidare med förtydliga mitt erbjudande och räknar med att komma igång under hösten. Förmodligen med en del testaktiviteter och prova-på-erbjudanden.
För första gången på mycket länge har jag en skapande energi i mig som gör mig riktigt levande. Ett spännande och utvecklande äventyr.
Med önskan om en fin sommar!
Jan
Did you enjoy this issue? Yes No
Jan de Man Lapidoth
Jan de Man Lapidoth @jandeman

Betraktelser och kontemplationer om processen och arbetet att bli en mera hel människa. Om att vara mera levande. Och att utveckla sin inre hållbarhet.

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Created with Revue by Twitter.
Jan de Man Lapidoth | KNOWHOUSE AB | Storängsgatan 3 | 11544 Stockholm | SWEDEN