Bekijk profielpagina

Vonnis #75: wie is gemachtigde NL.Legal LLP?

Jurisprudentie over stockfoto's
Dit keer geen stockfoto-vonnis maar een vonnis waar NL.Legal LLP optreedt voor de gedaagde partij.
NL.Legal LLP is een buitenlandse rechtsvorm met 1 werkzame persoon, ingeschreven op 28 november 2018 bij de KvK onder nummer 73234990. De Nederlandse eigenaar is Dirk Jan Dijkstra.
De naam Dirk Dijkstra (zonder Jan) zie ik regelmatig voorbijkomen bij fotoclaims van onder meer Anneke Moerenhout, Richard Broekhuijzen en G.P. Brinkman.

Bron: website dijkstra.legal
Bron: website dijkstra.legal
ECLI:NL:RBROT:2022:6071
Rechtbank Rotterdam, datum uitspraak 15-07-2022
Gemachtigde gedaagde: NL.Legal LLP te Emmen
Rechter: mr. K.J. Bezuijen
“2.2.1. [eiser] heeft op 25 september 2021 een auto gekocht bij [gedaagde]. Twee maanden na de aankoop kreeg [eiser] de auto niet meer gestart… [eiser] heeft de auto door een derde partij laten repareren, omdat [gedaagde] niet tot herstel overging. [eiser] maakt aanspraak op vergoeding van de met dat herstel gepaard gaande kosten.”
“2.3.1. … Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was [gedaagde] -zonder de toevoeging ‘B.V.’- een handelsnaam van [naam bedrijf] … [eiser] heeft dan ook de verkeerde partij gedagvaard en om die reden moet zijn vordering worden afgewezen.”
Eiser heeft de B.V. gedagvaard van de autoverkoper terwijl de overeenkomst gesloten was met een bedrijf met dezelfde handelsnaam van dezelfde autoverkoper. Eiser heeft nadat hij dit vernam de zaak ingetrokken. Gedaagde verzoekt de rechter om eiser in de proceskosten te veroordelen.
“3.2.1. Dat [gedaagde] en/of [naam bedrijf] voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding de factuur niet aan [eiser] hebben doen toekomen, doet niet af aan de verantwoordelijkheid van [eiser] om na te gaan of hij de juiste partij in rechte betrekt.”
“3.2.2. De kantonrechter volgt [eiser] niet in zijn stelling dat [gedaagde] en [naam bedrijf] feitelijk dezelfde partij betreffen. Het betreffen twee afzonderlijke rechtspersonen. Dat [naam bedrijf] de bestuurder en enig aandeelhouder van [gedaagde] is, doet hier niet aan af.”
Het lijkt me een autoverkoper die bewust geen facturen verstrekt zodat het voor kopers lastig is om hun recht te halen.
Rechter wijst de vordering van eiser af en veroordeelt eiser tot de proceskosten.
Vergelijkbare foto kost bij Shutterstock €4,90
CC BY-SA 4.0 licentie Wikipedia
Kerk Vliegend Spaghettimonster uit Emmen erkend als religie - RTV Drenthe
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland