Bekijk profielpagina

Vonnis #61: fotograaf verspreidt zijn foto's zonder kopieerbescherming

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief uitspraken die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBLIM:2014:7598
Rechtbank Limburg, datum uitspraak 27-08-2014
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. H.W.M.A. Staal 
“4.4 … [gedaagde] acht zich desondanks gerechtigd tot het gebruik van de beide foto’s, omdat deze in Google het label dragen “voor commercieel hergebruik, inclusief aanpassing”, hetgeen volgens [gedaagde] betekent “dat de foto gebruikt mag worden, zonder de fotograaf hiervan op de hoogte te stellen”. Hij wijst er op dat de foto “[naam 3]” nog steeds heel gemakkelijk, openbaar en zonder kopieerbescherming op Google Afbeeldingen te vinden is en stelt dat het op de weg van [eiser] gelegen had om zijn foto’s te blokkeren ter voorkoming van verder gebruik op internet.”
Fotograaf publiceert zijn foto’s, onbeschermd tegen downloaden, op een wijze dat ze goed vindbaar zijn bij Google met het label “voor commercieel hergebruik, inclusief aanpassing”.
“4.7 … [eiser] stelt dat hij €2.400,00 aan licentievergoeding misgelopen is. Hij heeft dit bedrag gebaseerd op het aantal keren dat de foto’s gepubliceerd zijn en de gebruikelijke vergoeding die hij voor dat gebruik hanteert, een en ander conform de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012. De kantonrechter kan deze berekening billijken. Omdat [gedaagde] deze ook niet gemotiveerd weersproken heeft, zal dit bedrag toegewezen worden.”
“4.8 … [eiser] heeft primair een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en gesteld dat de advocaatkosten tot en met dagvaarding (dus met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) €2.022,80 bedragen. Hij heeft ter zake een specificatie overgelegd, die door [gedaagde] niet weersproken is en die de kantonrechter alleszins redelijk voorkomt.”
Gedaagde moet meer dan €5.000 betalen aan de fotograaf.
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland