View profile

Een nieuwe missie voor Facebook... 😳🌏

Revue
 
Net toen ik aan deze Revue wou beginnen, kwam er een mail van Ernst-Jan Pfauth binnen. In zijn ‘Media
 

Fredo De Smet

February 26 · Issue #29 · View online
Wekelijkse obsessies. Waarschijnlijk over mens, media en machines. Padvinderij in de veranderende maatschappij.

Net toen ik aan deze Revue wou beginnen, kwam er een mail van Ernst-Jan Pfauth binnen. In zijn ‘Media Nieuwsbrief’ vind je een samenvatting van de lange brief die Mark Zuckerberg vorige week online plaatste. ’Building Global Community’ is de mission statement van het Facebook van de toekomst.
Lap, twee uur van mijn leven verspeeld’, dat was het gevoel toen ik Ernst-Jan’s mailing zag. Niet omdat hij me voor is in het samenvatten en becommentariëren ervan. Maar omdat Zuckerbergs manifest nogal - euh - manifestig is.
De belangrijkste boodschap: Zuckerberg erkent (eindelijk) dat Facebook meer dan een technologie bedrijf is. Hij excuseert zich voor enkele fouten die het gevolg waren van de ontkenning hiervan en van de snelle groei van het bedrijf. Zuckerberg probeert in mijn ogen vertrouwen te winnen door een missietekst te schrijven. In de tekst staat één doel centraal: samen de wereld bouwen die we zelf willen. En met samen bedoelt hij de ganse planeet. Every fucking one of us.
“In times like these, the most important thing we at Facebook can do is develop the social infrastructure to give people the power to build a global community that works for all of us.” dixit Zuckerberg
De CEO van Facebook rept met geen woord over hoe dit nobele doeleinde zich moet verhouden ten opzichte van de dagelijkse realiteit van Facebook, de reclamereus. 
Vind ik de tekst van Facebook verder waardeloos? 
Inhoudelijk niet, immers voor wie wil weten hoe een techno-utopist denkt of welke updates je in de komende maanden mag verwachten in de Facebook interface, is Zucky’s manifest een aanrader. Dus als media en innovatie je vak zijn, dan moet je deze tekst lezen.
De tijd die ik erin stak om de tekst te lezen, dat was wel verspilling. ‘Building Global Community’ is een vage visie-tekst. Als het van Zuckerberg afhangt, evolueert Facebook van een social media app-je naar dè sociale infrastructuur van de global village. Zuckerberg gebruikt echter letterlijk bijna 100 keer het woord community zonder te beschrijven (en dus evenmin te weten?) wat het betekent . 
“The purpose of any community is to bring people together to do things we couldn’t do on our own,” 
Maar Mark, voor elke community met goede intenties bestaat er één met 'slechte’ intenties. 
Daar gaat Zuckerberg heel erg licht over (voor meer hierover; de kritiek van Nicholas Carr in deze is interessant).
"For the past decade, Facebook has focused on connecting friends and families. With that foundation, our next focus will be developing the social infrastructure for community – for supporting us, for keeping us safe, for informing us, for civic engagement, and for inclusion of all.”  dixit Zuckerberg
Los van het feit of dit mondiale scenario wenselijk is, is het maar de vraag of een Silicon (of Shenzheng) bedrijf daarvoor kan instaan. Denk even met mij mee;  in onze samenleving zorgt de overheid voor de 'harde’- zeg maar concrete- infrastructuur. Denk maar aan mobiliteit, gezondheidszorg en veiligheid gaat (wegen, lichtpalen, ziekenhuizen, scholen, politie, het leger). Maar wat sociale infrastructuur betreft, dus het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen dat tot doel heeft de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in steden, dorpen en wijken te bevorderen, lijkt het soms dat de overheid hier niet veel zin of tijd meer voor heeft. Althans dat hoor ik vaak van stemmen uit sociale, culturele en andere verenigingen die tot deze sociale infrastructuur behoren. Het gaat meer om kwantitatieve output (jobs, kpi’s) dan om kwalitatieve verbinding. Men zou dus kunnen stellen dat community building een andere aanpak nodig heeft. Het is maar de vraag of we willen dat een bedrijf als Facebook dit overneemt. 
Een interessante vraag is deze: kunnen we een sociale infrastructuur bouwen op basis van commons in plaats van op basis van technologische of nationale controle? Cyborg activist Aral Balkan doet hierin een voorzet in de tekst  Encouraging individual sovereignty and a healthy commons. Het is een noodzakelijke denkoefening die tot nader order even efemeer is als Zuckerbergs manifest. En hoe kan - dat is de vraag die ik me steeds stel - technologie hierin op een veilige manier helpen? Blockchain iemand?
wordt vervolgd,
Fredo

Mark Zuckerberg: Building Global Community
De Media Nieuwsbrief: Het belangrijkste manifest van 2017, samengevat 👌 | Ernst-Jan Pfauth
Zuckerberg’s world | Nicholas Carr
Aral Balkan — Encouraging individual sovereignty and a healthy commons
ar.alShare
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Gent M - 9050 - België