Bekijk profielpagina

Vonnis #71: Nederlandse kwestie, mag fotograaf dan procederen in België?

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief uitspraken die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBZWB:2022:4130
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, datum uitspraak 25-07-2022
Gemachtigde eiser: mr. J.A.A. van der Weijst te Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel
Gemachtigde gedaagde: mr. R. Brekhoff te Amsterdam
Rechter: mr. Hermans
Een kort geding om de fotograaf de schadevorderingsprocedure in België te doen laten staken omdat de vermeende schending in Nederland plaatsvond en zowel de fotograaf als de vermeend inbreukmaker in Nederland gehuisvest zijn.
“3.3. [naam gedaagde] voert verweer. Hij stelt primair dat de voorzieningenrechter op grond van Europese rechtspraak onbevoegd is om van de vordering kennis te nemen, subsidiair dat Alsare niet-ontvankelijk dient te worden verklaard vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang en meer subsidiair dat de vorderingen van Alsare dienen te worden afgewezen, omdat toewijzing een ongeoorloofde beperking inhoudt van het fundamentele recht op toegang tot de rechter en de Ondernemingsrechtbank Antwerpen bovendien wel degelijk bevoegd is.”
Rechter in Nederland is bevoegd en spoedeisend belang wordt toegekend.
“4.3 … De zaak heeft namelijk kenmerken van een zuiver interne aangelegenheid … [naam gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat de enige reden dat de zaak in België aanhangig is gemaakt, is gelegen in het feit dat hij een contractuele relatie heeft met een internationaal adviesbureau dat auteursrechtschendingen opspoort en dat op haar beurt weer een overeenkomst heeft met een Belgisch advocatenkantoor. Omdat de website en daarmee de foto ook in België raadpleegbaar waren, is ook de Belgische rechter bevoegd, aldus [naam gedaagde] .”
Dat adviesbureau zou Visual Rights Group (voorheen Permission Machine) kunnen zijn van Ywein Van den Brande. Het Belgische advocatenkantoor is Sirius Legal uit Mechelen meldde de fotograaf. Sirius Legal is opgericht door Bart Van den Brande en nu ben ik benieuwd of dat familie van Ywein is.
“4.4 … De Belgische rechter zal moeten toetsen of zij op grond daarvan bevoegd is. … Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie staat dit wederzijds vertrouwen eraan in de weg dat de rechter van de ene lidstaat de bevoegdheid van een rechter in een andere lidstaat toetst.”
De voorzieningenrechter in Nederland legt geen verbod op voor de procedure in België.
Voor deze zaak in Nederland met een hoorzitting heeft de fotograaf (gratis?) rechtsbijstand gekregen van NVJ.
Rechter: Fotojournalist hoeft door advocatenbureau geëiste dwangsom van 100.000 euro per dag niet te betalen
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland