Bekijk profielpagina

Hoe werkt de physiokey bij een blessure?

Hoe werkt de physiokey bij een blessure?
Door Nancy de Vos  • Editie #2 • Bekijk online
Om goed uit te leggen hoe de physiokey pijn en blessure herstel bevordert is een kort overzicht van de functies van het autonome zenuwstelsel nuttig.

Ons herstel mechanisme
De hersenen en het autonome zenuwstelsel controleren alle processen in ons lichaam en beoordelen voortdurend of cellen en weefsels in spieren, bindweefsel, botten, bloed vaten, lymfe systeem en organen zich nog binnen de normaal waarden bevinden.
De informatie uitwisseling tussen ons lichaam en ons brein vindt plaats via elektrische signalen. Het cel potentiaal (elektrische lading) in de centrale delen, zoals het brein is elektronegatief. Ons beweegapparaat en de huid zijn in elektrische lading de tegenhanger voor de centrale delen en daarmee meer elektropositief.
Nu naar de situatie waarbij er een schade is ontstaan. Vanuit de spier/bindweefsel lagen en de hiermee verbonden huidregio worden elektropositieve signalen naar de het brein (insula cortex en somatosensorische cortex) gestuurd.
Het brein registreert dit en gaat de systemen mobiliseren die aan een oplossing voor het probleem kunnen bijdragen. De aanmaak van herstel mediatoren zoals neuropeptiden in het zenuwstelsel wordt verhoogd en naar het gebied gestuurd, er vindt circulatie verhoging plaats, de lymfatische afvoer verhoogt. Vele biochemische en fysiologische processen starten op met als doel om de schade te herstellen en het systeem als geheel weer terug te laten bewegen naar de evenwicht situatie.
Zolang de blessure regio signalen aan het brein blijft geven dat er nog ‘werk te doen valt’ blijft deze samenwerking voor dit specifieke probleem in stand.
Functioneel systeem
Functioneel systeem
Er kunnen nu twee dingen gebeuren:
  1. er volgt weefsel herstel. In ons voorbeeld van het bindweefsel/beweegapparaat volgens de normale hersteltijden van bindweefsel (de halfwaardetijd is 100 dagen). Kan het lichaam een cyclus van herstel helemaal doorlopen en afronden, dan spreken we van een functioneel systeem.
  2. of, wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende herstel mediatoren beschikbaar zijn wordt de polariteit van het aangedane weefsel van positief naar negatief ‘omgeschakeld’. Het gevolg is:
  • isolatie van het aangedane gebied om het effect op het algemene systeem minimaal te houden.
  • op het brein niveau ontstaat de indruk dat er geen genezende mechanismen meer nodig zijn. Er is steeds minder aandacht vanuit de controle kamer voor het probleem. Zo kan een functioneel systeem omschakelen naar een pathologisch systeem. Dit is het begin van een chronische klacht.
Wat doet de physiokey?
Het is bekend uit onderzoek dat de elektrische lading van de huid verlaagt op plaatsen waar zich in het onderliggende weefsel een onbalans, blessure of een energie blokkade bevindt (bijv. acupunctuur). Voor therapeuten en masseurs: met onze handen kunnen we dit ook waarnemen. In de moderne fascie therapie en ook al in de klassieke bindweefsel massage is het ‘stroef’ worden van de huid onder je handen een voorbeeld van een verlaging van de huidweerstand.
Wanneer de physiokey op de huid geplaatst wordt in het gebied waar een pijn of blessure zich bevindt, gebeurt het volgende:
  • De physiokey zendt een signaal uit dat op slechts een tiende millimeter in/onder het huid oppervlak afgegeven wordt. Hier liggen de C-vezels en vrije zenuwuiteinden die fungeren als het ‘buiten kantoor’ van het brein. Deze vezels zijn een belangrijke bron van informatie voor het brein over: Waar ben ik in de ruimte? En: Voel ik me veilig, rustig, ontspannen, heel? De huid en oppervlakkige fascie laag bevat tevens informatie over onderliggende weefsels en het functioneren van ons systeem, een kenmerk dat in vele medische takken wordt gebruikt in diagnostiek bijvoorbeeld. Onze oppervlakte is een informatie uitwisselingsstation, waar de physiokey plaatsen met een lage huidweerstand (daar valt iets te doen) opspoort door hier precies aan de huid te blijven ‘kleven’
  • Er wordt een ‘dialoog’ in microseconden gecreëerd, doordat de physiokey eerst een impuls uitzendt, de reactie van het lichaam meet (de huidweerstand verlaagt nog iets meer) en de volgende impuls aanpast aan de nieuwe huidweerstand. Deze interactie verloopt een paar duizend keer per seconde.
  • Door deze snelle interactie her-verbindt het brein zich met het gebied. Het lichaam wordt uitgenodigd om in een chronische situatie een nieuwe herstel reactie op te starten, en in een acute situatie het herstel meteen in de juiste richting te gaan uitvoeren
Dit ziet er in vervolg op het vorige plaatje zo uit:
Hoe de physiokey het het systeem helpt te (her-)verbinden met een klacht regio
Hoe de physiokey het het systeem helpt te (her-)verbinden met een klacht regio
Een uitvergroting van het gebied waar het ‘ buitenkantoor’ van ons brein zich bevindt - de vrije zenuwuiteinden.
Het ‘buiten kantoor’ van ons brein
Het ‘buiten kantoor’ van ons brein
De functie van physokey is om het eigen herstel mechanisme van het lichaam een zetje te geven door op het dependance niveau aandacht van het hoofdkantoor te vragen. De physiokey en het lichaam laten zichtbaar en tastbaar weten wanneer die aandacht er is (aan de therapeut en de client). Er is beweging, waarna er een vervolg stap in de behandeling is. Dit principe van een zetje geven in het hier en nu zet zeker aan tot wat we willen bereiken, in 1 behandeling of een serie, maar dien je ook in perspectief te zien. In fysiologische processen worden naar mijn weten nog steeds geen geen stappen overgeslagen. En het lichaam heeft, bij ‘conditionering’, zeker in het begin de neiging om terug te vallen in het patroon waaraan je gewend was (pathologische cyclus). Alle chronische blessures vergen daarom een zeker aantal herhalingen bij een opgeleide therapeut; een zorg professional die dagelijks herstel processen begeleidt en weet hoe de physiokey bij herstel belemmerende factoren in te zetten.
Therapeuten | Keyserie Nederland
Vond je deze editie leuk?
Nancy de Vos

Nieuwsbrief over physiokey en sanakey toepassingen, de activiteiten van Key Health en de Corpus Codes podcast.

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Nancy de Vos met Revue.
Molendijk 61 C, 3295 LD 's-Gravendeel