Bekijk profielpagina

Vonnis #9: foto legbatterij Permission Machine

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief uitspraken die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd waar ik kanttekeningen bij plaats.

ECLI:NL:RBROT:2019:1573
Rechtbank Rotterdam, datum uitspraak 15-02-2019
Gemachtigde Eiser: mr. P.F. van den Berg
Ter zitting aanwezig voor Eiser: J.J.A. Leijten (Rosmalen Nedland), G. Luyckx (Permission Machine) en R. van Hemert (Hollandse Hoogte)
Gedaagde procedeert in persoon en die persoon ben ik.
Rechter: mr. G.J. Heevel
Ik had een hoofdstuk uit een werkstukje voor school van mijn destijds 9-jarige dochter op mijn blog gezet, met een foto uit de database van Hollandse Hoogte.
“2.2. [gedaagde] verkoopt verkleedkleding onder meer via haar website [naam website 1]. Daarnaast heeft zij een zestal blogs waarin wordt gelinkt naar haar andere werkzaamheden.
2.3. [gedaagde] heeft op haar website foto’s van legbatterijkippen geplaatst, als te zien op de screenshot gemaakt door [eiser] in april 2013”
Rechter stelt dat de inbreuk plaats vond op mijn website Artoek.nl.
“4.10. [eiser] heeft de schade (met uitzondering van de buitengerechtelijke kosten) gesteld op een totaalbedrag van € 332,00. Voor de begroting van deze schade sluit [eiser] thans aan bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem, omdat uit de rechtspraak blijkt dat deze tarieven in zijn algemeenheid redelijk worden geacht … Dit bedrag heeft zij verhoogd met een factor 0,5 – waardoor het totale bedrag komt op € 322,50 – in verband met de daarnaast gemaakte kosten om de inbreuk te constateren en de afbreuk die is gedaan aan het zelfbeschikkingsrecht van de rechthebbende om zelf te bepalen wanneer en waar de foto wordt gebruikt. Dit laatste leidt tot waardevermindering, aldus [eiser] .”
Eiser sluit aan bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem en niet bij haar eigen tarieven en doet daar een verhoging bovenop.
“4.12.2 … de foto gedurende een periode van vier jaar (de periode gelegen tussen de datum van het screenshot in 2013 en de eerste aanschrijving in 2017) op de website (gelinkt aan de blogs) van [gedaagde] heeft gestaan … Gelet op deze periode is het door [gedaagde] gestelde aantal pageviews geenszins aannemelijk en dit wordt ook niet ondersteund door de door haar overgelegde productie; in tegendeel, daaruit blijkt van zo’n 1.400 pageviews per maand.
Rechter herhaalt dat de foto op de website Artoek.nl stond en interpreteert de blogstatistieken alsof de foto op elke pagina wordt weergegeven.
“4.12.2 … De stelling van [gedaagde] dat zij eerder dezelfde foto voor een veel lager bedrag had kunnen verkrijgen, blijft bij de beoordeling buiten beschouwing, nu deze stelling niet concreet is onderbouwd, terwijl dit door [eiser] gemotiveerd is betwist.
Ik had verwezen naar tarieven van Permission Machine en Hollandse Hoogte in het verleden met onderstaande linken. Ter zitting beweerde Hollandse Hoogte dat de bewuste foto niet via de inmiddels opgeheven website Eerlijke Foto werd aangeboden. De vraag van de rechter of ik de foto nu wel of niet had kunnen kopen werd beantwoord met: “mevrouw kon deze foto niet voor €10 kopen”. Terwijl het tarief Eerlijke Foto €3,50 was…
Een fotolicentie in enkele klikken met Permission Machine - Nieuws - Data News
ECLI:NL:RBROT:2019:1573, Rechtbank Rotterdam, 7063684 \ CV EXPL 18-28956
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland