Bekijk profielpagina

Vonnis #56: vogelfoto's van een gepensioneerd amateurfotograaf

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief uitspraken die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBROT:2017:10388
Rechtbank Rotterdam, datum uitspraak 21-12-2017
Gemachtigde eiser: mr. S.W. van Zijll
Gemachtigde gedaagde: mr. T.E. Deurvorst
Rechter: mr. P. Joele
“2.2 [eiser] is een gepensioneerd amateur-natuurfotograaf.”
“2.3… De stichting draait volledig op vrijwilligers. … [eiser] was lid van de vogelwerkgroep. Op de website van de vogelwerkgroep stonden foto’s van [eiser]. [eiser] had daarvoor toestemming gegeven.”
“2.4 In 2012 heeft [gedaagde 1] dvd’s gemaakt waarop onder meer foto’s van [eiser] stonden. Deze dvd’s zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2013 verdeeld onder de vrijwilligers van de stichting en de dvd is gedurende een periode van twee jaar afgespeeld in een bezoekerscentrum. De foto’s op de dvd waren afkomstig van de website van de vogelwerkgroep.”
“2.5 Op 10 september 2014 heeft [eiser] in een e-mailbericht aan [gedaagde 1] verzocht de foto’s van de website van de stichting te verwijderen. [gedaagde 1] heeft aan dat verzoek voldaan. Ook heeft de stichting de vrijwilligers gevraagd de dvd’s terug te geven.”
“5.10 [eiser] heeft de door hem geleden schade begroot aan de hand van de door hem gederfde winst. Hij stelt in het verleden foto’s te hebben verkocht voor €100,- per stuk. Volgens eiser heeft hij daarom voor een bedrag van €12.000,- (120 foto’s x €100,-) aan schade geleden. [eiser] heeft echter niet gesteld dat de stichting of de mensen aan wie de dvd’s zijn verstrekt, voor de foto’s zou(den) hebben betaald indien zij de foto’s niet op onrechtmatige wijze hadden verkregen.”
Voor recht wordt verklaard dat de stichting de rechten van eiser geschonden heeft. De schade wordt afgewezen. Eiser moet de kosten gemachtigde stichting betalen €2.254,23.
In hoger beroep wordt het vonnis vernietigd en wordt er een schade van €3.025 toegekend. Met proceskosten moet de stichting dan meer dan €7.500 betalen aan eiser. Haar eigen kosten voor 2 procedures, ik schat zo'n €5.000, komen daar nog bovenop.
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland