Bekijk profielpagina

De Week in Tweets #248: Machines en mensen, boeken, heilige huisjes, klimaattransitie...

Revue
 
Robert Went is econoom en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij twi
 

De Week in Tweets

29 mei · Editie #248 · Bekijk online
Keek op de week in (re)tweets

Robert Went is econoom en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij twittert over economie, globalisering, de impact van nieuwe technologie, en wat hem verder zoal boeit. In deze nieuwsbrief presenteert en duidt hij wekelijks zijn favoriete tweets.

Idioten
Robots, AI, werk, en mensen...
Deze week mocht ik over robots, AI en werk praten op het hoofdkantoor van de FNV en tijdens een diner van De Sociale Kring, een groep directeuren en commissarissen van grote bedrijven die zich met HRM bezighouden. Dat waren leuke en – ook voor mij – leerzame bijeenkomsten. De reactie van een aanwezige bij de FNV op een tweet waarin om mijn sheets gevraagd werd, vond ik wel een compliment 😃
Ronald Plokker 🏳️
Henri Polak lezing bij de @FNV over robots, A.I (technologisering) en de toekomst van werk door @went1955 https://t.co/TfyzSr5OPe
Ronald Plokker 🏳️
@KimFrancooy @FNV @went1955 Gelukkig werd hier niet gewoon de sheets voorgelezen, dus je hebt meer aan de uitgesproken tekst. Maar begreep dat het opgenomen werd dus daar kan @FNV je vast aan helpen
Ook deze week nam topambtenaar Bernard ter Haar afscheid als DG op het ministerie van SZW. De SG van SZW had een aantal mensen gevraagd om een inhoudelijk stuk te schrijven voor een afscheidsboek dat aan Bernard is aangeboden. De titel van mijn essay is Humans are underrated (en technologie wordt overschat) en je kunt het hier lezen op mijn website en downloaden, of via de links in de tweets hieronder. Zie ook deze tweet voor een aanbeveling.
Robert Went
‘Humans are underrated (en technologie wordt overschat)’ — Mijn bijdrage in het boek dat een Bernard ter Haar is aangeboden bij zijn afscheid als DG op @MinisterieSZWhttps://t.co/hTvnbHPA5b https://t.co/GccwV3YmFA
Robert Went
Humans are underrated (en technologie wordt overschat) - Op uitnodiging van de SG van het Ministerie van SZW scheef ik een essay voor het boek dat aan Bernard ter Haar is aangeboden bij zijn afscheid als DG van SZW: https://t.co/qPgr2YAiaO
Flexwerk en relaties
Een mooie column over wat flexbanen betekenen voor werk waarin geen producten worden gemaakt maar relaties worden gevomd, van mijn WRR-collega Monique Kremer. Met Monique ben ik momenteel hard aan het werk om ons afsluitende rapport over de toekomst van werk te schrijven, dat als alles goed blijft gaan eind dit jaar gepresenteerd wordt.
Robert Went
Wat betekent de opmars van het flexwerk voor onze kinderen in de kinderopvang, ouderen in de thuiszorg, of actieve burgers in de wijk? Daar waar geen producten worden gemaakt maar relaties worden gevormd? — Mooie column van mijn WRR-collega @MonKremer https://t.co/etrd1Mr25N
Robert Went
Minder maatschappelijke participatie bij onzeker werk — @FabianDekker in @ESBtweets https://t.co/BEqQWIXBdT
Stropdas
De paar keer in mijn leven dat ik een stopdas nodig dacht te hebben, toen ik bij de Algemene Rekenkamer ging solliciteren bijvoorbeeld, is die door mijn vader of een buurman gestrikt. Ik kan dat nog steeds niet, maar volg ook al jaren het goede voorbeeld van Prins Claus.
Libertaire klimaatscepticus verandert van mening
Interessant artikel van een bekeerde klimaatscepticus die zijn halve leven werkte bij het marktfundamentalistische CATO instituut.
Robert Went
What changed my mind about climate change? I spent the better part of my professional life at a libertarian think tank (Cato Institute) arguing against climate action. I changed my mind about that: we should remove fossil fuels as quickly as possible https://t.co/fvZ59ruNm9
Zelfrijdend?
‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats’, zong Herman van Veen al in 1976. De te optimistische verwachtingen en voorspellingen over wanneer we tussen zelfrijdende auto’s zullen rijden, lopen en fietsen zijn al vele malen bijgesteld.
Robert Went
‘The latest version of Tesla's automatic lane-changing feature is far less competent than a human driver, and could create potential safety risks for drivers’ (ht @BennieMols) https://t.co/xgCN9sz3Yl
Boeken terug
Bij mij zijn ze nooit weggeweest, maar boeken schijnen bezig te zijn met een comeback onder groepen mensen waarvan door sommigen gedacht werd dat zij geen echte boeken meer willen lezen.
Robert Went
The comeback of the century. Why the book endures, even in an era of disposable digital culture: Defying all death notices, sales of printed books continue to rise as do the number of independent stores, even as sales of electronic versions are declining https://t.co/XuxdvntAoM
Robert Went
Terug van heel lang weggeweest: tweedehands boekenwinkels. ‘Via internetbestellingen en nieuwsbrieven kwamen we erachter dat veel jongeren de weg naar fysieke boeken van De Slegte weten te vinden’: het ouderwetse boeken lezen is weer in opkomst https://t.co/ZMUWrBwvE3
Kunstmatige (on)intelligentie
Algoritmen kunnen de kwaliteit van menselijke beslissingen beter helpen maken, maar daarvoor zijn wel mensen nodig.
Robert Went
Artificial intelligence creates real strategic dilemmas: The human strategist is still required, precisely to decide when and why to deviate from the strategy framework, whether that frame is built by a committee of people or a highly intelligent machine https://t.co/kd3IV7VgZL
Robert Went
Facial recognition has already reached its breaking point. Researchers and civil liberties advocates have been issuing warnings about the potential for privacy erosions. Those mounting fears came to a head Wednesday in Congress https://t.co/bYAmbqjmpn
Robert Went
Female voice assistants fuel damaging gender stereotypes, says a UN study. The report is titled “I’d blush if I could,” after a response Siri gives when someone says, “Hey Siri, you’re a bi***.” https://t.co/slu7GjVvs1 https://t.co/5LPyHJP2cb
Robert Went
OECD Principles on Artificial Intelligence. The @OECD Principles on AI promote artificial intelligence that is innovative and trustworthy and that respects human rights and democratic values. They were adopted on 22 May 2019 by the OECD member countries https://t.co/cn8hGpgcwv
Robert Went
96% of organizations run into problems with AI and machine learning projects. Companies face issues with training data quality and labeling when launching AI and machine learning initiatives, according to a Dimensional Research report (ht @edojwz) https://t.co/1jYmtrm5Wg
Heilige huisjes sneuvelen
Interessante observatie van Branko Milanovic. Hij werkte bij de Wereldbank, voor ons WRR-rapport over de toekomst van ontwikkelingshulp hebben we hem in Washington DC gesproken, en is een van de bekendste deskundigen over ongelijkheid.
Branko Milanovic
Many policies that 20y ago were thought great (and the World Bank promoted them all) are now seen as failures:
1. Complex financial instruments
2. Student loans
3. Private pensions
4. Fast privatization
5. Privatization of infrastructure & water
6. Cutting basic food subsidies
Robert Went
Economics Reinvents Itself Every Few Decades. It's Happening Now: Ten years after the financial crisis, economists and investors are questioning all of their old assumptions https://t.co/aUs81NEGXt
Algoritme
Robert Went
Perfect marriages with simple algorithms — SMBC https://t.co/PGJqfswyrr
Participerende observatie
Economen zijn niet de enigen die wat vaker achter hun bureaus vandaan zouden mogen komen om zich in de echte wereld te begeven. Een mooi onderzoek naar het gezag van de politie.
Robert Went
Het wordt veel geroepen dat het gezag van de politie tanende is, wij zochten naar wetenschappelijke bewijzen voor die bewering en vonden die nauwelijks. We besloten letterlijk achter de burger aan te gaan door hem in zijn omgang met de politie te volgen’ https://t.co/A4HtRrcNSU
De klimaattransitie
Sommige grote bedrijven in de V.S. schijnen zo bang te zijn voor een Green new deal dat ze actief pleiten voor een belasting op CO2 om radicaler beleid te voorkomen
Robert Went
Corporate America Is Terrified of the Green New Deal: There's a reason more big businesses are pushing for a carbon tax—and it's not because they want to fight climate change https://t.co/25B4amORox
Robert Went
Groene obligaties leveren de staat 6 miljard op https://t.co/gUZ1OMMrI5
Robert Went
8,000 Amazon employees asked the company to do more on climate change. Shareholders just said no, but while the push failed, that it existed shows the increased pressure corporations are under to act on global warming and take their role in it seriously https://t.co/26SnbhDqjl
Robert Went
Green credentials prove big winner for tiny English football team: Everything we’ve done is easy to do and scalable. Put solar panels on your roof . . . take meat and dairy out of menus. Organic pitches, low-energy lightbulbs, banning single-use plastics.. https://t.co/zRMMrrc7JD
Robert Went
Jongeren wereldwijd de straat op voor het klimaat, ook in Utrecht https://t.co/mWxUc38gOX
De vermogensdetective
Een mooi portret van Gabriel Zucman, die vaak samenwerkt met Piketty. Hij is expert in het opsporen van vermogens die door rijken wordt weggesluisd naar belastingparadijzen en geheime rekeningen. Hij adviseert o.a. Elisabeth Warren, een van de Democratische kandidaten voor het presidentschap van de V.S., over hoe dat vluchtige vermogen belast kan worden.
Robert Went
Very nice portrait! “The Wealth Detective Who Finds the Hidden Money of the Super Rich: Thirty-two-year-old French economist @gabriel_zucman scours spreadsheets to find secret offshore accounts” https://t.co/RkKvkhwZwF
Fake nieuws bestrijden
In Finland hebben ze als concept dat iedereen, en dus niet alleen de overheid, een rol heeft bij het borgen van de nationale veiligheid. Dit verhaal over wat dat betekent voor de omgang met fake news vond ik inspirerend.
Robert Went
Very interesting! ‘Finland is winning the war on fake news. Other nations want the blueprint’ (ht @azeem) https://t.co/ASG6TMgbt8
Autocorrect
Wvttk
Ook nu weer een hartelijk welkom aan de nieuwe abonnees. Er kunnen nog nieuwe ‘leden’ bij, dus alle reclame voor De Week in Tweets op sociale media, bij vrienden, bekenden, collega’s, etc. stel ik op prijs.
Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door De Week in Tweets - Robert Went met Revue.
Www.robertwent.nl