View profile

Arches Capital - Frank Appeldoorn - #6 Angel-investeringen in Nederland

Arches Capital - Frank Appeldoorn - #6 Angel-investeringen in Nederland
Gedreven door de aanhoudende lage rentestand en de zoektocht naar rendement, is het mijn verwachting dat het aantal angel-investeringen in Nederland de komende jaren een mooie groei zal laten zien. Deze groei wordt nog versterkt door het vele geld dat afgelopen jaren door private equity fondsen is opgehaald. Geld dat vervolgens doorsijpelt naar ondernemers die hun bedrijf verkopen—aan diezelfde fondsen. Veel van deze ondernemers worden nadien angel-investeerders. Het lijkt mij waarschijnlijk dat er een nieuwe generatie van angel-investeerders aan komt die hun kapitaal en kennis beschikbaar stellen aan startups.
Het jaarlijkse rapport van Golden Egg Check over het Nederlandse Tech Ecosysteem, geeft een goed beeld van wat er gebeurt in de Nederlandse venture capital landschap. Golden Egg Check is de laatste jaren hét instituut geworden op het gebied van: bijhouden van investeringen, de groottes van de rondes en welke partijen participeren. Ik vind het altijd waanzinnig interessant om de grote trends te kennen en daarbij ook te kijken hoe wij als Arches Capital daarop kunnen inspelen. In de cijfers van 2020 zal ongetwijfeld een duidelijk Corona-effect waarneembaar zijn.
Wat zien we als we naar 2020 kijken?
Bij de angel-investeringen zien we dat er minder deals zijn gedaan ten opzichte van 2019. Ook waren de deals kleiner. Net na het barsten van de bom in maart 2020, hebben wij een belronde gedaan naar al onze leden. Daarbij hoorden wij ook een significante afname in de behoefte om te investeren. Dat de cijfers naar beneden zijn gegaan, verbaast me dus niet. Als Arches Capital zijn wij juist wél doorgegaan met investeren; omdat we mooie deals zagen, en ook de mogelijkheden door de crisis.
Het is erg frappant dat, in tegenstelling tot de kleinere angel-investeringen, het beeld bij de grotere venture capital investeringen omgedraaid is: in 2020 zijn er meer grotere rondes gedaan, tegen hogere bedragen. Kennelijk is er inderdaad veel geld aanwezig bij fondsen die altijd een tijdsdruk hebben om het geld uit te geven en te investeren in snelgroeiende bedrijven. Wij hebben trouwens zelf ook twee van deze deals mogen doen: EclecticIQ en CodeSandbox.
Dieper ingaand op de data van Golden Egg Check, valt het mij op dat 83 van de 272 deals door angels zijn gedaan, al dan niet in combinatie met andere investeerders. Dit aantal had ik hoger verwacht. Het totaalbedrag van deze investeringen is bijna 200 miljoen euro. Bijna de helft van deze investeringen door angels ligt onder de half miljoen euro. Overigens worden niet alle angel-investeringen in Nederland aangekondigd. Het is opvallend dat meer dan 70% van de venture capital deals boven de 2 miljoen euro ligt.
Concluderend is 2020 ook statistisch natuurlijk een vreemd jaar. Wat voor mij overduidelijk uit de cijfers blijkt. is dat het gat tussen angel-investeringen en venture capital fondsen niet kleiner is geworden door corona, maar juist groter. Dit geeft voor mij de noodzaak aan voor angels om vooral samen, met meer kennis, te investeren in bedrijven die al wat verder zijn.

 

Did you enjoy this issue?
Arches Capital - Frank Appeldoorn

Arches Capital - Frank Appeldoorn

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue