Bekijk profielpagina

EduSparx | Passie voor leren | 19

Revue
 
 

EduSparx | Passie voor leren

14 juni · Editie #19 · Bekijk online

🔻


INHOUD To Google or not to Google | Mini-cursus opbouw cursuspagina -2- | Moodle plug-in JazzQuiz | Hoe gaan we het komende schooljaar aanpakken?

Hi Lezer,
Een roerig weekje. Google onder de privacy-schijnwerpers. Examenuitslagen binnen. Afronden van het cursusjaar. Verplicht weer iedereen naar het gebouw om les te krijgen.
En ondertussen ligt er weer een nieuwe nieuwsbrief op de digitale mat. Met huiswerk 😎! Veel leesplezier!
Namens Team EduSparx,
Kees Koopman.
Foto door Fox via Pexels
Foto door Fox via Pexels
To Google or not to Google
Gaan we na de zomervakantie massaal werken met software van Microsoft? Of zorgt Google ervoor dat het tegen die tijd voldoet aan de eisen die door de Autoriteit Persoonsgegevens aan hen worden gesteld? De verwachting is dat laatste, maar je weet het pas zeker als het zover is 😀.
Waar gaat het over?
De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google, hoe de programma’s van Google Workspace (waaronder het officepakket met tekstverwerker, presentatieprogramma en spreadsheet, meet en classroom) gebruikt worden. Google kan bijvoorbeeld zien waar de gebruikers het meest op klikken, hoe lang ze ingelogd zijn en welke internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt. Het gaat niet om individuele leerresultaten of (adres)gegevens van gebruikers. Volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn metadata ook persoonsgegevens.
Deze discussie gaat dus niet over het gebruik van chromebooks in het onderwijs.
Nieuwe start | De opbouw van de cursuspagina -2-
In een aantal artikelen (her)bouwen we jouw cursuspagina in Moodle. Het vorige stuk (deel 1) ging over de cursusinstellingen. Vandaag beginnen we bovenaan met het cursusoverzicht.
De inleiding
Welk cursusformat je ook gebruikt, voordat je begint met de daadwerkelijke invulling van de inhoud is daar eerst sectie 0. Dit is de plek waar de gebruiker een korte tekst over de inhoud vindt met eventueel een passende afbeelding, het Nieuwsforum voor algemene mededelingen voor de hele groep, de studiewijzer. De algemene informatie, zeg maar. Punt.
Geen vakinhoud, geen PowerPoints, geen toetsen, geen whatever. Wit, ruimte en overzicht: dat is het motto. De inhoud van de cursus wordt daaronder geplaatst in eigen secties.
Wat is de praktijk?
In de loop van het cursusjaar worden er bovenaan de cursus gemakkelijk documenten geparkeerd. Even snel ‘n pdf-je, een presentatie etc. Dit onder het mom: dan kunnen ze het snel terugvinden. Voor je het weet is het onoverzichtelijk en chaotisch, zeker als je met meerdere docenten binnen één cursus werkt. “Later zet ik het wel op de goede plaats”, werkt niet. Niet doen dus!
Overzicht
Het sleutelwoord is overzicht. Mogelijk plaats je in sectie 0 ook de link naar Big Blue Button, de activiteit Hot Question en het forum. Dat hangt ook een beetje af van je eigen voorkeur. Je kunt deze drie activiteiten ook (en misschien wel bij voorkeur) plaatsen in de eerste sectie met de titel “Virtuele klas”.
En als je geen algemene mededelingen verstuurt, dan kan in sectie 0 het Nieuwsforum weg. Wat je niet gebruikt hoort daar ook niet te staan. Opruimen dus!
Huiswerk
Ga naar de cursus die je onder handen neemt. Plaats alle 'overbodige’ activiteiten en bronnen uit sectie 0 in een tijdelijke sectie onderaan de cursus (of verwijder deze als je ze niet meer gaat gebruiken).
De tekst voor sectie 0: een korte inleiding, afbeelding, nieuwsforum en 'n studiewijzer. That's it.
De tekst voor sectie 0: een korte inleiding, afbeelding, nieuwsforum en 'n studiewijzer. That's it.
Enne … hulp nodig? Samen deze klus klaren? Geen punt! Mail naar kkoopman@edusparx.nl en we gaan samen mooie dingen maken.
Moodle plug-in: JazzQuiz
JazzQuiz is een Moodle-plug-in om in groepen te werken met quizzen, zowel van te voren klaargezet als geïmproviseerd.
Aan de hand van vragen en daarop gegeven antwoorden bespreek je de leerstof waarbij niet de onderlinge strijd om de goede antwoorden centraal staat, maar de open discussie.
Daarom leveren de gegeven antwoorden geen punten op in het cijferboek van Moodle en krijgen de studenten geen feedback van het systeem.
In plaats daarvan worden alle gegeven antwoorden (anoniem) getoond op het docentscherm (en de beamer of het digibord) en vindt er, vraag voor vraag, een discussie plaats met de docent en de klas over de getoonde resultaten.
De docent kan wel wel rapporten downloaden op basis van gebruikersnaam (of anoniem). Je krijgt zo een mooie hand-out met info wie er in jouw les actief hebben meegedaan.
Je kunt als docent vragen uit de beschikbare vragenpool selecteren en klaarzetten en ook al improviserend vragen toevoegen tijdens de les. Een ander voordeel: leerlingen kunnen gewoon blijven werken in Moodle!
Je kunt JazzQuiz inzetten in klassikale lessen, hybride varianten en bij online momenten.
Het komende schooljaar: hoe gaan we het doen?
Niet terug naar het oude normaal
Ik werd deze week getriggerd door een aantal interviews met als gezamenlijke kop: “Alsjeblieft niet terug naar het oude normaal(VO-magazine juni 2021). Een overzicht van quotes.
🔵 Zo zegt Marloes Derksen (lerares Duits en ICT-coördinator): “Ik blijf straks volledig blended lesgeven: ik les dingen op school uit en kinderen kunnen vervolgens met online opdrachten verder. Zo behaal je tijdwinst en kunnen leerlingen meer op hun eigen niveau werken. We maken leerlingen zelfstandiger en ze ontwikkelen meer eigenaarschap; dat zie je nu al. De leerlingen hebben ook veel geleerd op het gebied van zelfstandigheid. Je ziet ze nu plannen en proactief vragen stellen. Die vaardigheden kunnen ze ook in de rest van hun leven goed gebruiken.
🔵 Dirkjan van den Berg (leraar geschiedenis): “Ik maak uitlegfilmpjes waarin ik de basisstof verwerk, die bekijken leerlingen thuis en daarbij maken ze verwerkingsopdrachten. In de klas gaan we daar dieper op in met behulp van verwerkings- en samenwerkingsopdrachten. Filmpjes maken kost tijd, maar je kunt ze volgend jaar weer gebruiken. <..> We nemen nu meer kleine toetsen af en werken meer formatief waarbij we kijken of leerlingen iets beheersen. Zo niet, dan krijgen ze daar extra gelegenheid voor.
🔵 Docente Ine Billenkamp (beeldend en CKV) zegt: “Er wordt veel gepraat over achterstand, maar de leerlingen hebben veel geleerd, ook doordat ze deel thuis aan het werk waren. Leerlingen zijn geconfronteerd met hun eigen gedrag en velen overwonnen hun luiheid. Ik laat leerlingen nu meer los, vanuit het vertrouwen dat ze dingen heel goed zelf kunnen.
🔵 “Binnen het onderwijs vernieuwen we niet zo gemakkelijk”, stelt Hendrik van Doezum (docent geschiedenis en godsdienst / levensbeschouwing). “Maar nu hebben we qua flexibiliteit een flinke sprong gemaakt. Ik vind dat we die winst moeten behouden; laten we alsjeblieft niet teruggaan naar ‘het oude normaal’. We kijken nu hoe we leerlingen op de beste manier kunnen bedienen en voeren daarvoor kleine en grote veranderingen door. Dankzij de inzet van ICT kunnen we ook beter rekening houden met verschillen. We laten leerlingen op meerdere manieren leren en maken veel meer samen met hun het onderwijs.
Foto door Andrea Piacquadio via Pexels
Foto door Andrea Piacquadio via Pexels
NOS
Dit is wat bijna 1400 jongeren tussen de 12 en 18 jaar (online rondvraag NOS Stories) zeggen: meer tijd voor jezelf, minder sociale druk en gedeeltelijk online les. Nu Nederland steeds verder van het slot gaat, zien jongeren ook de voordelen van de lockdownperiode.
Meer dan de helft zegt ook na de coronaperiode meer tijd voor zichzelf te willen vrijmaken dan voorheen. Meer dan een derde zou gedeeltelijk online les willen hebben, ook nu de scholen weer open mogen.
🔵 “Ik kan me thuis veel beter concentreren dan in de klas”, zegt de 17-jarige Jules. “Thuis is er geen afleiding en kan ik mijn eigen tijd indelen, daardoor ben ik veel beter voorbereid op toetsen.” Ze vindt het ook fijn om weer naar school te gaan, maar zou af en toe nog online les willen volgen.
Monitor hybride onderwijs van Kennisnet
In EduSparx nieuwsbrief #12 werd dit onderwerp ook al aangestipt. Hoe gaan we komend jaar verder? Wat willen leerlingen?
De Monitor hybride onderwijs van Kennisnet leert onder andere de volgende zaken:
  • 40% van de leerlingen geeft aan dat ze thuis vaak of altijd beter zelfstandig kunnen werken dan op school;
  • Ongeveer de helft van de leerlingen vond dat ze thuis meer leerden dan op school;
  • Ruim 25% vindt thuis leren vaak of altijd fijner dan op school. Sommige leeractiviteiten blijven zij liever thuis uitvoeren.
Voorbeelden van leeractiviteiten die zij thuis willen blijven doen, zijn: 
  • het maken van oefeningen op de computer;
  • het maken van opdrachten waarbij je informatie moet zoeken op het internet;
  • het werken aan een eigen weektaak.
Meedenken!
Graag denken wij met jou mee over de inrichting van jouw onderwijs na de zomerstop en over de rol die een digitaal leerplatform en ICT daarbij kan spelen. Laat het weten en we gaan samen stappen zetten, toegesneden op jullie situatie. Bel 0652065021 of mail: kkoopman@edusparx.nl.
10 elementen van online onderwijs die studenten willen behouden | SURF Communities
Contact
Wij bij EduSparx zijn doeners-met-passie. Sterk in het veelzijdig begeleiden van mensen en organisaties bij de inhoudelijke en didactische inrichting van digitale leeromgevingen en het inzetten van ICT in het onderwijs. En we zijn altijd ‘in’ voor ‘n -digitale- kop koffie ☕.
Wij verzorgen op dit gebied trainingen en begeleiden individuele vakgroepen, ontwerpers van cursussen, trainers en docenten op het pad van de digitale leeromgeving qua inhoud, didactiek en vormgeving.
Een + een is twee. Samen zijn we tot grootse dingen in staat, kunnen we elkaar enthousiasmeren, ideeën delen en veel, heel veel van elkaar leren. Pure Passie dus.
Wij maken graag kennis met jou.
Mail naar kkoopman@edusparx.nl of bel: 0652 065 021. At your service!
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Kees Koopman met Revue.
www.edusparx.nl | leren.edusparx.nl | Passie voor leren