View profile

Arches Capital - Frank Appeldoorn #1 - Waardering

Arches Capital - Frank Appeldoorn #1 - Waardering
‘Wat is mijn onderneming waard?’ Dit is veruit de meestgestelde vraag die ik vanuit start-ups krijg. Om maar meteen duidelijk te zijn: er is geen objectieve manier om daar een antwoord op te geven. Het waarderen van een onderneming in de early-stagefase is, zoals gezegd, een art, not a science. Er is wel een tweetal goede handvatten die investeerders gebruiken, die voor start-upfounders ook handig kunnen zijn.
Eén ijkpunt voor de waardering van jouw start-up, is kijken welke investeringen er in vergelijkbare start-ups zijn gedaan. Deze methode hanteren professionele investeerders ook: ze kijken naar deals die ze eerder al gedaan hebben, of die door anderen zijn gedaan. Als je weet welk bedrag in een start-up is geïnvesteerd, kun je ervan uitgaan dat de waardering 4 of 5 keer dit investeringsbedrag is. Voor start-ups is het vaak lastig deze cijfers te vinden. Hierover zal ik in een volgend blog verder op ingaan. Investeerders daarentegen spreken zoveel bedrijven, dat zij vrij makkelijk een goed beeld krijgen van wat een waardering zou moeten zijn. Bij dit ijkpunt gebruik je de gedane investeringen als vorm van validatie.
Als start-up ondernemer kun je de gevonden waarderingen gelijk relateren aan je eigen start-up en de door jou gewenste investering; het investeerdersbedrag zou tussen de 15-25% van de vermoedelijke waardering moeten liggen.
Een ander ijkpunt voor de waardering van je start-up, hangt samen met het exitpotentieel. De standaard venture capital is op zoek naar een 10x exit voor jouw bedrijf. Is jouw bedrijf te verkopen voor 10x de waardering? Dit ijkpunt is meestal eenvoudig te relateren aan de markt waarop de start-up zich bevindt. Soms is er natuurlijk wel discussie; als een echt nieuwe markt wordt aangeboord. In dat geval komen er meer aannames bij aan te pas, zoals: de waarde voor de klant, de prijs die hij betaalt en hoeveel van dit soort bedrijven er in de directe markt zijn. Mocht de investeerder niet het idee hebben dat de markt groot genoeg is om 10x de waardering te verkrijgen, dan zal hij niet investeren. Bij dit ijkpunt voor de waardering van je start-up vormt het markpotentieel je validatie van de waardering.
Voor later-stagebedrijven is er naast bovengenoemde waarderingspeilingen nog een derde manier; zij kunnen ook uit de voeten met de DCF-methode (Discounted Cash Flow). Deze methode is gebaseerd op toekomstige cashflows, iets wat bij early-stagebedrijven nog te onzeker is.
Uiteindelijk is er natuurlijk maar één juiste waardering! En dat is de prijs die een investeerder wilt betalen voor de onderneming, of een deel daarvan. Je hebt dan ook maar één investeerder nodig om een waardering te bepalen.
Ik hoop dat start-upondernemers door deze blog een betere inschatting kunnen maken van hun waardering. Succes met de business!

 

Did you enjoy this issue?
Arches Capital - Frank Appeldoorn

Arches Capital - Frank Appeldoorn

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue