ΙΝΚΑ: Έντυπο Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων

#49・
53

issues

Subscribe to our newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Terms of Service and Privacy Policy and understand that ΙΝΚΑ CHOICES: Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο + EXTRAS will receive your email address.

ΙΝΚΑ: Έντυπο Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων
Κατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το έντυπο του Νέου ΙΝΚΑ (Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που Χρήζουν Μακροχρόνιας Φροντίδας και Βοήθειας) όπως αυτό παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε για πρώτη φορά στην εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων.

Έντυπο Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων (Δωρεάν Λήψη)
Did you enjoy this issue?
Ινστιτούτο Καταναλωτών

Το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, που μπορεί και εκπροσωπεί τους καταναλωτές από το 1970!

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Ορφανίδου 1, 54626, Θεσσαλονίκη