Bekijk profielpagina

Vonnis #50: op website fotograaf staat een tarief van €25

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief vonnissen die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBMNE:2020:2618
Rechtbank Midden-Nederland, datum uitspraak 04-03-2020
Gemachtigde eiser: mr. L. de Vries
Bestuurder gedaagde procedeert in persoon.
Rechter: mr. F.C. Burgers
Een luchtfoto die zonder toestemming geplaatst is. Gedaagde heeft de foto verwijderd en de gevorderde schadevergoeding niet betaald.
“3.3… Ook het onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.”
Klopt. Doch volgens richtlijn 2004/48/EG artikel 13 lid 1 is een inbreukmaker alleen schadeplichtig als zij redelijkerwijs had moeten weten dat zij inbreuk pleegde. Het vonnis vermeldt geen omstandigheden.
“3.5… [eiser] stelt dat hij voor gebruik van zulke foto’s op commerciële websites een tarief hanteert van €365,00, exclusief btw, per foto, ongeacht de duur van het gebruik. Hij heeft geanonimiseerde facturen overgelegd (productie 7) waaruit dat blijkt. Het op zijn website genoemde tarief van €25,00 per foto geldt volgens [eiser] voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor dat tarief krijgt de licentienemer een klein digitaal bestand om de foto zelf te kunnen (laten) afdrukken en het recht om die foto op een persoonlijke website of blog te plaatsen. Dit staat ook zo vermeld op de overgelegde screenshot van zijn website (productie 2 [gedaagde] ). In dit geval heeft [gedaagde] de foto op een commerciële website openbaar gemaakt. Voor dat gebruik hanteert [eiser] een vast tarief van €365,00, dat niet afhangt van de duur van het gebruik en de plaats van de foto op de website. Het bedrag van €365,00 zal daarom worden toegewezen.”
Gedaagde heeft een screenshot van de website van de fotograaf overlegd waar een tarief van €25,- op staat. Het gestelde vaste tarief van €365,- is geen marktconform tarief dat vrijwillig betaald wordt voor gebruik van een stockfoto op een commerciële website. Misschien dat de fotograaf dat voor een foto in opdracht factureert.
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland