Bekijk profielpagina

Vonnis #64: foto’s kunnen zonder watermerk van de site worden gedownload

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief uitspraken die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBAMS:2018:821
Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 15-02-2018
Gemachtigde eiser: mr. H. Maatjes
Gedaagde procedeert bij haar indirect bestuurder
Rechter: mr. A.W.J. Ros
De 4e gepubliceerde zaak over een stockfoto van Masterfile. De andere drie zijn: #31, #62 en #63.
“1.4 … Zij sommeert Overstappen.nl om een vergoeding te betalen van €5.380,00 inclusief een bedrag van €500,00 voor juridische kosten. Kort na ontvangst van deze brief heeft Overstappen.nl de betreffende afbeelding van haar site verwijderd.”
“1.5 Bij e-mail van 4 oktober 2016 heeft Overstappen.nl aan mr. Maatjes verzocht om overlegging van de overeenkomst tussen de fotograaf en Masterfile. Voorts betwist Overstappen.nl de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag. Zij schrijft dat de vergoeding bij gebruik van de toepasselijke opties ten hoogste € 290,00 kan bedragen.”
“8 … Het enkele feit dat foto’s zonder meer illegaal (zonder watermerk) van de site van Masterfile zelf kunnen worden gedownload, zoals onbetwist is gesteld, en daardoor makkelijker kunnen worden verspreid is, gelet op de belangen die Masterfile zegt te behartigen, zeker merkwaardig, maar onvoldoende om van uitlokking te kunnen spreken.”
“9 … Het verweer van Overstappen.nl dat deze vergoeding niet hoger kan zijn dan een vergoeding op basis van marktconforme tarieven wordt verworpen. Het staat Masterfile in beginsel vrij om haar eigen prijzen te bepalen, dus ook om hogere prijzen dan concurrenten te hanteren.”
“De kantonrechter veroordeelt Overstappen.nl tot betaling aan Masterfile van:
  • €290,00 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2016 tot aan de voldoening;
  • compenseert de proceskosten aldus dat elk der partijen de eigen kosten draagt.”
Dit komt overeen met het gedane tegenvoorstel waardoor de procedure onnodig is en Overstappen.nl haar kosten vergoed had moeten krijgen. Bovendien is de toegekende €290 nog geen 5% van het gevorderde bij aanvang (€5.880) waardoor mijn inziens sprake is van een poging tot oplichting.
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland