ΗΜΕΡΙΔΑ: ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

#36・
53

issues

Subscribe to our newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Terms of Service and Privacy Policy and understand that ΙΝΚΑ CHOICES: Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο + EXTRAS will receive your email address.

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με έμφαση στις Νοητικές & Αυτιστικού Φάσματος Διαταραχές.
Σας προσκαλούμς στην επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώνει το Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιυισμικής Αγωγής. Με το Include, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ELISe Erasmus+ με την συνεργασία του Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Thess Intec και του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ΙΝ.ΚΑ.
Η εκδήλωση εντάσσεται στις Μέρες Tokei Maru Υπό την Αιγίδα του Δήμου Θερμαϊκού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/2 2022 @ 10:00
Golden Star City Resort
Π.Κουντουριώτου 73

Ινστιτούτο Καταναλωτών
ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" με έμφαση στις Νοητικές & Αυτιστικού Φάσματος Διαταραχές https://t.co/5ylwiJdkjH
Did you enjoy this issue?
Ινστιτούτο Καταναλωτών

Το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, που μπορεί και εκπροσωπεί τους καταναλωτές από το 1970!

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Ορφανίδου 1, 54626, Θεσσαλονίκη