View profile

Modüler sistem ile proje dosyalarının güncelliği korunabilir. Nasıl mı?

Modüler sistem ile proje dosyalarının güncelliği korunabilir. Nasıl mı?
By Halil Nuroğlu • Issue #1 • View online

Ürünlerde performans kaygısı nedeniyle birden fazla proje dokümanı (.fig) olur. Bu projelerin bazı akışlarında ortak sayfalara, alanlara, içeriklere sahip olabilir.
ÖR 1; modal içindeki content birden fazla .fig dosyasında yer alabilir. Daha da somutlaştırmak gerekirse “taşı” fonksiyonunun açtığı modalın içeriği “tüm klasörler” olsun. Bu modal içeriği, tüm projelerde herhangi bir sayfada açılan bir içerik olsun. Her proje dokümanına kopyala yapıştır yapmak yerine adı “Slot” olan bir paylaşımlı (Shared Library) kütüphane oluşturun.
ÖR 2; Bir list item'ın option'larını gösteren dropdown içeriği mesela? Paylaşımlı Slot dokümanınıza koyarak, diğer proje dokümanlarındaki list itemlarda aynı optionları gösterebilir, yeni bir item (feature) eklediğinizde tüm proje dokümanlarınıza otomatik yansıtabilirsiniz.
Aslında bu yaklaşım paylaşımlı component mantığından farksız değil. Orada componentler içerikten bağımsız jenerik olurken, burada o componentleri kullanarak oluşturulan section'ları veya content'leri kullanmış oluyoruz…
Böylece tekrar kullanılabilir contentler oluşturarak proje dokümanın performans yükünü azaltır ve güncel tutabilirsiniz.
Moduler Sistem için örnek şema
Moduler Sistem için örnek şema
Did you enjoy this issue?
Halil Nuroğlu

Product Designer — Design System Advocate #ux #product #marketing #designops

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue