Bekijk profielpagina

Pioneers for Change #1

Pioneers for Change - Reimagine
Pioneers for Change #1
Door Arine van Heeswijk • Editie #1 • Bekijk online
Eén van mijn favoriete quotes is van Margaret Mead (1901-1978), die wordt beschouwd als een van de pioniers van de culturele antropologie. “Never believe a few caring people can’t change the world. For indeed, that’s all who ever have”.
En hoewel we elkaar tegenwoordig tot vervelens toe overspoelen met inspirerende quotes is die van Mead er één die me al ruim 25 jaar hoopvol stemt en ten grondslag ligt aan het bouwen van dit nieuwe platform van Pioneers for Change, dus deel ik ‘m hier graag ter introductie.
Mead zei dat compassie het eerste teken is van beschaving. En dat intergenerationeel denken daarbij van groot belang is. Want, zo stelde zij, voor een mentaal gezonde samenleving heb je verbinding tussen generaties nodig. En een mentaal gezonde samenleving is cruciaal om de ingewikkelde problemen te navigeren.
Tel daarbij op de noodzaak om de complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vanuit verschillende disciplines te bezien en je begrijpt waarom ik het zo belangrijk vind om te bouwen aan een eigentijds platform voor vernieuwers.
We moeten uit die silo’s, nieuwe perspectieven verkennen, leren kijken met de ogen van pioniers! Want de toekomst overkomt ons niet zomaar, we creëren haar door wat we doen én wat we laten. Wij - samen.
Daarom is het ook zo belangrijk dat we wat vaker vertragen en zorgvuldiger nadenken over de vraag in wat voor een wereld wij eigenlijk willen leven? Lees ook het manifest dat ik schreef.
Met deze nieuwsbrief hoop ik jullie te inspireren, kennis te laten maken met visies, onderzoeken en achtergrond- of opiniestukken die frisse perspectieven belichten. Je aan het denken zetten, of jouw eigen wijsheid aanscherpen of verrijken.
Laat me weten wat je vindt van de nieuwsbrief; tips en suggesties zijn heel welkom. En stuur de nieuwsbrief vooral door naar mensen waarvan je denkt dat ze ook willen aansluiten bij de Pioneers for Change community. Hopelijk zie ik jullie binnenkort tijdens één van de online pioniers sessies.

Reimagine ... 🌈 | Zeven bouwstenen
1 | Technologie 💻
Wat willen wij van technologie en wat niet? Belangrijke vragen die we onszelf liever eerder dan later moeten stellen. The Economist spreekt over de opkomst van nieuw digitaal optimisme in 2021 - bij voorkeur aangejaagd door overheden. Daar tegenover zet cultuursocioloog Siri Beerends deze week in OneWorld juist uiteen waarom wij ons grote zorgen moeten maken over het gemak waarmee de Nederlandse overheid lijkt in te stemmen met een nieuwe ‘Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden’. Die wet maakt het mogelijk om meer data te delen en risioco analyse uit te orem. Beerends vreest een toeslagenaffaire 2.0 en stelt dat we af moeten van het idee dat technologie neutraal is.
2 | Systeemverandering 🔗
Interessant nieuw onderzoek van sociaal wetenschapper Damon Centola waarin hij stelt dat het zogeheten tipping point voor sociale verandering ligt op 25%. Als een kwart van de mensen een idee omarmt kan er een maatschappelijke omwenteling ontstaan. Dit artikel van Yes Magazine onderstreept het belang van het bouwen aan hechte community’s om transities te realiseren.
Ander belangrijk aspect dat speelt bij maatschappelijke verandering is lange termijn denken. Als je daarover meer wilt weten, lees dan vooral het stuk van Roman Krznaric dat hij schreef ter achtergrond van zijn boek ‘The Good Ancestor’. Hij reikt een cognitieve toolkit aan om onze obsessie met het hier en nu uit te dagen.
3 | Onderwijs 📌
Hoe ziet de toekomst van onderwijs eruit? In dit artikel op WeForum worden 4 scenario’s van de OECD samengevat. Met vragen over op welke plekken onderwijs plaats moet vinden, of het online of offline moet en wat de rol is van een schoolgebouw?
En in The Guardian wordt de vraag gesteld of het verstandig is om digitale middelen ook na covid-19 nog steeds zo breed in te zetten. Of dat dit mogelijk bijdraagt aan een verdere toename van de digitale kloof voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
4 | Humanity | #klimaat 🌍
De Groene Amsterdammer maakte een data analyse van twintig jaar klimaatverslaggeving in Nederlandse kranten en komen tot de conclusie dat journalisten er maar beperkt in slaagden om de urgentie over te brengen naar het grote publiek. Roy Scranton schreef voor NY Times een indringend opiniestuk over waarom we niet meer terug moeten willen naar het oude normaal, radicale positieve verandering hard nodig is en we ons vooral moeten focussen op hóe we omgaan met grote veranderingen.
5 | Economie 🔀
De serie ‘Narratives for Change’ van het EEA presenteert alternatieve perspectieven op economische groei en menselijke vooruitgang. Met de reeks wil het EEA een diversiteit aan ideeën verkennen die nodig zijn om onze samenleving om opnieuw in te richten. Meer in lijn met duurzaamheidsdoelstellingen en om de ambities van de Europese Green Deal te verwezenlijken.
Deze aflevering gaat over Groei, in de niet-klassieke economische vorm. Met onder meer 4 nieuwe manieren om naar groei te kijken: Degrowth, Post-Growth, Green growth en Doughnut economics. Stevig leesvoer, wel interessant! - want vaak worden deze termen (onterecht) door elkaar gebruikt.
6 | Leiderschap 💛
‘Great problem solvers are made, not born’. Het is al even uit (september 2020) dit McKinsey&Company rapport over mindsets in onzekere tijden, maar nog zeer relevant. Een probleemoplosser onderscheidt zich volgens de bevindingen door zes benaderingswijzen, hij/zij is: 1) nieuwsgierig naar alle aspecten van een probleem, 2) een imperfectionist 3) ziet de wereld door verschillende lenzen 4) focust op wat er ‘nu’ gebeurt en exeprimenteert 5) tapt in op collectieve intelligentie en 7) vertelt verhalen (show &tell) om die acties in gang te zetten.
7 | Democratie 🙌
Goed nieuws voor de democratie! NWO heeft vanuit de Nationale Wetenschapsagenda 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar democratische vernieuwing. Het project ‘Democratische revitalisering’ richt zich op onderzoek hoe (inter)nationale vormen van burgerparticipatie en 'hybride democratische innovaties’ (door stemmen of praten) de representatieve democratie kunnen versterken.
En over democratische vernieuwing gesproken: er komt misschien een burgerberaad over klimaatbeleid. Als je daarover meer wilt weten, schrijf je dan meteen even in voor de online pioniers sessie die begin maart staat gepland met Eva Rovers. Bijzondere kans om met haar het gesprek aan te gaan.
Spotlight 💡
Mariana Mazzucato (1968) is hoogleraar economie aan University College London en oprichter van het Institute for Innovation and Public Purpose. Zij stelt dat het kapitalistische systeem stuk is. Mazzucato is fervent voorstander van ondernemende overheden. Boeken: The Entrepreneurial State (2013), Rethinking Capitalism (2016) en The Value of Everything (2018). Eind januari verscheen haar nieuwste boek: Mission Economy (boekentip!)
  • Mazzucato is een van de meest invloedrijke economen ter wereld, snel kennismaken met haar ideeën? Kijk dan haar meest recente TED talk terug.
  • “We can’t get out of the COVID problem,” zegt ze, “unless we actually rethink the role of the state. Literally, what is it for?” Haar antwoord: de overheid moeten grote doelen stellen (missies of moonshots zoals zij die noemt) en de acties bepalen om die doelen te bereiken. Overheden moeten innovatie aanmoedigen en erin investeren. En niet onbelangrijk: het proces overzien zodat de maatschappij er optimaal van profiteert.
  • Op 28 januari is haar nieuwe boek uitgekomen ‘Mission Economy: a moonshot guide to changing capitalism’. En in mei verschijnt de Nederlandse uitgave.
Boekentip 📚
Mission Economy - Mariana Mazzucato
Eerste online event! 🚀
Leading with Curiosity, Compassion and Courage | Do 18 februari | 16:00 - 18:00 uur
Vond je deze editie leuk?
Arine van Heeswijk

Let’s reimagine the way we work, live and learn together. Maandelijk de beste verhalen over de impact van technologie, de transitie naar een duurzame economie en systeemverandering. En over hoe we kunnen innoveren met verbeeldingskracht, creativiteit en kritisch denken. Unleash the pioneer in you!

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Arine van Heeswijk met Revue.